Adjudicacions provisionals d'Estiu

Tota la informació

Vídeo resum

Últimes notícies

El procediment d'adjudicació de destinacions per al curs 21-22, finalitzarà el 22 de juliol, amb la publicació per part del Departament d'Educació de la llista definitiva de les assignacions. Aquest procés, depenent dels Decrets d'autonomia de centres, de direccions i de provisió de llocs de treball, fa anys que està provocant afectacions a les persones docents i cada curs es van agreujant de manera alarmant.

Entre les potestats de les direccions dels centres està la de confirmar o no al personal amb destinació provisional sense haver de justificar-ho, fet que pot provocar moltes subjectivitats. A més, la normativa permet perfilar places de l'oferta pública i assignar-les a persones concretes, sovint amb la utilització d'entrevistes per determinar les persones que accedeixen a determinats llocs de treball docent dels centres educatius públics de Catalunya. Són procediments que es preveuen en el Decret 39/2014, de 25 de març, i que continuem denunciant.

El resultat és que les direccions proposen i el Departament, contracta. La dependència directa del lloc de treball respecte a la proposta de la direcció incideix en la manca d'expressió democràtica de les idees, discrepàncies i diversitat d'opinions en els àmbits educatius del centre, per por a no tenir proposta per continuar el següent curs.

La por a perdre la destinació està creant una falsa sensació d'estabilitat en els centres, quan sovint es prefereix continuar al centre abans que viure la incertesa de no saber si es tindrà destinació en cas d'optar a un canvi. S'està interferint, així, en la mobilitat de les persones docents que podrien millorar la destinació respecte a la proximitat al seu domicili o voldrien canviar de centre per conèixer altres projectes i contexts educatius.

A més, la tan valorada estabilitat de plantilles de centre es fa sense garantir que la selecció del personal docent respongui als criteris constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, i, per tant comporta decisions arbitràries, subjectives i, a vegades, discriminatòries, especialment per alguns col·lectius com són les dones embarassades, les persones docents amb més edat, les que tenen persones a càrrec o les que presenten problemes de salut. Situacions que, des del sindicat, veiem que s'agreugen cada curs, quan comprovem que docents amb anys de serveis, no han aconseguit plaça o tornen a cobrir substitucions després d'anys d'interinatge.

A títol d'exemple, us mostrem testimonis de casos reals que ens heu fet arribar:

"Sóc docent interina. Després d'uns anys al centre, enguany la direcció m'ha dit que no em confirmava perquè preferia una persona més jove. Em queda un any per a la meva jubilació.

"Sóc persona interina amb 5 anys al mateix centre. Com que ara tinc una baixa llarga per malaltia, aquest curs no em fan proposta de continuïtat."

"Sóc funcionària de carrera. No vaig acabar el curs perquè estava embarassada. Una setmana després del naixement, la directora em va comunicar que no comptaven amb mi pel curs vinent perquè havia estat mare i no m'implicaria en la feina, que segur que m'agafava alguna reducció i que no aniria de colònies, i que això l'escola no s'ho podia permetre.

La directora em va dir amb paraules textuals "anàvem a comptar amb tu perquè ets una persona molt vàlida, però t'has quedat embarassada. Agafarem millor a una altra persona".

"Sóc interina... Porto 6 cursos a l'escola. Reclamada per perfil i entrevista per l'equip directiu anterior. Ara hi ha un nou equip directiu. No em fan proposta de continuïtat".

Amb aquests exemples s'evidencien les males praxis que l'actual sistema permet i que no podem tolerar. Des de les CCOO rebutgem la selecció arbitrària del personal docent i els casos de discriminació. Ens oposem a l'aplicació del Decret de direccions i de Plantilles, per la greu afectació laboral i personal que provoquen. Ens mantindrem ferms en la lluita per aturar-los!


CCOO Educació hem denunciat les arbitrarietats que s'estan donant en algunes adjudicacions provisionals. Però necessitem recopilar el màxim d'informació possible i totes les possibles arbitrarietats i abusos que aquest sistema està produint per denunciar-ho i fer-ho públic. És per això que continuem demanant que ens expliqueu si heu patit alguna situació d'arbitrarietat en el procés d'adjudicacions provisionals.

Les teves dades seran protegides i tractades anònimament, però necessitem les teves dades personals per posar-nos en contacte amb tu per resoldre dubtes i aclariments que ens puguin sorgir.

Pots deixar el teu testimoni en aquest formulari.

 

 

El departament d'educació ha publicat la resolució definitiva de les adjudicacions provisionals. 

Reclamacions: fins al 13 de juliol de 2021

Desistiments (únicament professorat que sol·licita comissió de serveis): fins al 13 de juliol de 2021

Publicació de la resolució definitiva 22 de juliol previsiblement.

Recomanacions per a les reclamacions i les desestimacions

Per poder gestionar la reclamació i el desestiment és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s'accedeixi a l'aplicació.​

Cal tenir les finestres emergents desbloquejades per al bon funcionament de l'aplicació.

Accés a la consulta (amb identificador GICAR)

Accés a la consulta (amb identificador XTEC o codi d'usuari temporal)

Formulari de reclamació contra la resolució provisional

Formulari de desistiment(només per a comissió de serveis)

Presentació de reclamacions (accés GICAR)

Presentació de reclamacions(accés XTEC)

Presentació de reclamacions(accés amb usuari temporal)

Un curs més veiem com es va produint un increment de les places perfilades i s’amplia la utilització de l'entrevista com a procediment previ per fer proposta d’assignació de llocs de treball docent dels centres educatius públics de Catalunya. Ambdues mesures es preveuen en el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents. Recordem que se’ns va negar el dret a la negociació quan el Departament d’Educació va iniciar el desplegament d’aquest Decret.

D'ençà que es va activar el sistema d’entrevistes personals, cada curs ha anat creixent la seva utilització, amb la pretesa intenció de valorar la idoneïtat de la persona que vol accedir al lloc de treball. Enguany, a més de poder fer-se per assignar llocs de treball específics amb perfil, llocs ordinaris dels centres de màxima complexitat i dels centres d’educació especial, també es farà per a proposar llocs als centres i aules de persones adultes a llocs dels àmbits de secundària i llocs del cos de mestres d’ensenyaments COMPETIC.

CCOO Educació hem manifestat cada curs el nostre total desacord respecte al procediment previ d’entrevista, per com es fa i per la concreció d’entrevistes que es fan, un sistema subjectiu i arbitrari. Les entrevistes prèvies no aconsegueixen donar transparència al sistema, malgrat que les places convocades es fan públiques des del curs 17-18, tal com havíem reclamat CCOO reiteradament. El que s’ha evidenciat, en canvi, és la seva arbitrarietat perquè alteren els principis d’igualtat, mèrit i capacitat per accedir a un lloc de treball públic ni perquè no existeix un control del procés ni de les decisions finals presses.

Les entrevistes serveixen, entre d’altres, per designar llocs de treball amb perfil. CCOO creiem necessari respectar les especificitats dels centres i considerem que alguns llocs de treball molt concrets, per les seves característiques, podrien ser proveïts amb requisits complementaris, però estem en contra de l’actual sistema de perfils, ja que molts d’ells no responen realment a l’especificitat d’un lloc de treball i rebutgem que les places perfilades puguin representar fins al 50% de la plantilla d’un centre educatiu públic, tal com indica el Decret 39/2014, de 25 de març.

CCOO denunciem l’arbitrarietat del procés de provisió i emplacem al Departament a iniciar una negociació necessària per analitzar i revisar el decret de provisió de llocs de treball, amb la participació activa dels representants dels treballadors i treballadores.

CCOO Educació hem denunciat les arbitrarietats que s'estan donant en algunes adjudicacions provisionals. És per això que hem impugnat el decret de direccions i la seva aplicació en el Decret de Provisió. Però necessitem recopilar el màxim d'informació possible i totes les possibles arbitrarietats i abusos que aquest sistema està produint per denunciar-ho i fer-ho públic.

És per això que et demanem que ens expliquis si has patit alguna situació d'arbitrarietat en el procés d'adjudicacions provisionals.

Les teves dades seran protegides i tractades anònimament, però necessitem les teves dades personals per posar-nos en contacte amb tu per resoldre dubtes i aclariments que ens puguin sorgir.

Pots deixar el teu testimoni en aquest formulari.

Adjudicacions provisionals d'Estiu pel curs 2021-2022

El Departament d'Educació ha publicat la resolució sobre les adjudicacions de destinacions provisionals.

En breu tindreu un resum en aquesta pàgina web.

RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Resums de la resolució:

Personal interí

Personal funcionari

Gràcies a les demandes de CCOO s'ha aconseguit que en el supòsit que no s'hagi presentat cap persona candidata o que la direcció no en seleccioni cap en les entrevistes, el lloc de treball vacant només pugui ser proveït en la fase d'elecció.

Presentació de sol·licituds:

 • Personal interí: del 21 al 31de maig

  (participació voluntària si es tenen serveis prestats).

El personal interí que no hagi pogut accedir a l’aplicatiu en el termini establert de sol·licituds per haver estat nomenat per primer cop en data posterior ha d’emplenar abans del 18 de juny, l’imprès de sol·licitud de destinació que facilitaran els SSTT/CEB. 

 • Personal acollit a l'article 25: del 25 de maig al 23 de juny.

  Cita prèvia amb SPRL (Servei de prevenció de salut laboral) del ST/CEB (sol·licitud en paper). No hi ha mínim de peticions.

 • Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 1 al 10 de juny (ambdós inclosos) Accés a la sol·licitud

  Presentació de sol·licituds de personal funcionari de carrera d'altres comunitats autònomes:

  Tenen el mateix termini. Cal demanar la sol·licitud de participació a: csaltresccaa.educacio@gencat.cat

Quan es va iniciar el període perquè el funcionariat de carrera i en practiques emplenessin l'aplicatiu de les adjudicacions d'estiu, CCOO vam observar que a l'aplicatiu de les adjudicacions per a les persones aspirants que seran nomenades com a funcionaris/àries en pràctiques, apareix una pantalla en la qual els pregunta per la "Proposta que ha realitzat la direcció d'un centre" en relació amb el "Manteniment de l'acceptació de la proposta que va fer la direcció d'un centre com a interí/na" amb dues caselles a marcar Sí/No, però l'aplicatiu no permet marcar cap de les caselles.

Aquest fet ha generat neguit i incertesa a les persones afectades. CCOO ha comunicat la situació al Departament d'Educació i a hores d'ara ja està resolta, perquè la pantalla ja no apareix a l'aplicatiu.

Aprofitem per informar que la fase de propostes de continuïtat per part de les direccions s'adjudica amb anterioritat a la fase d'elecció i, per tant, no ha de tenir afectació en les peticions que es facin mitjançant l'aplicatiu.

Procediment previ- Serveis educatius i l’IOC: no més tard del 31 de maig es publicarà a la web de SSTT/CEB les vacants disponibles als efectes que el professorat (preferentment funcionaris) amb requisits pugui manifestar la seva disponibilitat i acreditar mèrits en el procediment previ de selecció mitjançant entrevista, presencial o telemàtica. 

Procediment previ- Centres de nova/recent posada en funcionament, centres amb nou CF i centres amb subseus en municipis diferents: no més tard del 7 de juny es publicarà a la web de SSTT/CEB les vacants disponibles als efectes que el professorat amb requisits pugi manifestar la disponibilitat.

Acreditació de perfils: fins a 31 de maig.

Propostes de direccions: formalització del 7 al 22 de juny

Propostes pel procediment d’entrevista: abans del 3 de juliol les direccions lliuraran als SSTT/Consorci els resultats dels docents proposats.

Resultats:

 • Resolució provisional de les adjudicacions: juliol de 2021. 
 • Reclamacions: 3 dies hàbils des de la publicació de la resolució provisional.
 • Resolució definitiva de les destinacions: juliol de 2021.

El professorat nomenat per primer cop en un centre s’haurà d’adreçar a la direcció del centre per facilitar les dades personals i administratives necessàries per a la seva incorporació.

Tramitació 

S’ha de fer mitjançant l’aplicatiu: La resta de tramitació es podrà formalitzar de manera presencial o per mitjans electrònics vàlids (e-valisa, signatura electrònica, correu electrònic, audioconferències i videoconferències).


Calendari procediment específic amb requisit d’entrevista previ a proposta de direcció

El calendari i els models normalitzats d'aquest procediment es publiquen al Portal de centre.

Fins al 7 de juny: Les direccions d'aquests centres lliuraran per e-valisa, als SSTT/ CEB, per a la seva
publicació al web, la relació de llocs de treball vacants i les possibles vacants resultes.

El 10 de juny: cada ST/ CEB publicarà al Portal de centres la relació de llocs susceptibles de provisió per
al curs 2020-2021, amb especificació de codi de centre, nom de centre, municipi, cos i especialitat del lloc
i, si pertoca, perfil professional, així com l'adreça electrònica i telèfon centre.

