PrivadaReglada

Era el moment de revertir  la tendència actual de pèrdua  i recuperar el poder adquisitiu

Com ja us vam informar en el seu moment (actualitat 111), les taules salarials de l’ensenyament privat no concertat es van signar el 28 de març de 2019. A la consulta que vam realitzar a la nostra afiliació i als i a les nostres delegats/es, van decidir no aceptar la proposta patronal d’un augment de l’1,7% només del salari base a totes les categories i, conseqüentment, CCOO no va signar les taules salarials. Unes taules de mínims que s’allunyen de la proposta de l’ AIC (Acord Interprofessional de Catalunya) i l’AENC (Acuerdo Empleo Negociación Colectiva) on tant patronals com sindicats en formem part. El que demanavem era com a mínim augmentar els salaris amb una part fixa d’un 2% i una part variable de l’1% lligada als conceptes que es determinen en la negociació.

Les taules resultants del 2019, confeccionades sobre 14 pagues, són les següents:

This was the time to reverse the current trend of losses and to recuperate purchasing power.

As we at CCOO informed you previously, in flyer number 111, the Salary Tables for the Private Non-Subsidized Education Sectorwere signed on March 28, 2019. Based on the consultations we carried out with our affiliated members and our delegates, CCOO decided not to accept the business side’s proposal for only a 1.7% increase over base salary in all categories, and, consequently, we did not sign those salary tables. Those tables include a minimum increase that moves away from the proposal submitted by the Interprofessional Pact for Catalonia (AIP) and the National Collective Employment Agreement (AENC), to which both the business and syndicate representatives participate. CCOO requested a minimum fixed salary increase of 2% plus a variable 1% amount tied to concepts agreed upon during negotiations.

The salary tables for 2019, as a result of the March accord, distributed over 14 annual payments, are the following:

 

Educació infantil integrada 1r cicle
Categories Mes Any trienni
Direcció, subdirecció, direcció pedagògica 1.564 21.896 27
Pedagog/a, metge/sa, psicòleg/a, altres 1.530 21.420 27
Professor/a titular, mestre/a 1.541 21.574 27
Tècnic/a d’educació infantil 942 13.188 23

 

Educació infantil integrada 2n cicle
Categories Mes Any trienni
Professor/a titular 1.741 24.374 33
Educador/a, vigilant 1.212 16.968 26

 

Primària
Categories Mes Any trienni
Professor/a titular 1.801 25.214 30
Professora/a adjunt/a, Auxiliar 1.507 21.098 24
Educador/a, Vigilant 1.372 19.208 24

 

ESO
Categories Mes Any trienni
Professor/a titular 2.032 28.448 40
Professora/a adjunt/a, Auxiliar 1.922 26.908 33
Educador/a, Vigilant 1.659 23.226 31

 

Batxillerat
Categories Mes Any trienni
Professor/a titular, Cap de taller o laboratori 2.032 28.448 37
Professora/a adjunt/a, Auxiliar 1.918 26.852 31
Educador/a, Vigilant 1.737 24.318 31

 

 

Plus de batxillerat: complement de 82€ sobre el salari de batxillerat en cada una de les 14 pagues pels i les docents amb jornada completa.

Bonus for Baccalaureate level:  82€ stipend additional to the baccalaureate salary in each of the 14 payments for full time teaching staff

 

Cicles formatius grau mitjà
Categories Mes Any trienni
Professor/a titular 2.032 28.448 40
Professora/a adjunt/a, Auxiliar 1.823 25.522 32
Educador/a, Vigilant 1.660 23.240 27

 

Cicles formatius grau superior
Categories Mes Any trienni
Professor/a titular 2.032 28.448 40
Professora/a adjunt/a, Auxiliar 1.823 25.522 33
Educador/a, Vigilant 1.744 24.416 33

 

Personal activitats complementàries
Categories Mes Any trienni
Professor/a de complementàries 1.331 18.634 26

 

Personal tècnic titulat
Categories Mes Any trienni
Titulat grau superior 1.876 26.264 33
Titulat grau mitjà 1.767 24.738 33

 

Personal administratiu
Categories Mes Any trienni
Nivell I. Cap d’administració 1.406 19.684 30
Nivell II. Responsable de secció 1.289 18.046 28
Nivell III. Oficial administratiu /va 1.110 15.540 26
Nivell IV. Auxiliar administratiu /va 961 13.454 -
Nivell V. Telefonista 961 13.454 26

 

Personal serveis generals
Categories Mes Any trienni
Coordinador/a o cap de secció 1.169 16.366 26
Oficial de serveis 1.110 15.540 26
Auxiliar de serveis. Secció A 1.007 14.098 26
Auxiliar de serveis. Secció B 961 13.454 26

 

Personal activitats extraescolars i serveis
Categories Mes Any trienni
Monitor/a 900 12.600 26
Vigilant de transport escolar 900 12.600 26

 

Altre personal
Categories Mes Any trienni
Aspirant 900 12.600 -
Contractat /da en formació 900 12.600 -

 

Residència integrada
Categories Mes Any trienni
Educador/a 1.711 23.954 30

 

Plus de transport (11 mensualitats)*
Categories Import mensual Import anual
Grups 1-2-3-4 (+ professor/a complementària i extraescolar) 120 1.320
Grups 5-6 6 66

 

 

* L’ absorció d’una part del plus de transport al Salari Base (330€ anuals pels grups 1,2,3 i 4, Professors de Complementàries i extraescolars i  en les categories amb salaris mes baixos 264€ anuals pels grups 5 i 6)  ha estat “oportunista” i ha suposat per les empreses un estalvi de l’augment que exigia el compliment del decret del salari mínim.

  • The absorption of part of the ‘transport bonus’ into Base Salary, €330 per year for groups 1, 2, 3 and 4, Complementary and Afterschool Activities Professors/Monitors and for the categories with lowest salaries, €264 per year for groups 5 and 6,  CCOO deems to have been opportunistic and provided for businesses the chance to save the increase that compliance with the decree on minimum salaries required.

 

Categoria Ed. Infantil 2n cicle Primària ESO 1 o

2 línies

ESO 3 o

+ línies

Batxillerat FP
Director/a 230 235 300 322 340 300
Sotsdirector/a 215 220 195 210 297 -
Cap de departament 165 170 52 52 242 52
Cap d’estudis 195 195 195 210 297 195
Coordinador/a pedagògic/a - - - 210 - 195

 

Categoria Import
Director/a general 375
Director/a administratiu/va 275
Sots director/a administratiu/va 175
Coordinador/a de cicle 100
Coordinador/a d’etapa 125
Coordinador/a activitats extraescolars 100

 

RESIDÈNCIES INTEGRADES
Categoria Import
Cap de residència 100

 

Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies