Supòsits de substitucions

El 31 de gener  de 2017 el Departament d'Educació va signar,  amb la federació d’Educació de CCOO i altres sindicats, un acord on entre altres millores hi havia la cobertura des del primer dia de les substitucions amb una durada prevista de més de 7 dies i des de l’1 de setembre. Això implica una millora substancial en el cobriment de les baixes en els centres docents i per tant un augment considerable de les persones substitutes que podran treballar més dies i més cops al llarg del curs escolar.
Ja des del principi CCOO vam denunciar que per complir amb aquest punt de l’acord era necessari ampliar els dies de nomenaments, ja que és impossible que només amb dos dies a la setmana de nomenaments es puguin cobrir les substitucions des del primer dia de baixa.
*Durant el curs 2020-21 s'han establert tres dies setmanals de nomenaments telemàtics per cobrir substitucions.
Cal recordar que CCOO educació treballem per aconseguir que el col·lectiu d'interins i substituts sigui el més estable possible i que hi hagi les mínimes persones dins d'aquest col·lectiu, ara som més del 30% d'interins/es i substituts/es i el que volem aconseguir és reduir aquesta taxa d'interinitat fins al 8%. Això serà possible gràcies a la feina feta i a l'acord estatal signat amb CCOO on en els anys vinents hi haurà oposicions massives al nostre territori per aconseguir l'estabilitat dins dels interins/es fent que passin a ser funcionaris de carrera.
image_print