Horari i retribucions segons tipus de jornada

  •  Durada dels nomenaments: les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31 d'agost.
  •  En cas de compactar una vacant i una substitució: la vacant finalitza a 31 d'agost, i la substitució com a màxim el 30 de juny.
  •  Una vacant és un lloc de treball d'un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el curs a mitja jornada o a jornada sencera
  •  Una substitució cobreix, de manera provisional, el lloc de treball d'un funcionari/a o un interí/na que es troba absent totalment o parcialment per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis únicament per la durada de la incidència.

 

Retribucions: L'increment retributiu per al 2021 és del 0,9% en tots els conceptes de la nòmina. 

Horari de secundària: es van recuperar per al curs 20-21 les 24h de permanència en el centre, però sense reversió de cap retallada més. Des de CCOO sempre hem demanat la recuperació de les condicions retallades i considerem que, per evitar les dificultats horàries per fer reunions i atendre les coordinacions, aquesta mesura hauria d’haver anat lligada al retorn de l’horari lectiu de 18 hores i a una cobertura real de les baixes des del primer dia, per reduir el nº de guàrdies al centre.

INFANTIL i PRIMÀRIA

Tipus

jornada

Lectives Complemen-

tàries centre:

Total al

centre

Total

jornada

Sou

Base

Complement

destinació

Complement

específic

TOTAL
100% 24h 6h 30h 37h 30m 1.050,06 518,33 617,06 2.185,45
83,33% 20 5h 25h 31h 15m 875,01 431,92 514,20 1.821,13
66,66% 16h 4h 20h 25h 699,96 345,52 411,34 1.456,82
50% 12h 3h 15h 18h 45m 525,03 259,17 308,53 1.092,74
33,33% 8h 2h 10h 12h 30m 349,98 172,76 205,66 727,40

 

SECUNDÀRIA, SECUNDÀRIA ADULTS, EOI, ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 

Tipus

jornada

Lectives Complementàries

centre:

     fix           no fix

Total al

centre

Total

jornada

Sou

Base

Complement

destinació

Complement

específic

TOTAL
100% 19h 5h 6h 30h 37h 30m 1.214,39 638,29 630,98 2.483,66
83,33% 15h 50m 4h 10m 5h 25h 31h 15m 1011,96 531,89 525,79 2069,64
66,66% 12h 40m 3h 20m 4h  20h 25h 809,51 425,49 420,61 1655,61
50% 9h 30m 2h 30m 3h 15h 18h 45m 607,20 319,15 315,49 1241,84
33,33% 6h 20m 1h 40m 2h 10h 12h 30m 404,76 212,75 210,31 827,81

 

PROFESSORAT TÈCNIC FORMACIÓ PROFESSIONAL (PTFP)/ MESTRES ESO

Tipus

jornada

Lectives Complementàries

centre:

     fix           no fix

Total al

centre

Total

jornada

Sou

Base

Complement

destinació

Complement

específic

TOTAL
100% 19h 5h 6h 30h 37h 30m 1.050,06 638,29 630,98 2319,33
83,33% 16h 40m 4h 10m 5h 25h 31h 15m 875,01 531,89 525,79 1.932,70
66,66% 13h 20m 3h 20m 4h  20h 25h 699,96 425,49 420,61 1.546,06
50% 9h 30m 2h 30m 3h 15h 18h 45m 525,03 319,15 315,49 1.159,67
33,33% 6h 40m 1h 40m 2h 10h 12h 30m 349,98 212,75 210,31 773,04

 

PRIMÀRIA ADULTS

Tipus

jornada

Lectives Complementàries

centre fix no fix

Total al

centre

Total

jornada

Sou

Base

Complement

destinació

Complement

específic

TOTAL
100% 21 6h 3h 30h 37h 30m 1.050,06 518,33 617,06 2.185,45
83,33% 17h 30m 5h  2h 30m 25h 31h 15m 875,01 431,92 514,20 1.821,13
66,66% 14h 4h  2h  20h 25h 699,96 345,52 411,34 1.456,82
50% 10h 30m 3h  1h 30m 15h 18h 45m 525,03 259,17 308,53 1.092,74
33,33% 7h 2h  1h 10h 12h 30m 349,98 172,76 205,66 727,40

 

Tipus de jornada:

100% Vacant sencera

Substitució a jornada sencera

½ substitució+ ½ substitució

½ vacant + ½ substitució

1/3 subs+1/3 subs+1/3 subs

- Durada dels nomenaments: les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31 d'agost.

 - En cas de compactar una vacant i una substitució: la vacant finalitza a 31 d'agost, i la substitució com a màxim el 30 de juny.

 - Una vacant és un lloc de treball d'un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el curs a mitja jornada o a jornada sencera

 - Una substitució cobreix, de manera provisional, el lloc de treball d'un funcionari/a o d’un interí/na que es troba absent totalment o parcial per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada presta serveis únicament durant el període de la incidència.

83,33% ½ vacant + 1/3 substitució

½ substitució +1/3 substitució

66,66% 1/3 subs + 1/3 subs
50% ½ vacant o ½ substitució
33,33% 1/3 substitució

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies