Què són els perfils professionals?

A partir del desenvolupament de la LEC i del decret de plantilles (decret 39/2014), és desenvolupa la resolució ENS/1128/2016 on el Departament d'Ensenyament especifica que quan un docent demostra una sèrie d'habilitats, ja sigui amb formació reconeguda pel Departament d'Ensenyament i/o amb experiència professional en centres educatius, el mateix Departament els activa el perfil corresponent a aquella habilitat.

Per tant, els equips directius podran sol·licitar als serveis territorials que el personal docent, que se'ls assigni per a ocupar una plaça vacant, disposi d'un perfil professional en funció del projecte educatiu de centre.

Cada perfil professional requereix d'uns requisits específics, que poden canviar segons les necessitats i directrius del Departament d'Ensenyament (hores de formació, experiència professional, titulació requerida, etc.).

Posicionament de CCOO respecte als perfils professionals.

CCOO ens manifestem en contra de la resolució dels perfils professionals perquè:

  • Col·lisiona amb el decret d’especialitats i el sistema d’oposicions ja que les especialitats docents donen resposta a molts d’aquests perfils i garanteixen l’exercici del lloc de treball.
  • Els requisits de l’acreditació dels perfils  no sempre són prou exigents en relació a la tasca.
  • Alguns  perfils específics són molt poc creïbles a causa de la seva dubtosa necessitat.
  • Hi ha perfils  que es podrien proveir per altres vies com per exemple mitjançant càrrecs de coordinació addicional.
  • Existeixen unes especialitats docents i laborals que han de donar resposta a aquestes necessitats específiques dels centres.
  • No té cap sentit perfilar un lloc de treball quan forma part de les competències actuals dels docents.

Tot i la nostra oposició, i la de la resta de sindicats , el Departament  defensa la necessitat i la legitimitat de la proposta emparada en un decret que obliga al desplegament i aplicació d’aquests perfils  i la seva acreditació i subratllant el convenciment de que la seva aposta és una garantia de millora de la qualitat de l’ensenyament en tant que dona un valor afegit a tots aquells projectes educatius que requereixen d’aquests llocs específics.

CCOO demanarem demanant màxima transparència en aquest procés i seguirem qüestionant  que aquest plantejament sigui realment garantia d’aquesta qualitat i continuarem defensant els interessos i necessitats de la totalitat dels i de les docents atenent a criteris d’igualtat, transparència i rigorositat respectant les especificitats de cada centre.

Clica en la informació que vulguis accedir: