Jubilació Seguretat Social

Actualització: Febrer 2022

Les sol·licituds de jubilació es tramiten a través del portal ATRI:

S’ha d’emplenar el model normalitzat (Portal de centre) i tramitar per ATRI.

Com es fa

Per crear una sol·licitud cal accedir a l’opció d'ATRI: Expedient>Sol.licitud a Recursos Humans>Les meves sol.licituds>Nova sol.licitud>Tipus de sol.licitud

  1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud
  2. Heu de triar el Destinatari, "Gestors del propi departament", és l'opció que surt per defecte.
  3. Heu d'annexar:
  • El formulari de sol·licitud degudament emplenat que correspongui al tràmit que voleu fer (jubilació)
  • Els documents acreditatius que s’indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.