Consulta la teva nòmina

Recordem

El sindicalisme útil: recuperem la paga robada el 2014!

Avui 18 d'octubre, acabem d’aprovar el retorn íntegre, a la nòmina de novembre, de la totalitat de la paga extra del 2014, que ens van robar amb l’excusa de la crisi-estafa. (Document en PDF)

Aquest retorn no és cap mesura de gràcia del Govern, sinó fruit del sindicalisme de lluita i amb capacitat de negociació de CCOO. No vam deixar de protestar contra totes les retallades entre el 2010 i el 2014 ni tampoc durant la recuperació de l’economia. Així, el 2018 quan la millora de la situació econòmica era patent i el Govern continuava mirant cap a un altre costat, CCOO vam pressionar amb dues ocupacions del departament dirigit per Josep Puigneró durant el mes de novembre. Van ser accions en solitari del nostre sindicat, que vam reforçar amb una concentració al Parlament i la convocatòria d’una vaga de 24 hores a tota la Generalitat per al 12 de desembre, conjuntament amb la UGT. Aquesta pressió va donar els seus fruits i vam aconseguir un acord abans de la vaga que ens va permetre desconvocar-la.

Així, sense necessitat de perdre el salari de la vaga, les treballadores i treballadors de la Generalitat vam aconseguir recuperar les dues pagues robades. La del 2013 la vam recuperar en dos terminis: una part el 2019 i l’altra, el 2020. Pel que fa a la del 2014, aquest any se n’havia de recuperar el 55%, però, tal com constava en el punt tercer del Pacte de desconvocatòria de la vaga, es podia negociar la recuperació total aquest 2021.

Així, en cada reunió de la mesa general, CCOO hem exigit que el pagament íntegre es fes durant l’any. La darrera vegada que ho vam demanar va ser a la mesa de l’1 de juliol del 2021. En la mateixa reunió, l’Administració ens va manifestar la impossibilitat de complir una part d’aquell mateix acord sindical, com és el 50 % del complement de productivitat (uns 11 milions d’euros actualment) pel fet de no haver actualitzat els criteris d’avaluació de l’acompliment. Davant la nostra exigència del compliment de l’acord, es va constituir un grup de treball en què hem constatat la impossibilitat d’arribar a un nou acord abans de finals d’any. CCOO hem demanat el cobrament en la mateixa forma que fins al 2011, però, avui, l’Administració ens ha plantejat treballar per acordar la forma de repartiment del complement de productivitat per al 2022 a canvi de retornar la totalitat de la paga del 2014 aquest mes de novembre. CCOO hem acceptat aquesta modificació de l’acord del 2018, ja que implica una millora per al conjunt dels empleats i empleades de la Generalitat, del seu sector públic i de les empreses concertades, i comporta recuperar uns 240 milions d’euros ja per a aquest any. Immediatament començarem a treballar per al retorn del complement de productivitat, en la seva totalitat i sense pèrdua de massa salarial, per al 2022.

Celebrem, doncs, la recuperació d’aquests diners, que eren nostres, i recordem que els hem aconseguit amb la mobilització, l’organització, la negociació i l’acord. CCOO exerceix el conflicte social de manera responsable i realista, eficient i persistent.

INCREMENT SALARIAL DEL 0,9% AMB EFECTES RETROACTIUS DES DE GENER DE 2021

Atenció! La nòmina d'aquest mes inclou l'increment salarial del 0,9% amb efectes retroactius des de gener de 2021 contemplat als Pressupostos Generals de l’Estat. És una reivindicació que CCOO veníem fent des de feia mesos a la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya i que el govern anterior es va resistir a tirar endavant. Com que aquest augment s'aplica a l'any 2021 la nòmina de setembre inclou els endarreriments dels vuit mesos anteriors.

Les persones que ja no tenen cap vincle amb el departament d’educació i mantenen el compte bancari on cobraven la nòmina rebran l’increment directament en aquell compte. En cas que alguna persona hagi canviat de compte bancari haurà de presentar la documentació del nou compte i fer una petició genèrica per tal de rebre aquest increment salarial endarrerit a l’adreça: sc_nominesprofessorat.educacio@gencat.cat, posant com a tema INCREMENT RETRIBUTIU 2021.

Aplicació per tramitar la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària dels anys 2013 i 2014, per al personal que ha deixat de prestar serveis, per extinció de la relació de serveis, per haver passat a altres situacions administratives o per canvi de destinació al sector públic o a altres administracions, i que hagi modificat les seves dades bancàries.

El personal del sector públic, inclosos els alts càrrecs i directius, que van deixar de percebre de forma efectiva durant els exercicis 2013 i 2014 la quantia equivalent a l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent, percebrà –pel que fa a l’exercici 2014 - durant el darrer trimestre de l’exercici 2021 la recuperació parcial de l’import que va deixar de percebre en aplicació d’aquesta mesura de reducció retributiva.

Teniu tota la informació i les diferents sol·licituds en aquesta pàgina web del Departament d'Educació


Amb aquest pagament el Govern compleix amb el calendari de l'acord que CCOO vam signar l'11 de desembre de 2018, en el Comitè de Vaga, arran de la Vaga General de Serveis Públics que vam convocar únicament i de manera conjunta UGT i CCOO, per exigir la recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014.

Més informació a: Retorn del 55% de la paga extraordinària de 2014 al novembre

RETORN DEL 55% DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 2014 AL NOVEMBRE

Document en PDF

Fent efectiu l’Acord signat per CCOO a finals de 2018 amb la Generalitat de Catalunya, està previst que al novembre d’aquest any cobrem el 55% de la paga extraordinària de 2014.

En la taula següent podeu veure la situació de cadascuna de les pagues 2013 i 2014 que ens va prendre el govern de la Generalitat:

Paga extra % Situació
2013 40 Retornat
2013 60 Retornat
2014 55 Es farà efectiu al novembre d’aquest 2021
2014 45 Està previst el seu retorn el 2022

 

Recordeu que les persones que, per la circumstància que sigui, heu perdut el vincle laboral amb el centre de treball on hauríeu d’haver cobrat aquestes pagues, també teniu el dret a què se us facin efectius aquests retorns, en el cas que l’administració no ho hagi fet d’ofici. Si és la vostra situació, o teniu companys o companyes en aquesta situació, no dubteu en posar-vos en contacte amb CCOO i us ajudarem a fer el tràmit pertinent.

Recordeu que l’Acord que ha fet possible aquest retorn de les pagues va ser fruit de la vaga i la negociació. El sindicat està treballant a la Mesa General de la Funció Pública perquè el 45% restant de la paga extraordinària de 2014 es pagui a principis de 2022.  

CCOO continuem lluitant per la recuperació de les retallades econòmiques i els drets que ens van arrabassar al seu dia. 

INCREMENT SALARIAL DEL 0,9% AMB EFECTES RETROACTIUS DES DE GENER DE 2021 

Alhora, us informem que el govern ha aprovat el Decret Llei que permet fer efectiu  l’increment salarial del 0,9% amb efectes retroactius des de gener de 2021 contemplat als Pressupostos Generals de l’Estat. És una reivindicació que CCOO veníem fent des de feia mesos a la Mesa General de la Funció Pública de Catalunya i que el govern anterior es va resistir a tirar endavant.

L’increment es farà efectiu al setembre en la majoria de les administracions públiques catalanes. Òbviament, aquelles administracions que, per diferents motius, paguin més tard hauran d’incloure en la retroactivitat d’aquest pagament els mesos de retard. En aquests casos, el sindicat pressionarà perquè el pagament es faci efectiu com més aviat millor.  

