Sentència
fonamental per reduir la temporalitat al PDI


El Tribunal Suprem dóna la raó a CCOO declarant el
caràcter indefinit d’un professor associat

La sala Social del
Tribunal Suprem ha dictat una sentència amb data 22 de juny on declara
que, tal com defensava l’advocada del Gabinet Jurídic de CCOO, un docent de la
UPF (i membre del Comitè d’empresa per CCOO) que va tenir diversos contractes
com a professor associat entre el 2008 i el 2012, ha de veure reconegut el
caràcter d’indefinit no fix de la seva relació contractual.  En aquest cas al professor se li havia
denegat la renovació del seu contracte d’associat i, per tant, la sentencia
estableix el dret a la indemnització corresponent per acomiadament improcedent.
Tal com estableix
la pròpia sentència “(…)la contratación
temporal, aún considerando las peculiares características y regulación que
presenta en el ámbito de las Universidades Públicas, ha de respetar la
legislación laboral y en el aspecto que ahora interesa, lo dispuesto en el artículo
15 del ET , es decir, que la causa de la temporalidad aparezca debidamente
justificada, no siendo posible cubrir necesidades permanentes de la Universidad
recurriendo a la contratación de profesores asociados. No puede haber ningún
espacio exento,ni por lo tanto tampoco el ámbito universitario, de la
obligación de cumplimiento de la normativa de la Unión Europea y de la
regulación española.” 
Creiem que aquesta
sentencia del TS (junt amb una altra en termes similars del passat 1 de juny) obliguen a les universitats i al legislador a obrir un procés de
negociació amb les organitzacions sindicals per tal de posar fi a una situació d’abús
de la contractació temporal. Des de CCOO continuarem treballant per l’aprovació
de plans d’estabilització a totes les universitats (tal com estableix el vigent
conveni col·lectiu del PDI laboral) i reclamem que es facin les modificacions
legislatives adients.
CCOO Universitats 
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.