CCOO sol·licitem oficialment la immediata convocatòria de reunió de la paritària de salut laboral davant la descoordinació dels Departament d’Educació i de Salut

Davant les alarmants mostres de descoordinació entre el Departament d’Educació i de Salut, fruit de les declaracions d’aquest cap de setmana del secretari de Salut en relació al nombre d’alumnes que haurien de formar part dels grups estables de convivència establerts en els protocols “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19” i “Gestió de casos COVID-19 als centres educatius”, CCOO hem sol·licitat la convocatòria urgent de la comissió paritària de salut laboral per tractar aquests criteris i mesures.

Els grups estables de convivència és una de les mesures clau del protocol. El Departament els contempla de 25 a 30 alumnes, sense distància ni mascareta, al que el secretari de Salut afirmà en un primer moment que Salut revisaria aquest protocol sanitari, que no avalava les ràtios fixades pel Departament d’Educació i que ningú de l’Agència de Salut Pública havia dit que la mobilitat fos un problema per desdoblar grups; posteriorment matitzà aquestes declaracions dient que aquest protocol s’havia de concretar i que els grups havien de ser com més reduïts millor, tot i que les ràtios eren competència del Departament d’Educació.

CCOO creiem que amb l’obertura dels centres a inici de curs ens hi juguem molt, ens hi juguem el dret a l’educació presencial de tot l’alumnat, i hauria de ser amb garanties de seguretat per a tothom, alumnat i personal treballador dels centres educatius.

Les CCOO ja hem manifestat les nostres propostes https://educaccio.cat/2020/educacio/privada/reglada/no-anem-be-resposta-a-la-roda-de-premsa-del-departament-deducacio/ amb l’exigència de grups reduïts amb l’increment de personal docent i d’atenció educativa necessari, espais alternatius en cas que calgui, l’ús d’equips de protecció individual, l’increment del pressupost per a la neteja i desinfecció, garantir la ventilació dels espais, l’acompanyament en l’elaboració i seguiment dels plans d’actuació de cada centre per part del Servei de Prevenció, i la incorporació de personal d’infermeria a cada centre, en un marc d’interlocució amb la representació de les treballadores i els treballadors de la totalitat dels sectors afectats.

També hem defensat aquestes propostes en les diferents reunions de la comissió paritària de salut

https://educaccio.cat/2020/educacio/comissio-paritaria-de-prevencio-de-riscos-laborals-del-departament-deducacio/ , com la proposta presentada a inicis de juliol, de canviar del text del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 l’afirmació de que en els grups estables no és necessari cap distància de seguretat ni cap sistema de protecció, per l’expressió “no es podrà respectar la distància de seguretat” i incloure en el quadre d’EPIs mascaretes FFP2 i pantalles facials per als treballadors i treballadores dels centres educatius. Proposta que fou acceptada per tota la part social però rebutjada pel Departament.

També ens preocupa la imminència de la prova de llengües i de l’acte de presentació de les oposicions docents a principis de setembre, per la qual cosa és absolutament necessari i urgent estudiar-ne i conèixer-ne el protocol sanitari per assegurar-nos de que els diferents actes es celebraran amb absolutes condicions de seguretat.

Tot i això volem recordar que la nostra proposta era que aquestes oposicions es celebressin el juny del 2021, davant la dificultat de moltes persones en preparar-les per la situació viscuda arrel de la pandèmia i la previsió d’un inici de curs complicat sanitàriament parlant.

https://educaccio.cat/2020/educacio/resum-reunio-amb-el-departament-deducacio-1-abril-2020/

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.