Salut i lluita,

CCOO Educació

Cobrament tutoria reforç COVID a la nòmina de juny

El company Charlie ens ho explica:

Des de l’inici de curs, CCOO vam demanar al Departament el reconeixement immediat, i a tots els efectes, del càrrec de tutoria per a tothom que l’estigués exercint, inclosos els reforços COVID.

I hem anat insistint en aquesta exigència en totes les Meses sectorials convocades, demanant que es donessin instruccions a les direccions dels centres per tal d’informar clarament que es formalitzaria el nomenament per cobrar la responsabilitat de tutoria. S’havia d’evitar la confusió i la indefensió a les persones que estaven exercint aquesta tasca

A la nòmina de juny, finalment, es cobrarà aquest complement. Lamentem profundament que l’Administració hagi trigat tant de temps en resoldre aquesta situació, no fent efectiu el cobrament d’una tasca tan important com és la de tutoria.

En aquesta nòmina, està inclosa el pagament al personal substitut del mes de juliol del 2016, que complien els requisits per fer-ho.

Baixa el document en PDF

CCOO INSTA EL GOVERN DE LA GENERALITAT A CONVOCAR LA MESA GENERAL I ACORDAR LES RETRIBUCIONS DE L’ANY 2021

CCOO denunciem la incompetència i la manca de responsabilitat d’aquest Govern. Es del tot inadmissible la seva negativa a convocar la Mesa General i abordar la negociació de les retribucions de l’any 2021. Ja som a les acaballes de febrer. Els 3 sindicats de la Mesa hem reclamat amb reiteració aquesta convocatòria.

Volem recordar, a més, que una part de les retribucions està determinada, amb caràcter bàsic, pels Pressupostos Generals de l’Estat, aprovats fa 2 mesos.

Negar-se a incrementar els salaris és una mostra més del menyspreu d’aquest Govern per als seus treballadors i treballadores. No és una novetat, però sí una vergonya. I segueix pendent la paga de 2014. Ja n’hi ha prou!!!

Tornem a recordar la molt justa i raonable proposta de CCOO per al 2021:

 • D’entrada, el pagament de l’increment marcat pels Pressupostos Generals de l’Estat
 • Demanem al Govern que vagi més enllà dels PGE i aporti una quantitat addicional als nostres salaris. A negociar
 • El pagament de la totalitat de la paga extra de 2014 abans de l’estiu de 2021
 • Tot això cal fer-ho extensiu a tota la plantilla de la Generalitat, més enllà de l’àmbit de la Mesa General. També per al personal de l’Administració de Justícia, Universitats, Mossos, empreses públiques….

Aquesta és la proposta de CCOO, i el Govern la coneix sobradament.

Les empleades i els empleats públics som els que estem garantint el funcionament dels serveis públics en aquesta crisi. I el Govern ho sap.

CCOO tornem a recordar al Govern de la Generalitat que la millor manera de “gratificar-nos” per la situació que estem vivint és el pagament de tot el deute pendent.

CCOO exigim el retorn de tot allò que se’ns deu i la millora de les nostres condicions de treball i salarials, condició necessària per la millora dels serveis públics.

àrea pública

Informació relacionada:

Cobrament aquest juliol del 60% de la paga extra pendent del 2013

Abonament en la nòmina del mes de juliol el 60% de la paga extra pendent del 2013 als treballadors i treballadores públics i així dóna compliment a l'acord signat amb CCOO i UGT el desembre de 2018 per fer efectiu el retorn de les quantitats pendents de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014. Volem recordar que l’acord va ser fruit d’una convocatòria de vaga, i que sense aquest acord seguiria pendent el cobrament de la paga de 2013. Més informació en aquest enllaç.

Si ens unim, NISSAN no es tanca!

Amb la nòmina de juliol rebràs més diners de l’habitual. És el 60% de la paga extra que ens van arrabassar al 2013. L’hem pogut recuperar perquè al 2018 vam amenaçar amb una vaga a tota la funció pública i l’escola concertada (Després diran que les vagues no serveixen per res!). Ara, les companyes de NISSAN porten més de dos mesos de vaga indefinida. Per guanyar necessiten continuar la vaga i les mobilitzacions, i per fer-ho necessiten nodrir la CAIXA DE RESISTÈNCIA.