Del 10 al 14 de juny (ambós inclosos): el professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar
per correu electrònic un escrit (segons model normalitzat) en què comunica les seves dades i manifesta la
seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. Haurà
s’adjuntar-hi el seu currículum.

Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres. En cas d'optar a llocs
de treball específics haurà de disposar del perfil professional en el moment de l'entrevista i així ho
acreditarà, mitjançant còpia extreta de l’aplicació Atri, davant la direcció del centre.

Des del 14 de juny: les direccions dels centres afectats convocaran els docents que han decidit
entrevistar. També comunicarà la seva decisió als que considerin que no és necessari convocar.

Del 14 al 18 de juny: realitzarà les entrevistes per mitjans electrònics, o de manera presencial si es poden
complir les mesures adoptades amb relació a la pandèmia de la Covid-19, per tal de valorar els mèrits i la
capacitat de cada candidat, L’entrevista només pot versar sobre aspectes estrictament professionals i, en
cap cas, no es poden considerar aspectes personals.

Del 23 al 30 de juny: comunicació de la no proposta a les persones candidates entrevistades.

Abans 3 de juliol: comunicació al ST/Consorci del resultat a les persones entrevistades i no proposades

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia) per al curs 21-22

Procediment

El procediment i la formalització de les propostes de la direcció dels centres es regula a la base 6 de l'annex 1 de la Resolució EDU/1051/2020​Les propostes de la direcció dels centres han de ser degudament motivades i han de valorar la capacitat i la idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball d'acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció; a més d'haver consultat prèviament l'equip directiu del centre, cal disposar de la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de complir els requisits establerts per ocupar el lloc de treball i, entre altres criteris per a la decisió, s'ha de tenir en compte la seva experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l'avaluació positiva de l'exercici de la docència, especialment la relacionada amb el lloc de provisió.

En el marc del procediment general, per a la provisió de llocs de treball específics amb perfil professional, llocs d'àmbit i competic en centres de formació d'adults i llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat i centres d'educació especial s'entén que es compleixen els requisits quan la direcció del centre proposa docents que el curs 2020-2021 han exercit en el mateix centre (els interins durant un mínim de quatre mesos i han de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).

En el marc del procediment previ i pel que fa als centres de nova o recent posada en funcionament, llocs de cicles formatius i família professional nova que s'implanten el curs 2021-2022 i de centres amb subseus en un municipi diferent, s'entén que reuneixen aquests requisits quan la direcció del centre formalitza proposta sobre docents que el curs 2020-2021 han exercit docència al mateix centre (si el docent és interí, ha de tenir acreditats, a més, 12 mesos de serveis totals a la borsa).

En cas contrari, per proposar un nou docent la direcció del centre ha d'aplicar el procediment específic amb requisit d'entrevista prèvia.

L’entrevista només pot versar sobre aspectes estrictament professionals i, en cap cas, no es poden considerar aspectes personals.

El procediment d’entrevista previ a la proposta s’ha d’emprar per formular proposta de docents que no han exercit al centre durant el curs 20-21 un mínim de 4 mesos per a llocs específics amb perfil, per a llocs ordianris dels CMC, dels CEE i per a llocs dels àmbits de secundària i llocs del cos de mestres d’ensenyaments COMPETIC dels CFA/AFA.

Les persones interines han de tenir 12 mesos de serveis prestats a la borsa docent.

Calendari

 • Publicació dels llocs de treball susceptibles de provisió: 10 de juny.
 • Formalització de la disponibilitat a realitzar entrevista: del 10 al a14 de juny.
 • Convocatòria per entrevista: les direccions informaran als que convoquen a l’entrevista i als no convocats: del 14 al 18 de juny
 • Realització d'entrevistes: entre 14 i el 22 de juny.
 • Comunicat de no proposta: entre el 23 i el 30 de juny
 • Proposta i conformitat de la proposta: abans del 3 de julio

Sol·licitud

Per participar en aquest procediment, la persona interessada ha de fer servir el model de comunicació.

Heu d'enviar aquesta comunicació (conjuntament amb el vostre currículum) a l'adreça electrònica del centre al qual opteu.  Si opteu a llocs de treball específics amb perfil professional, cal que acrediteu documentalment, mitjançant còpia extreta de l'aplicació Atri, que en compliu el requisit en el moment de fer l'entrevista.

Cal emplenar un formulari per cadascun dels centres per als quals manifesteu la vostra disponibilitat (i per cada lloc de treball d'un mateix centre si opteu a més d'un lloc), tenint en compte que, com a màxim, podeu optar a quatre centres.

Termini de presentació: del 10 al 14 de juny de 2021

Comunicació del professorat per manifestar disponibilitat de participar en el procedimentd’entrevista

Comunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment

Llocs de treball vacants per àrees territorial

Normativa

RESOLUCIÓ EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

 

Si vols rebre tota la informació actualitzada i els avisos dels diferents terminis apuntat al butlletí d'adjudicacions provisionals d'estiu:

Enllaç per apuntar-se al butlletí d'Adjudicacions provisionals d'Estiu

 

Últimes notícies

Enllaç web departament Adjudicacions de destinació provisional.

Els serveis territorials han publicat les vacants de personal docent per la fase de procediment previ per les adjudicacions provisionals. Podeu entrar en els diferents enllaços dels serveis territorials per veure les vacants, els requisits i els terminis de sol·licitud.

Adjudicacions anteriors

ADJUDICACIONS PROVISIONALS D’ESTIU 2020

Ja pots consultar la resolució definitiva de les adjudicacions d'estiu:

Resolució, resums i preguntes freqüents

Enllaç a la resolució del procés d'adjudicacions provisionals d'estiu

Resum per al personal interí

Resum per al personal funcionari de carrera i en pràctiques

Preguntes freqüents

Calendari

 • Personal interí: del 26 de maig al 4 de juny de 2020 (ambdós inclosos).
 • Personal funcionari de carrera i en pràctiques: del 8 al 17 de juny (ambdós inclosos).
 • Personal funcionari: del 8 al 17 de juny de 2020 (ambdós inclosos).
 • Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 26 de maig al 25 de juny de 2020.
 • Propostes de les direccions: formalització del 8 de juny al 3 de juliol de 2020.
 • Propostes pel procediment d’entrevista: abans del 10 de juliol les direccions lliuraran als SSTT/Consorci els resultats dels docents proposats.
 • Petició d'entrevista: del 10 al 15 de juny de 2020
 • Entrevistes: entre el 16 i el 23 de juny de 2020
 • Formalització de les propostes de les direccions: del 8 de juny al 3 de juliol de 2020
 • Resolució provisional de les adjudicacions: juliol de 2020.
 • Reclamacions: 3 dies naturals des de la publicació de la resolució provisional.
 • Resolució definitiva de les destinacions: finals de juliol de 2020.

Accés a la sol·licitud telemàtica

 • Persones interines (del 26 de maig al 4 de juny de 2020)
 • Persones funcionàries de carrera i en pràctiques (del 8 al 17 de juny de 2020) (Encara no disponible)
 • Presentació de sol·licituds de funcionaris de carrera d'altres comunitats autònomes: Tenen el mateix termini. Cal demanar la sol·licitud de participació a: csaltresccaa.educacio@gencat.cat

PERSONAL FUNCIONARI de Carrera i en Pràctiques

Accés a la sol·licitud (amb identificació XTEC)

Accés a la sol·licitud (amb identificació ATRI)

PERSONAL INTERÍ:

Accés a la sol·licitud telemàtica

Plantilles

Concurs de trasllat i adjudicacions definitives al País Valencià

Informació

Enllaç web departament Adjudicacions de destinació provisional.

Preguntes freqüents: Adjudicacions de destinacions provisionals al personal docent
funcionari i interí. Convocatòria de 2019

Terminis i calendari

Sol·licitud Personal interí: 
del 17 al 27 de maig de 2019 Accés a l'aplicatiu
Sol·licitud Personal funcionari de carrera: 
del 28 de maig al 6 de juny de 2019
Sol·licitud Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals:
del 17 de maig al 6 de juny de 2019, prèvia cita dels Serveis Territorials.
Formalització de les propostes de les direccions: del 6 al 20 de juny 2019

Procediment específic amb requisit d’entrevista:

Publicació dels llocs de treball susceptibles de provisió: 4 de juny.
Formalització disponibilitat a realitzar entrevista: del 4 al 7 de juny.
Convocatòria per l’entrevista: 11 de juny.
Realització d'entrevistes: entre els dies 11 i 18 de juny, ambdós inclosos.
Proposta i conformitat de la proposta: 6 al 20 de juny.
Comunicat de no proposta: entre el 21 i el 28 de juny.

Resultats de les adjudicacions:

Adjudicacions provisionals: Primera quinzena de juliol.
Període de reclamació: 3 dies des de la seva publicació per presentar reclamacions.
Adjudicacions definitives: Abans del 20 de juliol previsiblement.

 

Accés a la sol·licitud (aplicatiu)

Sol·licitud Personal Funcionari

Presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 6 de juny de 2019

Accés a la sol·licitud (amb identificació XTEC)

Accés a la sol·licitud (amb identificació ATRI)

Sol·licitud Personal interí

Del 17 al 27 de maig de 2019 Accés a l'aplicatiu

Resolució d'Adjudicacions d'Estiu

RESOLUCIÓ EDU/1259/2019, de 7 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2019 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.

Resum resolució: Personal interí

Resum resolució: Personal Funcionari

 

Comissió de serveis

Es pot demanar pels següents fets:

 • Haver finalitzat el mandat de director/a el 30/06/2018.
 • Haver exercit durant els darrers quatre cursos docència directa en un centre que té la consideració de centre de màxima complexitat per al curs 2017-2018, en un centre específic d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.
 • Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus, presentant la documentació que s’escaigui acompanyant la sol·licitud.

 

Els motius no són excloents, i per tant se’n pot al·legar més d’un.

Es pot sol·licitar sens perjudici que s'hagi pogut fer proposta.
El 3r supòsit ha d'indicar a la sol·licitud les circumstàncies de caràcter personal o professional greus que al·leguen, així com presentar la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició, dins el mateix període de presentació de sol·licituds.
Quan els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, per:
 • No ajustar-se als supòsits previstos.
 • No constar la documentació justificativa.
 • Considerar que les circumstàcies al·legades no justifiquen un canvi de destinació.

  Quan no estimin la sol·licitud de comissió de serveis, aquesta denegació es notifica, formalment, mitjançant la resolució provisional de destinacions, amb independència que cada àmbit territorial de gestió pugui informar la persona afectada.

El professorat depenent d’una altra Administració educativa que demani comissió de serveis per primer cop, ha de presentar una sol·licitud amb el model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines .

Acreditació de Perfils específics

El Departament d'Educació porta a terme l'acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari dependent del Departament (en qualsevol situació administrativa) i per a professors interins de la borsa de treball de personal interí docent del Departament (amb serveis prestats).
Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:
 • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
 • Competència digital docent
 • Atenció a la diversitat dels alumnes
 • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
 • Lectura i biblioteca escolar
 • Immersió i suport lingüístic
 • Educació visual i plàstica
 • Metodologies amb enfocament globalitzat

Més informació sobre l'acreditació de perfils i els cursos relacionats amb els perfils, en el següent enllaç.


