Personal interí-Substitut. Borsa docent: Tota la informació

Vols rebre INFORMACIÓ ESPECÍFICA del personal interí i substitut? Apuntat al butlletí Butlletí de "Personal Interí i Substitut"
Vols APUNTAR-TE A LA BORSA? Apuntat al Butlletí d'Inscripció Borsa Docent i rebràs un correu amb tota la informació.

Últimes notícies

Les persones que formen part de la borsa poden consultar les dades que consten per al curs 2020-2021, que són les que es tenen en compte per als nomenaments que es facin durant aquest curs.

Accès a l'aplicatiu

Del 21 al 31 de maig de 2021, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa del curs 2021-2022. Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 25 d'agost de 2021 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2021-2022.

Les persones incloses a la borsa de treball de personal interí docent, que durant el curs 2020-2021 havien d'haver manifestat la seva conformitat per continuar formant-ne part i no ho van fer, si no ho fan abans del 31 de maig 2021, deixaran de formar part de la borsa a partir del curs 2021-2022.

El número d'ordre de la borsa de treball 2021-2022 és provisional. El termini per presentar reclamacions contra el nou número d'ordre obtingut serà del 21 al 31 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Amb motiu de la covid-19, en cas que necessiteu incorporar nova documentació al vostre expedient, la podeu escanejar i enviar per via telemàtica al servei territorial preferent o al Consorci d'Educació de Barcelona a través del registre electrònic (petició genèrica), sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu d'enviar juntament, la Declaració responsable d'autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s'han presentat telemàticament per a l'expedient personal.

Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.


Autogestió de la disponibilitat

Les persones que durant el curs 2021-2022 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació.

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament per al curs 2021-2022 ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació, com a molt tard el 30 de juny de 2021.

L'aplicació romandrà tancada de l'1 al 25 de juliol de 2021.

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.