Siguem solidàries! Pots fer una aportació a la CAIXA DE RESISTÈNCIA de NISSAN, nº de compte: ES21 0049 1944 2623 1003 0440

 

 

CCOO denunciem la manca total de voluntat negociadora del Govern amb els representants de les treballadores i els treballadors de la Generalitat sobre les gratificacions extraordinàries amb motiu de la pandèmia COVID-19, que des de ja fa una setmana ha anunciat, via premsa i xarxes socials, la seva "decisió" en aquest sentit, pendent de ser "ratificada" en la reunió del Govern del 16 de juny. Per CCOO és inadmissible jugar a fer simulacres de negociació

Cobrament aquest juliol del 60% de la paga extra pendent del 2013

El Govern comunica que abonarà en la nòmina del mes de juliol el 60% de la paga extra pendent del 2013 als treballadors i treballadores públics i així dóna compliment a l'acord signat amb CCOO i UGT el desembre de 2018 per fer efectiu el retorn de les quantitats pendents de les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014. Volem recordar que l’acord va ser fruit d’una convocatòria de vaga, i que sense aquest acord seguiria pendent el cobrament de la paga de 2013.

En compliment de l'acord, el 2019 ja es va abonar el 40% de la paga extra del 2013 i ara farà efectiu el 60% restant. L'acord preveia que durant el 2021 es pagués el 55% de la paga corresponent a l'any 2014 i un 50% del complement de productivitat. Finalment, el 2022 es faria efectiu el retorn del 45% restant de la paga corresponent a l'any 2014 i el 50% restant del complement de productivitat. L’acord deixava oberta la possibilitat d’escurçar en un any els terminis de devolució de la paga 2014.

CCOO sol·licitem l’avançament de la paga del 2014 i cobrar-la íntegrament abans de final d’aquest any 2020, com a millor manera de retribuir i fer reconeixement a la plantilla de la Generalitat: el retorn de tot el que se’ls deu des de les retallades. Tot i que l'acord el que preveu és el retorn en els 2021 2022, CCOO proposem fer front comú amb el Govern per traslladar la petició al Govern de l'Estat i de la Unió Europea si cal, per saldar aquest deute de la crisi anterior. Des de Funció Pública se'ns contesta que aquesta petició és del tot inacceptable, i que no estan en disposició de tractar-la.

Aplicació dels Fons Addicionals del 2019 i el 2020

Durant la reunió el Govern proposa aplicar els Fons Addicionals del 2019 i el 2020 destinats a tot el personal per gratificar amb 140 M€ els professionals del sistema públic de salut i residencial que han treballat durant la crisi de la COVID-19 i la seva tasca ha estat clau per fer front a la pandèmia (adjuntem proposta). També proposa gratificar el personal d’alguns altres serveis bàsics essencials que hagin prestat serveis de forma presencial i amb la realització d'hores extraordinàries, mitjançant el complement d'un 50% addicional per les hores extres realitzades (vegeu la proposta de complement de productivitat extraordinari als professionals sanitaris amb motiu de la pandèmia COVID-19).

CCOO davant aquesta proposta recorda que l'objectiu dels fons addicionals dels anys 2019 i 2020, pendents encara de distribuir, segueix sent la recuperació salarial per a totes les persones afectades per les retallades. Preguntem al Govern si tenen voluntat real de negociar amb els sindicats les seves propostes que només coneixem per la premsa i si estan disposats a estudiar les propostes alternatives a la seva que presentem.

CCOO manifestem que si el govern té voluntat de retribuir econòmicament les treballadores i els treballadors que han estat en primera línia durant la fase més dura de la pandèmia ha d'entendre que es tracta de col·lectius diversos, de l'àmbit públic i privat, afectats per diferents convenis col•lectius i acords de condicions de treball, de molts sectors econòmics. Per tant, CCOO emplaça el govern a fer la seva proposta a la mesa del diàleg social recentment constituïda, on tots els actors i agents podran participar.

Aquesta és la posició que CCOO de Catalunya defensa coordinadament per a tots els col·lectius dels serveis essencials amb un sobreesforç i exposició equiparable: per posar alguns exemples, personal sanitari i sociosanitari, de residències, personal de neteja, transport sanitari, personal de seguretat, serveis socials, personal penitenciari, centres de menors.....

Per a CCOO fem constar que totes i tots els professionals han de ser tractats de la mateixa manera. I si se’ls vol retribuir, ha de ser de manera linial. Les diferenciacions de les categories professionals ja hi són a les taules retributives.

Això es tracta d'una gratificació, i com a tal ha de ser repartida per a tothom que ha lluitat contra la COVID-19 d'igual forma i en aquest punt, davant la negativa de Funció Pública a una negociació real, quan ja han anunciat fa dies què acordaran al Consell de Govern, CCOO abandonem la reunió.
Des de Funció Pública, ens diuen simplement que la proposta és la presentada i els 3 sindicats amb representació a la Mesa General de Funció Pública ens queixem de la manca de negociació col·lectiva i abandonem la reunió.

A la nòmina de febrer, que cobrareu durant els pròxims dies, ja s'ha vist reflectit l'increment del 2% del salari, amb efectes del mes de gener de 2020, que afecta totes les persones treballadores dependents de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, siguin docents de l'escola pública, de la concertada o personal laboral.

Aquest increment es deriva de l'acord signat per CCOO, UGT i CSIF el 2018 amb el govern de l'Estat i que preveu altres increments addicionals per l'any 2020 en funció del creixement del PIB.

Pel que fa a Catalunya, aquest increment va quedar recollit en un decret llei, però sense concretar la data, motiu pel qual CCOO hem insistit en la necessitat de què es fes com més aviat millor per a totes les persones afectades.

Un primer pas real per avançar en la recuperació de tot el que ens van arrabassar amb les retallades. Un nou impuls per continuar lluitat per unes condicions laborals que facin possible una educació de qualitat. [/accordion]
[/accordions] [accordions]
[accordion title="Retorn 30% de la paga extra de 2013" load="hide"]Retorn 30% de la paga extra de 2013 en la nòmina d'octubre. Recuperem el que és nostre!

L'amenaça d'una vaga general a la funció pública i a l'educació concertada que va convocar CCOO pel 12 de desembre de 2018 va fer possible un acord que incloïa la garantia del retorn de les pagues amb la inclusió de caràcter prioritari del compliment de les partides pressupostàries enfront la regla de despesa.

Acord que suposa la recuperació de les pagues de 2013 i 2014 en un màxim de quatre anys. La concreció d'aquest retorn serà:

 • 2019: 40 per cent paga 2013 (10% durant el 1er trimestre).
 • 2020: 60% del 2013.
 • 2021: 55 %del 2014 i 50% de productivitat( pel personal laboral del departament d' ensenyament).
 • 2022: 45 %del 2014 i 50 % restant del complement de productivitat.

amb la possibilitat de reduir a 3 anys el retorn a partir de la negociació del pressupost corresponent del 2021.

Ara, el departament d'Economia ens ha confirmat que cobrarem el 30% de la paga de 2013, en la nòmina d'octubre.

RECORDEU que els i les docents que ja NO ESTIGUIN A PAGAMENT DELEGAT, per jubilació, defunció (els hereus), baixa del centre en general, hauran de presentar la sol·licitud actualitzada al centre on treballaven el 2013. Sobretot aquells/es que hagin canviat les dades bancàries des de l'última sol·licitud

CCOO hem fet valer la força de la mobilització i negociació. La convocatòria de la vaga va ser l'eina per arribar amb èxit al final d'un procés negociador intens que ha permes aquests pagaments.