Procediment específic d'Entrevista

Procediment específic amb requisit d'entrevista previ a la proposta.
Procediment específic on les direccions faran proposta per a llocs ordinaris de:
 • Centres de màxima complexitat.
 • Centres d'educació especial.
 • Llocs amb perfil professional, de professorat que no ha exercit al centre el curs 2017-2018 un mínim de 4 mesos.
També hauran de seguir aquest procediment específic les direccions dels instituts que hagin de formular proposta de funcionaris del cos de mestres per ocupar llocs ordinaris de Matemàtiques (MA) Llengua catalana (LC) i Llengua castellana (LE) en els dos primers cursos de l'ESO, per tal que siguin destinats amb caràcter previ al procediment general.
El calendari i els models normalitzats d'aquest procediment es publiquen en el Portal de centre.
Les direccions lliuraran, no més tard del 29 de maig de 2019, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona, per a la seva publicació al web, la relació de llocs de treball vacants (en cas de centres de màxima complexitat i centres d'educació especial, també les possibles vacants resultes).
Cada servei territorial i el Consorci d'Educació de Barcelona farà pública el dia 4 de juny de 2019 al seu web, en una única convocatòria, la relació de llocs de treball susceptibles de provisió per al curs 2018-2019, amb especificació de codi de centre, nom de centre, municipi, cos i especialitat del lloc i, si pertoca, perfil professional, així com l'adreça electrònica i telèfon del centre.
El professorat interessat en algun dels llocs publicats podrà enviar per correu electrònic, entre els dies 4 i 7 de juny de 2019, ambdós inclosos, un escrit (segons model normalitzatComunicació del professorat de disponibilitat de participar en el procediment) en què comunica les seves dades i manifesta la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció del centre del lloc al qual opta. Podrà adjuntar-hi el seu currículum.
Un/a docent podrà manifestar la seva disponibilitat per un màxim de quatre centres. En cas d'optar a llocs de treball específics haurà de disposar del perfil professional en el moment de l'entrevista i així ho acreditarà davant la direcció del centre.
Aquesta manifestació de disponibilitat és compatible amb la formalització de peticions en la sol·licitud individual de participació en la fase d'elecció.
En funció del nombre i del contingut dels currículums presentats, la direcció del centre determinarà els participants a convocar.
El dia 11 de juny de 2019, les direccions dels centres afectats convocaran els docents que han decidit entrevistar.
La direcció dels centres també comunicarà la seva decisió a aquells candidats que entengui que no és necessari convocar a entrevista.
En tot cas, per poder formalitzar proposta de destinació, la direcció ha de realitzar necessàriament com a mínim una entrevista, si el nombre de candidats ha estat d'un o dos. Si el nombre de candidats és superior, el mínim d'entrevistes serà de dos. La realització de les entrevistes no comporta que la direcció hagi de formalitzar necessàriament una proposta sobre una de les persones entrevistades.
La direcció del centre, conjuntament amb un altre membre de l'equip directiu, realitzarà les entrevistes per tal valorar els mèrits i la capacitat de cada candidat, entre els dies 11 i 18 de juny de 2019, ambdós inclosos.
En el supòsit que no s'hagi presentat cap candidat o que la direcció no en seleccioni cap, el lloc de treball vacant o, si escau, resulta, serà proveït en la fase d'elecció tret que la direcció acabi formulant proposta d'un docent ja destinat al centre el curs 2018-2019.
La direcció del centre comunicarà la no proposta al/s candidat/s entrevistats i que no hagi estat proposats, entre el 21 i el 28 de juny de 2018, ambdós inclosos.
Un/a mateix/a docent, tot i haver estat seleccionat inicialment per més d'una direcció, no pot donar la seva conformitat a més d'una proposta de direcció. Per tant, ha d'informar la seva decisió a les direccions dels centres afectats. Altrament, cap de les propostes de què pugui ser objecte podrà prosperar.
La direcció del centre formalitzarà la proposta de professorat per a llocs en centres de màxima complexitat, en centres d'educació especial, i per a llocs amb perfil professional, a l'aplicació PDA, d'acord amb el amb el que s'estableix a la base 6.3. de la resolució i n'informarà a l'equip directiu i de coordinació.

La direcció del centre formalitzarà la proposta de professorat per a llocs en centres de màxima complexitat, en centres d'educació especial, i per a llocs amb perfil professional, a l'aplicació PDA, d'acord amb el que s'estableix a la base 6.3. i n'informarà a l'equip directiu i de coordinació.

Abans del dia 6 de juliol de 2019, les direccions dels centres lliuraran als Serveis Territorials els resultats dels docents participants entrevistats i proposats en l'aplicació d'aquest procediment específic.

Les direccions dels centres afectats i el professorat participant en aquest procediment específic hauran de complimentar els models que a tal efecte es publiquen al Portal de centre.

Les direccions dels centres han de custodiar una còpia de tota la documentació referida al procediment específic regulat en aquesta base.

 

Preguntes més freqüents

Tens un resum de les preguntes més freqüents en el següent enllaç

Resultats d'adjudicacions

Publicació de la resolució de les adjudicacions d'estiu 2019

Adjudicacions provisionals: Primera quinzena de juliol.
Període de reclamació: 3 dies des de la seva publicació per presentar reclamacions.
Adjudicacions definitives: Abans del 20 de juliol previsiblement.

Per consultar l'adjudicació:

Consulta de la resolució

(amb identificador Atri)

Consulta de la resolució

(amb identificador XTEC o codi d'usuari temporal)

Adjudicacions  2018: Tota la informació

Informació actualitzada del procés d'adjudicacions d'estiu pel curs 2018-19.

 

Adjudicacions d’estiu: cal menys arbitrarietat i més planificació

Resum mesa sectorial

Ahir dimecres 18 d’abril, a la mesa sectorial, el Departament anunciava que, davant la dificultat de cobrir substitucions de les especialitats de Matemàtiques, castellà i català a secundària, les adjudicacions d’estiu inclouran la possibilitat que funcionaris de carrera del cos de mestres degudament habilitats puguin impartir aquestes especialitats a 1r i 2n d’ESO.
La previsió d’aquestes places  passarà  perquè el personal docent manifesti el seu interès a accedir i per una posterior entrevista que realitzarà la direcció en la fase prèvia de les adjudicacions. Si aquest mecanisme no aconseguís proveir la plaça, es faria pel procediment ordinari.
A CCOO  ens ha  sorprès la novetat d’incorporar mestres a places no cobertes de secundària  però  ja es veia venir.  Creiem que aquesta mesura excepcional que ara es veuen obligats a portar a terme respon a una mala gestió de la borsaCCOO sempre hem exigit l’obertura de la borsa a totes les especialitats i de manera permanent. A més a més, el Departament ha endurit la normativa de la gestió de la borsa el que ha provocat que molta gent quedi exclosa (per exemple la impossibilitat de congelar el número de la borsa per motius de feina, entre d’altres).
CCOO proposem que s’esgotin totes les possibilitats per cobrir aquestes places per personal de secundària. A més el sistema d’entrevista és molt poc transparent, en canvi es podria optar per una comissió de serveis especial en la fase d’elecció si és realment necessari per garantir l’atenció de l’alumnat.
El Departament desestima les aportacions fetes per la part sindical i aplicarà la novetat anunciada en el proper procés d’adjudicacions provisionals. Des de CCOO denunciem de nou l’arbitrarietat del sistema establert a través de les entrevistes per les direccions dels centres, és un sistema poc transparent  que vulnera  els principis d’igualtat, mèrit i capacitat que ha de tenir un lloc de treball públic.
Les dates provisionals de presentació de sol·licituds del procés d’adjudicacions provisionals d’aquest 2018 seran:
 • Personal funcionari de carrera: del 7 al 22 de maig de 2018
 • Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny de 2018
 • Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 15 de maig a l’1 de juny, prèvia cita dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Personal que ha superat el procés selectiu de 2018: del 12 al 19 de juny de 2018.
En relació a les peticions de punts a negociar que vam presentar els sindicats representats a la Mesa, el Departament explica que, malgrat la seva voluntat de fer-ho, és impossible per la situació política que comporta, entre altres coses, la falta de pressupost.
CCOO hem demanat també la comissió de seguiment de l’acord del 31 de gener del 2017, perquè és aquest el mecanisme per vetllar pel seu compliment. Alguns punts de la comissió de seguiment s’hauria d’estar negociant, perquè és un acord ja signat i no té noves conseqüències pressupostàries: garantir les substitucions a 1 de setembre i els  3.000.000€ del pla de formació. CCOO seguirem insistint en la convocatòria d’aquesta comissió per garantir el compliment de l’acord i avançar en la negociació.
En el torn obert CCOO manifestem que tenim diferents peticions entregades per registre (petició mesa d’FP i d’inspecció i demanda de regulació de la prova d’idoneïtat per incorporar-se a la borsa després d’un expedient contradictori) de les que no hem rebut cap resposta. A la petició de quan està previst obertura de la borsa ens responen que el pròxim 26 d’abril. CCOO tornem a reclamar l’obertura de totes les especialitats.

