Borsa docent: consulta i modificació de dades

Períodes de consulta i modificació de dades de la borsa docent del departament d'Educació previstos per al curs 2021-2022 són els següents:

  • Del 15 al 22 de novembre de 2021
  • Del 24 al 31 de gener de 2022
  • Del 21 al 28 de març de 2022

Si escau es podran obrir altres períodes amb caràcter excepcional.

Les persones que han participat en la convocatòria d'accés a la borsa oberta el 16 de juliol de 2021, també poden modificar les dades de la borsa.

Amb motiu de la covid-19, en cas que necessiteu incorporar nova documentació al vostre expedient (que es pot incorporar, sigui o no període de modificació de dades), la podeu escanejar i enviar per via telemàtica al servei territorial preferent o al Consorci d'Educació de Barcelona a través del registre electrònic (petició genèrica), sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu d'enviar juntament, la Declaració responsable d'autenticitat de les còpies dels documents complementaris que s'han presentat telemàticament per a l'expedient personal.

Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d’adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d’una petició.