Continuarem amb la lluita, encara ens queden drets per recuperar!

Seguirem combinant mobilització i negociació!

El 9 de març de 2018, CCOO i altres sindicats vam signar un Acord General que afectava totes les Administracions Públiques en diferents nivells. En concret, pel que respecta a les retribucions, aquest Acord especificava que, per l’any 2019, s’incrementarien les retribucions en un 2,25% i un 0,25% variable en funció d’un creixement del PIB igual o superior al 2,5%, el qual s’ha produït. És per això que, amb efectes de l’1 de juliol d’enguany, es fa efectiu l’increment de les retribucions en un 0,25%. Sumem, doncs, un increment de 2’50% respecte al 2018.

A més, l’Acord preveia que cada Administració pogués destinar fins un 0,25% de la seva massa salarial en Fons Addicionals. Aquest repartiment es negociarà pròximament a la Comissió de seguiment de l’acord salarial 2019. Seguim avançant!

El govern informa que en la nòmina del mes de març ens retornen d’ofici el 10% de la paga de 2013, tal com estava acordat. L’acord contempla també que durant el 2019 ens retornaran el 40%.

Només en els casos de canvi de dades bancàries caldrà comunicar-ho al Departament corresponent amb el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària.

CCOO vam signat l’acord que contempla la recuperació, amb caràcter prioritari, de les pagues de 2013 i 2014 en un màxim de 4 anys. Cal recordar que la proposta inicial del Govern era la recuperació de les dues pagues en 8 anys, i sempre segons disponibilitat pressupostària. El nou acord blinda el cobrament de les pagues de 2013 i 2014 amb independència de l'aprovació dels pressupostos respectius, i també resta oberta la possibilitat de reduir de 4 a 3 anys el calendari de retorn pactat.

CALENDARI DE RETORN DE LES PAGUES EXTRES I PRODUCTIVITAT

 • 2019: 40% paga de 2013 (10% el març de 2019)
 • 2020: 60% paga de 2013
 • 2021: 55% paga de 2014 + 50% productivitat
 • 2022: 45% paga de 2014 + 50% productivitat

Nota informativa sobre l'aplicació de la mesura de recuperació parcial del 10 % de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 (07.03.19)
Nota informativa del Govern:
Atès el que disposa l’article 2 del Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la paga extraordinària de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, s’emet la següent nota informativa referent a l’aplicació de la mesura de recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013:

1.- La quantia a abonar es correspon amb el 10 % de l’import que es va deixar de percebre de forma efectiva durant l’exercici 2013 com a conseqüència de la supressió de l’import d’una paga extraordinària, paga addicional del complement específic o equivalent.
L’abonament es produirà en concepte de “Recuperació parcial de la paga extraordinària/ complement addicional específic/ complement addicional de 2013” i, d’acord amb la normativa fiscal aplicable, les quantitats abonades per aquest concepte s’imputen a l’any 2019.
En els casos en què s’hagin percebut quanties equivalents per aquest concepte en execució de sentència o d'altres resolucions judicials, les quanties resultants seran objecte d'adequació.

2.- L'abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels Departaments de la Generalitat i els organismes autònoms es farà d'ofici en la nòmina del mes de març de 2019, tant per al personal en servei actiu o en situació assimilada com per al personal que ha deixat de prestar serveis abans d’aquella data per extinció de la relació de serveis, d’altres situacions administratives o canvi de destinació al sector públic o a altres administracions.
En el supòsit de canvi de dades bancàries caldrà comunicar-ho al departament o entitat de la darrera destinació en actiu, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud de transferència bancària que es pot descarregar de l’adreça web www.gencat.cat.
En cas de defunció, la sol·licitud correspon als hereus conforme a les normes del dret civil amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre devolucions corresponents a la paga extra de 2012. En aquest darrer cas i en funció de les dades que es disposin, els serveis de gestió de personal comunicaran aquesta circumstància a les persones interessades.
A efectes de la seva presentació, el model de sol·licitud està disponible en el web del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
En l’àmbit dels departaments i els organismes autònoms de la Generalitat l’abonament correspondrà al departament o organisme on es prestessin serveis o es tingui la darrera destinació el mes de març de 2019.