Adjudicacions provisionals 2017-2018

Personal funcionari docent

Tens tota la informació del procés en el següent enllaç:

Si vols estar informa’t de totes les novetats de les properes adjudicacions provisionals d’estiu, pots inscriure’t en el següent formulari:

 

Aquí pots consultar el full d’actualitat en pdf.

Principals novetats

 • Incloure en l’adjudicació prèvia la provisió dellocs referits a l’escola inclusiva (IFE i AIS) i Programes de formació professional
  (PFI-PQPI, PTT).
 • Recuperar el concepte decentres
  de recent posada en funcionament
   amb oferta educativa progressiva a efectes
  de proposta.
 • Nou col·lectiu de professorat :Opositors
  2017
 • Participació forçosa del personal interí(30 peticions a llocs amb vacant i 10 a mitja
  vacant).
 • Actualització i nova resolucióCentres de Màxima Complexitat
 • El personal interípodrà demanar
  especialitats docents 
  que tingui reconegudes malgrat no constin demanades a
  la borsa.
 • El personal interí, en la fase d’elecció, podrà demanar llocs de treball
  específics amb perfil professionalmalgrat
  encara no consti en el registre informàtic
   en el moment de formalitzar la
  sol·licitud individual de participació. En el moment de procedir a
  l’adjudicació de destinació serà imprescindible la acreditació del perfil per
  obtenir-la.
 • Nou termini de procediment i acreditació dels 9
  perfils
  professionals dels llocs
  específics amb perfil professional.
 • Reconversió a llocs ordinarisdels llocs específics amb perfil professional
  si no han estat adjudicats en la resolució provisional.
 • Nou procediment específic ambrequisit
  d’entrevista prèvia
   a les propostes de nou professorat al centre.

Participació obligatòria

Tot el professorat funcionari de carrera en servei actiu que no té
destinació definitiva ni provisional a 1/9/2017: afectats per la pèrdua de
destinació definitiva, provinents de l’estranger o de  l’Administració, acollits a l’art. 25
d’adaptació de lloc de treball, excedents…

Professorat que ha superat el procés selectiu per resolució de
convocatòria de concurs oposició.

El professorat interí amb
serveis prestats que forma part de la borsa de treball docent.

Participació voluntària

Professorat definitiu que sol·licita comissió de serveis.

Tipus de llocs de treball docent

 • Llocs de treball ordinaris: són els que tenen atribuïdes les
  responsabilitats docents corresponents a la funció docent pròpia d’una especialitat
  docent d’un cos docent.
 • Llocs de treball amb perfil professional:són els que a més de l’especialitat docent
  tenen atribuït un perfil propi amb característiques i funcions específiques que
  estan descrites en la Res /ENS/1128/2016 i el procediment de capacitació
  professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016)


Lingüístic en llengua estrangera (AICLE):anglès, francès, italià,
alemany


Competència digital docent


Atenció a la diversitat de l’alumnat


Gestió de projectes i serveis de la formació professional inicial i/o ensenyaments
de règim especial


Lectura i biblioteca escolar


Immersió i suport lingüístic


Educació visual i plàstica


Docència de dues especialitats docents a l’ESO


Metodologies amb enfocament globalitzat

 • Llocs específics temporals:


Aules d’acollida


Llocs d’unitats de suport d’educació especial (USEE)


Audició i llenguatge en escoles que requereixen del mestre el
coneixement de llenguatge de signes (UAL)


Llocs d’audició i llenguatge en instituts amb concentració d’alumnat
sord (ALS)


Llocs d’itineraris formatius específics (IFE),
aules integrals de suport (AIS)


Llocs de Programes de Formació i Inserció i de
Transició al Treball

  

Acreditació per ocupar llocs específics estructurals amb perfil
professional

 • L’acreditació de la capacitació per ocupar llocs de perfil
  professional ha de constar al Registre informàtic de professorat en el moment de procedir a
  l’adjudicació de destinacions, 
  es pot consultar al portal ATRI i és
  requisit imprescindible per poder obtenir destinació a un lloc del
  corresponent perfil professional.
 • El professorat pot demanar l’acreditació d’un perfil professional
  davant dels SSTT o Consorci mitjançant el model corresponent que es pot
  trobar al Portal de Centres en les dates que es determinen

   

 • Procediments i fases
  d’adjudicació de destinacions

 A-   Procediment previ

 • Llocs de treball en serveis educatius, EAP, CRP, Camps
  d’Aprenentatge (CdA), CREDA, CREDV, CESIRE, CRETDIC, LIC, llocs de treball
  d’aules hospitalàries.
 • Llocs de treball específics
  del Pla pilot d’itineraris formatius específics (IFE), i en Aules integrals de
  suport (AIS)
 • Llocs docents de centres que depenen de Justícia i
  Treball, Afers Socials i Família idel
  Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació
 • Llocs de treball dels programes de Formació i Inserció
  ide Transició de treball
 • Llocs d’un nou cicle formatiu corresponent a una família
  professional que s’implanti el curs 2017-18
 • Llocs de centres de nova/recent
  posada en funcionament (escoles, instituts, instituts-escola)
 • Llocs de grups que s’imparteixen en una subseu ubicada
  en un municipi diferent al de l’Institut o EOI
 • Funcionari de carrera al qual se li ha reconegut
  l’art. 25 que comporti canvi d’especialitat dins del mateix centre de
  destinació definitiva

Així mateix,
els llocs de treball de l’IOC també es cobriran amb personal funcionari a
proposta raonada i motivada de la direcció de l’IOC i amb la conformitat de la Direcció
dels SSTT a Barcelona-Comarques.

Amb caràcter
excepcional, la direcció del centre pot proposar a personal interí per ocupar
un càrrec directiu si l’ha exercit aquest curs, ha ocupat un lloc de treball al
centre i acredita 48 mesos de serveis.

 B- Procediment general (Fases)

 • Fase de propostes de les
  direccions
   dels centres de professorat funcionari de carrera i en
  pràctiques 
  que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix
  ordre de prioritat en l’adjudicació:


Proposta per exercir càrrecs
directius
.


