El RDL 15/2020, de 21 d’abril, de mesures complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació suposa un CANVI DE GESTIÓ, el traspàs del Règim de Classes Passives del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. L’aprovació d’aquesta normativa ja estava prevista i no modificarà les regles del joc. Implica només que es transfereixen les competències, els instruments i els fons per gestionar i finançar les pensions del personal funcionari.

El canvi d’adscripció ministerial d’aquest règim NO CANVIA RES en qüestions essencials que afecten a les empleades i empleats públics, inclós el personal docent. NO AFECTA a jubilacions, tipus de prestacions ni quanties. 

Cal recordar que el Sistema de Classes Passives afecta a un col·lectiu tancat des de l’1 de gener de 2011 i és independent del sistema de mutualisme administratiu MUFACE, pel qual rebem assistència sanitària mitjançant l’entitat escollida (ja sigui la  Seguretat Social  o les mútues privades existents). El present RDL  tampoc implica cap alteració del sistema MUFACE.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.