3.- L'abonament de les quanties deixades de percebre en l’àmbit dels ens, organismes o entitats del sector públic de la Generalitat es concreten en els termes i condicions que estableixin les mateixes entitats.
L'abonament es produirà amb càrrec al pressupost de l'organisme, ens o entitat al que li hagués correspost abonar la paga extraordinària, la paga addicional del complement específic o les pagues addicionals equivalents en l’exercici 2013.

4.- En el cas d’entitats o organismes extingits, l’abonament del 10 % de la paga extraordinària s’assumirà pel departament, entitat o organisme que l’hagi succeït o assumit les seves funcions.

Gràcies a l'acord signat per CCOO les retribucions  creixen des de l'1 de gener de 2019 el 2,25%.

L'increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes i per a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB.

Les empleades i els  empleats públics comptaran, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar amb els sindicats de la Mesa com es farà el repartiment.

CCOO seguirem lluitant per recuperar el que ens van arrabassar i millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores

Gràcies a l'acord signat per CCOO aquest gener ja es cobrarà l'increment salarial de l'any 2019. Les retribucions doncs creixen des de l'1 de gener de 2019 el 2,25%.

L'increment de les retribucions per a 2019 estableix una pujada fixa del 2,25% en tots els conceptes i per a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB.

Les empleades i els  empleats públics comptaran, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar amb els sindicats de la Mesa com es farà el repartiment.

CCOO seguirem lluitant per recuperar el que ens van arrabassar i millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

En la reunió  de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat del 18 de setembre  CCOO va signar l’acord que ha fet posible l’increment salarial del 2018 i que ha permès, a més, cobrar el 100% del salari en tots els casos de baixa per IT.

CCOO seguirem liderant la lluita per recuperar tot allò que és de les treballadores i els treballadors de la Generalitat, per la via de la negociació i per la via de la mobilització per aconseguir acords com la recuperació de les pagues del 2013 i 2014.

CCOO seguirem lluitant per recuperar el que ens van arrabassar i millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

El Ple del Parlament ha convalidat, per fi, el decret que fa possible que les empleades i els empleats públics de la Generalitat cobrin el 20% que encara se’ls deu de la paga extra de 2012. Han calgut 6 anys per reparar (amb comptagotes) una de les moltes retallades que “el Govern dels millors” va aplicar al personal de la Generalitat.

Altres sindicats critiquen les nostres actuacions, malgrat es beneficiïn del nostre treball i de recollir els fruits dels nostres acords. Per exemple CCOO i UGT vam pactar el retorn de la paga de 2012, altres sindicats no. Doncs ara, amb la nòmina d'abril del 2017, finalment en retornen el que és nostre.

Des de CCOO sempre hem lluitat per recuperar allò que ens van arrabassar. Tant de bo haguéssim aconseguit que no ens ho prenguessin, ni tan sols les pagues de 2013 i 2014, retallada que només es va aplicar a la Generalitat Catalunya u no en altres administracions.

En l'actualitat CCOO ha aconseguit un beneficiós acord en l'àmbit estatal, però ja hi ha sindicats que el critiquen. Però que han aconseguit ells?

Cal recordar que el PIB està vinculat al dèficit, cosa que segons alguns faria impossible la pujada màxima de l'acord (sabeu que hi ha un FIX, que fa que sigui un 6.9% en 3 anys... I uns variables que fa que puguin pujar a un 8.79%). Doncs en l'actualitat la Generalitat ha tancat el 2017 amb un dèficit del 0'58% i per tant compleix l'objectiu marcat pel ministeri d'hisenda.

