Navegació: CONCERTADA

Concertada

Durant el debat de la LOMCE, CCOO va plantejar que part de l’articulat que regula els mòduls de concerts i el pagament delegat havia quedat obsolet: no només no respon a moltes demandes dels seus professionals, sinó que dificulta la resolució de molts problemes laborals. Per a la seva solució, CCOO ha anat presentant any rere any una sèrie de propostes que han comptat amb l’aval del Consell Escolar de l’Estat (ratificades el passat 29 d’octubre).

1 2 3 102