Proposta per ocupar llocs amb
perfil professional i centres amb provisió específica:


Proposta per ocupar llocs amb perfil professional i també llocs a les
aules i centres de formació de persones adultes i els llocs de l’IE Oriol
Martorell de Barcelona.


Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de màxima complexitat
(CMC).

      – Proposta per ocupar llocs específics temporals.

 • Fase preferent del
  professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, per tal de
  continuar al centre de destinació del curs anterior i/o ser destinat al
  centre on va perdre la destinació definitiva, i altres col·lectius amb
  dret preferent.
 • Fase de propostes de
  continuïtat 
  de les direccions dels centres de professorat funcionari
  de carrera i en pràctiques, per tal de romandre al mateix centre de
  destinació del curs anterior.


Propostes que recauen sobre funcionaris de carrera i funcionaris en
pràctiques que han superat el procediment selectiu i ja són funcionaris de
carrera d’un altre Cos


Propostes que recauen sobre professorat que ha superat el procés
selectiu i que ha estat destinat al centre com a personal interí el curs
2016-2017

 • Fase d’adjudicació de destinacions del professorat acollit a l’article 25 de la Llei de prevenció
  de riscos laborals per a l’adequació de la destinació o l’especialitat
 • Fase d’elecció i, si
  escau, d’ofici, del
  professorat funcionari de carrera i en pràctiques

Fase preferent del
professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva

 • En aquesta fase s’adjudica destinació al
  professorat afectat per la pèrdua de destinació com a conseqüència de la
  supressió del lloc, de l’adscripció a l’estranger o a l’Administració.
 • S’adjudicarà destinació per aquesta fase si, voluntàriament, s’ha
  sol·licitat la continuïtat al centre de destinació del curs 2016-2017,quan
  aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la
  continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva. En cas de
  demanar continuïtat en ambdós centres, aquesta s’adjudicarà d’acord amb la
  priorització manifestada.
 • Dins d’un mateix centre, tindrà preferència en l’adjudicació d’una
  vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el
  mateix centre per davant d’altres que hi hagin estat destinats
  provisionalment el curs 2016-2017.

Professorat provisional i comissions de serveis

Per la fase d’elecció
s’adjudica primer al professorat provisional.

Professorat provisional:

 • Ha de participar obligatòriament en la fase
  d’elecció.
 • El professorat d’aquest col·lectiu, prèvia
  conformitat seva, pot ser proposat per la direcció d’un centre.
 • En la fase d’elecció pot demanar fins a 60
  peticions entre centres, municipis, zones i comarques.
 • Si es vol ser nomenat en un centre d’adults,
  s’ha de sol·licitar.
 • En la fase d’elecció és important
  prioritzar totes les comarques, ja que si no es fa, l’Administració les podrà
  afegir d’ofici. .

Comissió de serveis:

Es pot demanar pels
següents fets:

 • Haver finalitzat el mandat de director/a el
  30/06/2017.
 • Haver exercit durant els darrers quatre
  cursos docència directa en un centre que té la consideració de centre de
  màxima complexitat per al curs 2017-2018, en un centre específic
  d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.
 • Acreditar circumstàncies de caràcter
  personal o professional greus, presentant la documentació que s’escaigui
  acompanyant la sol·licitud.

Els motius no són
excloents, i per tant se’n pot al·legar més d’un.

El professorat depenent d’una altra Administració educativa que demani
comissió de serveis per primer cop,
ha de presentar una sol·licitud amb el model normalitzat que li serà facilitada
per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines .

Calendari i presentació de
sol·licituds

 • Professorat interí: del
  16 al 29 de maig
 • Professorat funcionari
  de carrera: del 30  de maig al 12 de
  juny
 • Personal acollit a
  l’article 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals,prèvia cita dels SSTTo
  Consorci : del 23 de maig al 9 de juny.
 • Seleccionats
  oposicions:26 de juny al 3 de juliol
 • Propostes de la
  direcció del centre:15 de juny al 28 de juny
 • Personal funcionari
  suprimit després del 30 de maig: tindrà 10 dies a partir  de la comunicació per presentar una nova
  sol·licitud als SSTT o Consorci.
 • Durant el mes de
  juliol es farà pública la resolució provisional d’adjudicacions i hi haurà
  3 dies per reclamar. A finals de juliol es publicarà la resolució
  definitiva.

RESOLUCIÓ ENS/1005/2017, de 8 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2017 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Convocatòria de 2017 Preguntes freqüents

1. Participació
2. Sol·licitud
3. Propostes
4. Proposta de continuïtat al centre
5. Especialitats i peticions d’elecció
6. Participació i adjudicació d’ofici
7. Participació en el procediment específic amb requisits d’entrevista previ a la proposta de la direcció.