La lluita dona els seus fruits, i mentre altres parlen, CCOO ha aconseguit:

 • Recuperar la paga del 2012.
 • Recuperar el 100% de sou en múltiples situacions de baixa per IT (Persones amb grip, o les baixes de les dones en casos derivats de tractaments de reproducció assistida, o les baixes durant el període de lactància, o les  baixes per exploracions diagnòstiques invasives: endoscòpies, cateterismes... ) o les que en el seu moment TAMBÉ vam acordar (i altres no van voler signar): Intervenció quirúrgica, Hospitalització, Processos oncològics, Dones embarassades, Víctimes de violència gènere.
 • Oferta d'ocupació pública amb oposicions i estabilització de totes les places del sector públic ocupades de forma temporal i ininterrompuda en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2017, per reduir la temporalitat per sota del 8% en tres anys.

http://publica.ccoo.cat/2018/03/mesa-tecnica-concretades-les-places.html

Ara continuarem lluitant per avançar:

 • Reducció de les 2 hores lectives per majors de 55 anys.
 • Cobrament del primer estadi als 6 anys.
 • Reducció de ràtios a les aules
 • I evidentment, més recursos per l'educació pública i l'atenció a la diversitat.
 • Retorn de les pagues de 2013 i 2014
 • Recuperació del Fons d'acció social

#FetsNoParaules

Ja pots consultar la nòmina d'abril amb el 34,42% del que vam deixar de percebre el 2012 en concepte de paga extraordinària del mes de desembre.

Si al novembre del 2016 vau rebre una altra part de la devolució, podeu calcular fàcilment quina és la quantitat que percebreu amb aquesta nòmina. Només cal que multipliqueu el que us van retornar aleshores per 1,657197881559942 i trobareu el que us pertoca en aquesta ocasió.
Recordeu que si no vau cobrar res al novembre del 2016 i, a més no esteu en actiu en aquest moment, heu de sol·licitar la devolució mitjançant aquest formulari.

Recordeu també que encara ens continuaran devent el corresponent a la paga que ens van retallar del 2013 i 2014 i CCOO Educació continuarà lluitant per recuperar-les.

Recordeu que aquest mes, en la vostra nòmina heu de trobar-hi també una part de la paga de 2012, concretament el 20,77%. Queden pendents, doncs, dos pagament més.
Aquest pagament és fruit de l'acord que CCOO i els altres sindicats presents a la Mesa General de la Funció Pública van aconseguir el passat dia 9 de juny, després que el Parlament  aprovés, el passat gener i de manera unànime, una resolució  que instava el Govern a que ho fes.

L'Acord signat amb l'Administració implica, a més a més d'aquest pagament:

 • El compromís del Govern per complir la resolució parlamentària i a la recuperació del marc de condicions laborals anteriors a 2012.
 • Deixar sense efecte la retallada del 5% del salari de l’any 2012.
 • El pagament de la resta de la paga del 2012 que ens deuen els mesos de març de 2017 i març de 2018.

La Federació d'Educació de CCOO creiem que l'efecte combinat de les mobilitzacions i les negociacions són el cami per recuperar tots els drets que ens han estat arrabassats. És per això que el nostre compromís és el de seguir lluitant per:

 • Signar un calendari per recuperar les pagues de 2013 i 2014.
 • Aconseguir oferta d’ocupació i reducció de la temporalitat.
 • Recuperar i millorar els fons d’Acció Social.
 • Signar nous supòsits per assolir el 100% per IT (Incapacitat temporal).
 • Millorar el cobrament dels estadis docents.
 • Millorar la regulació de les borses de treball per l’accés a la Funció Pública.
 • Impulsar que la Mesa de Personal Docent negociï el retorn dels drets al professorat més gran de 55 anys i al que ha fet substitucions durant més de 6 mesos.
 • Avaluar el resultat de la negociació d’aquests punts abans de l’1 de desembre de 2016.

Més informació a: