Permisos, llicències, excedències i reduccions de jornada

IMPORTANT: des de l’1 d’abril de 2022 molts, tot i que no tots permisos, llicències i reduccions de jornada es tramiten des del portal d’empleats de l’ATRI però alguns permisos s’han de tramitar amb la direcció del centre.

Pots trobar com fer els tràmits i les sol·licituds corresponents en aquest enllaç.

QUADRE DE GRAUS DE PARENTIU

1r Cònjuge Pares/Mares Sogres Fills/es Gendre/jove
2n Avis/Àvies Germans/Germanes Cunyats/Cunyades Néts/Nétes 
3r Besavis/Besàvies Tiets/Tietes Nebots/Nebodes Besnéts/besnétes
4t Cosins/Cosines

Permisos

Llicències retribuïdes

Llicències no retribuïdes

Excedències

Reduccions de jornada