Personal convocat als nomenaments telemàtics

A partir de l’inici del període lectiu, el 13 de setembre, els nomenaments telemàtics es duen a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.

Consulteu el personal convocat per territoris i cos en aquesta mateixa pàgina i la franja horària de connexió a l’apartat Dies d’adjudicació i franja horària, dels webs dels serveis territorials corresponents.

Per rebre informació actualitzada pots apuntar-te als butlletins del personal docent i d'altres que trobaràs en aquest enllaç.

 

 Accés a l'aplicatiu d'acceptació de nomenaments:

 Informació

Consulteu la franja horària de connexió a l'apartat Dies d'adjudicació i franja horària del web dels serveis territorials corresponents.

Funcionament de l'adjudicació de places

De manera resumida, les fases del procediment i els apartats de les pàgines web on es es descriuen són les següents:

 1. Consulta dels dies d'adjudicació i franja horària de connexió.
 2. El dia de l'adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d'ordre i priorització de les especialitats).
 3. Les persones a les quals s'assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, l'han d'acceptar en línia a l'aplicació de l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació i han de desar la credencial (PDF) que aquesta genera.
  A més a més, aquestes persones reben un SMS i un missatge de correu electrònic.
 4. El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal posar-se en contacte amb el centre a través del correu electrònic, adjuntant la credencial generada anteriorment. Trobareu el correu del centre en el Mapa escolar.

Si no s'accepta la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació. Llevat que s'al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta un nou número de barem per aquest curs escolar.

A l'apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació) es pot saber el resultat de les adjudicacions.

Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions

Preguntes més freqüents

Primera Vacant o substitució

Quan s'obté una vacant o una substitució per primera vegada cal presentar, a la Secció de Gestió de Personal dels serveis territorials, la documentació que s'especifica a continuació:

  1. Una còpia del DNI;
  2. Una còpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (número de la Seguretat Social -si no s'ha treballat abans- o número d'afiliació -si s'ha estat treballant anteriorment-). Aquest codi és de 12 xifres numèriques:
   • Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número de la Seguretat Social a la Tresoreria de la Seguretat Social i presentar el document.
   • Si heu treballat abans, qualsevol, document relacionat on consti el número d'afiliació (nòmina, vida laboral etc.).
  3. Un certificat mèdic original que indiqui que no es té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s'ha d'ocupar. No cal que sigui l'imprès oficial (les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar el certificat mèdic);
  4. L'imprès que fa referència a les dades bancàries;
  5. L'imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF);
  6. Una còpia del llibre de família (si escau)
  7. La declaració jurada o promesa de no estar afectat pel règim d'incompatibilitat;
  8. La sol·licitud de compatibilitat (si escau).
  9. La declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l'Administració.

Aquests documents s'han de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals.

Finalització de la vacant o substitució

La direcció del centre docent ha de comunicar per correu electrònic a la persona interina o substituta la finalització de la vacant o substitució per incorporació del titular del lloc de treball i adjuntarà credencial.

El primer dia lectiu posterior a la data de cessament (abans de les 10 h) la persona interina o substituta ha d'accedir de nou a l'aplicació de l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació per quedar disponible de nou.

A més, ha de reenviar el correu electrònic amb la comunicació que ha fet el centre docent de finalització de la substitució, adjuntant la credencial, al correu electrònic dels serveis territorials que correspongui.

Si la incorporació del titular es produeix dimecres, per exemple, i no se'n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el proper procés d'adjudicació.