El mes d’abril de 2013 van entrar en vigor les noves mesures sobre pensions del RD-L 5/2013, de 15 de març.que estableix de manera progressiva els requisits per a la jubilació. 

Edat d’accés a la jubilació i el període mínim de càlcul de la pensió

Es manté l’edat de 65 anys com a edat ordinària sempre que acreditin 38 anys i mig cotitzats. L’increment en l’edat, el període de càlcul i el període mínim per accedir al 100% de la quantia de la prestació es farà de la següent manera:

ANYANYS DE COTITZACIÓEDAT DE JUBILACIÓPERÍODE DECÀLCUL (anys)Anys de cotització per al 100% BR*
201335 anys i 3 mesos o més Menys de 35 anys i 3 mesos65 anys65 anys i 1 mes16 anys(192 mesos)35 anys i 6 mesos
201435 anys i 6 mesos o més Menys de 35 anys i 6 mesos65 anys65 anys i 2 mesos17 anys(204 mesos)35 anys i 6 mesos
201535 anys i 9 mesos o més Menys de 35 anys i 9 mesos65 anys65 anys i 3 mesos18 anys(216 mesos)35 anys i 6 mesos
201636 anys o més Menys de 36 anys65 anys65 anys i 4 mesos19 anys(228 mesos)35 anys i 6 mesos
201736 anys i 3 mesos o més Menys de 36 anys i 3 mesos65 anys65 anys i 5 mesos20 anys(240 mesos)35 anys i 6 mesos
201836 anys i 6 mesos o més Menys de 36 anys i 6 mesos65 anys65 anys i 6 mesos21 anys(252 mesos)35 anys i 6 mesos
201936 anys i 9 mesos o més Menys de 36 anys i 9 mesos65 anys65 anys i 8 mesos22 anys(264 mesos)36 anys

2020
37 anys o més Menys de 37 anys65 anys65 anys i 10 mesos23 anys(276 mesos)
36 anys
202137 anys i 3 mesos o més Menys de 37 anys i 3 mesos65 anys 66 anys 24 anys(288 mesos)36 anys
202237 anys i 6 mesos o més Menys de 37 anys i 6 mesos65 anys66 anys i 2 mesos25 anys(300 mesos)36 anys
202337 anys i 9 mesos o més Menys de 37 anys i 9 mesos65 anys66 anys i 4 mesos25 anys(300 mesos)36 anys i 6 mesos
202438 anys o més Menys de 38 anys65 anys66 anys i 6 mesos25 anys(300 mesos)36 anys i 6 mesos
202538 anys i 3 mesos o més Menys de 38 anys i 3 mesos65 anys66 anys i 8 mesos25 anys(300 mesos)36 anys i 6 mesos

2026
38 anys i 3 mesos o més Menys de 38 anys i 3 mesos65 anys66 anys i 10 mesos25 anys(300 mesos)
36 anys i 6 mesos
202738 anys i 6 mesos o més Menys de 38 anys i 6 mesos65 anys67 anys25 anys(300 mesos)37 anys

Període mínim de cotització per accedir a una pensió de jubilació

El període mínim continua sent de 15 anys dels quals 2 anys han d’estar dins dels 15 immediatament anteriors a la jubilació.

I si la jubilació és posterior a l’edat ordinària?

L’increment de la Base Reguladora per a cada any addicional treballat és:

• Fins a 25 anys cotitzats: 2%

• Entre 25 i 37 anys cotitzats: 2,75%

• A partir de 37 anys cotitzats: 4%

Jubilació anticipada voluntària


Edat mínima
Període mínim cotitzatCoeficient reductor per any d’anticipació
anys cotitzatsCoeficient reductor trimestralCoeficient reductor anual
Menys de 38 anys i 6 mesos2%8%
1 any màxim d’avançamentEntre més de 38 anys i 6 mesos fins a 41 anys i 6 mesos
1,88%

7,50%
respecte a l’edat ordinària de jubilació35
Entre més de 41 anys i 6 mesos fins a 44 anys i 6 mesos
1,75%

7%
A partir de 44 anys i 6 mesos1,63%6,50%
  • Art. 54.2 VI conveni Únic  

El treballador, treballadora que es vulgui jubilar voluntàriament amb 64 anys perquè reuneix els requisits legals establerts, pot optar al premi de jubilació del Conveni. Aquest premi consisteix en 2.792,12€ mes dos mensualitats. La sol·licitud s’ha de fer 30 dies abans del compliment de l’edat 

Puc estar jubilat i treballar al mateix temps?

A partir del 17 de març de 2013 es pot compatibilitzar qualsevol feina per compte propi o per compte d’altri, a jornada parcial o completa sempre que es compleixin els següents requisits:

• L’accés a la pensió ha de fer-se una vegada s’hagi arribat a l’edat legal de jubilació i amb dret a la percepció del 100% de la Base reguladora. Queden exclosos els qui accedeixen a partir d’una jubilació avançada.

• La quantia de la pensió compatible amb el treball (per a qualsevol jornada i activitat) serà el 50% de la quantia de la pensió de jubilació inicialment reconeguda (exclosos complements a mínims).

Períodes de cotització: per part i/o cura de fills- filles:

S’estableix la possibilitat de computar períodes de cotització per part i/o cura de fills- filles.

• Es reconeix 112 dies en els casos que no s’hagués cobrat i cotitzat el permís per part.

• Per cura de fills-filles (màxim 270 dies ), és requisit la interrupció de la cotització produïda entre els nou mesos anteriors al naixement (3 mesos si és adopció o acolliment) i la finalització del 6è any posterior al part, adopció o acolliment.

Complement per maternitat:

S’estableix un complement per maternitat, consistent en un percentatge del 5% si s’han tingut 2 fills, 10% si s’han tingut 3 fills i del 15% si s’han tingut 4 o més fills, només per les dones que es jubilin amb, almenys 65 anys o per incapacitat o tinguin dret a pensió de viudetat generada a partir de 2016.

Gaudiment de les vacances del personal que es jubila:

El període de meritació de les vacances es produeix d’1 de setembre de l’any anterior a 31 d’agost de l’any en curs. El treballador, treballadora que es jubili té dret a gaudir immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1de setembre anterior a aquesta data.

Es pot presentar la sol·licitud amb un mes d’antelació a la data d’inici del gaudiment de vacances, amb el model de sol·licitud que trobareu a l’ATRI

Pla de pensions:

A partir de l’endemà a la jubilació i amb la Resolució de jubilació es pot retirar de qualsevol entitat de “La Caixa” l’import acumulat en el Pla de pensions. Actualment les aportacions a aquest Pla de Pensions que la Generalitat de Catalunya va fer als seus treballadors públics estan congelades però els treballadors/res poden fer noves aportacions si els hi interessa.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.