1. Participació

 • Quins llocs s’adjudiquen en aquest procediment?S’adjudiquen llocs de treball ordinaris, específics amb perfil professional i específics
  temporals vacants, de dedicació completa, no ocupats per professors funcionaris amb
  destinació definitiva, o per professors amb nomenament vigent l’1 de setembre del 2017,
  dels centres educatius que consten als annexos de la convocatòria i llocs de resultes que es
  produeixen en el mateix procediment d’adjudicació. També s’adjudiquen llocs de mitja
  dedicació únicament al personal interí.
 • Quina diferència hi ha amb un concurs de trasllats?
  Als concursos de trasllats només hi pot participar personal funcionari de carrera o enpràctiques i la destinació que s’obté és definitiva.
 • Què vol dir que les vacants s’adjudiquen per col·lectius i fases?
  Tot el professorat està ordenat, en funció de la seva situació administrativa, en col·lectiusdocents d’adjudicació (funcionaris de carrera, en pràctiques, personal interí).Els llocs s’adjudiquen tenint el compte la fase en què participa cada professor o professora.
  Per tant, entre dues persones que compleixen els requisits, d’un mateix col·lectiu i per a una
  petició de la mateixa dedicació, té preferència la petició proposada per la direcció del centre
  respecte a un altre que ho demana per la fase d’elecció.Els funcionaris de carrera o en pràctiques, si tenen els requisits, tenen preferència en la fase
  d’elecció sobre la fase de proposta de les direccions dels centres de personal interí.
 • Quins criteris de prioritat s’apliquen?
  En les fases de proposta, el criteri que indica la direcció del centre.En la resta de fases, els criteris que s’indiquen a la convocatòria per a cada col·lectiu.
 • Qui ha de participar obligatòriament en la convocatòria?El professorat funcionari de carrera en servei actiu que no té destinació definitiva ni
  provisional l’1 de setembre de 2017, amb independència de gaudir d’una llicència per al curs
  2017-2018 (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura d’un fill o un familiar.També hi està obligat el professorat que ha superat el procés selectiu de 2017, excepte si té
  concedit l’ajornament de la fase de pràctiques per al curs 2017-2018.Així mateix, el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball
  de personal interí docent del Departament d’Ensenyament està obligat a participar en la fase
  d’elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d’adjudicació previstos, a llocs de
  dedicació completa o a llocs de mitja dedicació.
 • El professorat forçós ha de presentar sempre sol·licitud individual?
  Tot i poder ser objecte de proposta de la direcció d’algun centre, el professorat forçós ha depresentar sol·licitud de destinació individual per si no obté destinació per la fase de proposta.En la sol·licitud, ha de demanar com a mínim l’especialitat d’oposició en la forma que
  indiquen les bases de la convocatòria per a cada col·lectiu. A més, el professorat que ha de
  ser destinat com a propietari provisional o com a funcionari en pràctiques ha d’indicar les 42
  comarques de Catalunya, ordenades segons la seva prioritat.El professorat interí ha de participar, com a mínim, en un dels dos procediments
  d’adjudicació previstos, a llocs de dedicació completa (amb un mínim de 30 peticions) o a
  llocs de mitja dedicació (amb un mínim de 10 peticions).
 • Què passa si he de participar obligatòriament en aquest procés i no presento la
  sol·licitud?El caràcter obligatori de la participació en la fase d’elecció pot comportar l’adscripció d’ofici a
  un lloc de treball vacant a dedicació sencera, si el docent no presenta sol·licitud individual i
  no obté destinació provisional per alguna de les fases d’adjudicació diferents de la d’elecció.
 • Qui hi pot participar voluntàriament?
  El professorat que té destinació definitiva i demana comissió de serveis.
 • Es poden demanar llocs de mitja dedicació?Els llocs de mitja dedicació s’adjudiquen en aquests procediments tant a proposta de les
  direccions dels centres com en la fase d’elecció, si voluntàriament es demanen en sol·licitud
  individual de personal interí.
 • En quin ordre s’adjudiquen el llocs de mitja dedicació?S’adjudicaran amb posterioritat a l’adjudicació de llocs de dedicació completa de tots els
  col·lectius; per tant, si un docent interí ha fet peticions per a llocs de dedicació completa i
  també té una proposta de centre per a un lloc de mitja dedicació, serà destinat, en ocasió de
  vacant, a la de dedicació completa. Únicament si no obté destinació a dedicació completa,
  es té en compte la proposta de mitja dedicació.
 • Puc participar en el procediment, tot i tenir assignada una destinació provisional per al curs
  2017-2018?No. Prèviament cal sol·licitar la renúncia a la destinació i que l’Administració accepti
  explícitament aquesta renúncia.
 • Si tinc una destinació provisional per al curs 2017-2018, puc perdre-la?
  Sí. Les destinacions previstes es consideren finalitzades el 31 d’agost de 2017 quan es produeix algun dels supòsits que preveu la convocatòria (entre d’altres, la reincorporació del funcionariat que té el lloc en reserva, o la supressió del lloc). En aquests supòsits, el personal afectat ha de participar en el procediment d’adjudicació de destinacions si no té una destinació definitiva, o pot participar si té una destinació definitiva i sol·licita comissió de serveis.
 • Si pertanyo al col·lectiu de personal docent interí, puc renunciar a l’adjudicació obtinguda en
  aquest procediment i participar en els nomenaments telemàtics?
  No. Les adjudicacions obtingudes en aquest procediment, per a tots els col·lectius de
  professorat, són irrenunciables.
 • Puc intercanviar l’adjudicació obtinguda amb un altre professor o professora que també hi
  està d’acord?No. No es permeten les permutes perquè poden afectar drets d’una tercera persona a la
  qual hauria pogut correspondre alguna d’aquestes adjudicacions.

2. Sol·licitud

 • On puc fer la sol·licitud?
  Al web del Departament d’Ensenyament, a Adjudicacions de destinacions provisionals, enl’horari de dilluns a divendres, de 8 a 23 hores, i dissabtes i diumenges, de 9 a 21 hores.
 • Com m’he d’identificar?
  Amb el codi personal de la XTEC o amb una contrasenya que es genera seguint lesinstruccions de l’aplicació.
 • Quin suport d’ajuda tindré?
  És molt important que abans de formalitzar la sol·licitud feu una lectura atenta de laconvocatòria, tant la part dispositiva general com l’específica del vostre col·lectiu.A l’aplicació convé obrir l’opció d’ajuda de cada pas, amb informació necessària per
  emplenar els diferents camps. Si, així i tot, continueu tenint dubtes, adreceu-vos al vostre
  servei territorial (o al Consorci d’Educació, al municipi de Barcelona), si la consulta és de
  tipus professional o d’interpretació de la convocatòria, o al Servei d’atenció unificada SAU, si
  el dubte té relació amb el funcionament de l’aplicació o a la contrasenya.
  SAU: 900 82 82 82 82 (opció 4) sau.tic@gencat.cat
 • Puc modificar les dades i rectificar-les?Sí, mentre estigui obert el termini i mentre no envieu la sol·licitud; és a dir, mentre no cliqueu
  a ‘Envia’ de l’última fase del procés. Així mateix, cal saber que la sol·licitud no té cap efecte
  si no s’envia de la forma indicada i, un cop enviada, només se’n pot imprimir una còpia.
 • Un cop enviada, puc anul·lar la sol·licitud?Sí, sempre que estigui obert el termini (hi ha una opció a l’aplicació que ho permet). Cal tenir
  en compte, però, que l’anul·lació és total i, per tant, cal emplenar tots els apartats si es fa
  una sol·licitud nova.El professorat funcionari de carrera que formalitza voluntàriament una sol·licitud de
  participació per la fase d’elecció pot presentar un escrit de desistiment a la participació no
  més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional
  d’adjudicació de destinacions.
 • Un cop enviada la sol·licitud, he de fer algun altre tràmit?No. Només el professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis per
  circumstàncies personals ha d’aportar una còpia de la sol·licitud, amb la documentació
  acreditativa dels motius pels quals la sol·licita al registre d’entrada dels serveis territorials o
  del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Si sóc funcionari de dos cossos docents, puc fer dues sol·licituds?
  No. Únicament es pot fer una sol·licitud a un dels dos cossos.
 • Si sóc interí i la meva titulació ho permet, puc presentar dues sol·licituds, una a llocs
  d’educació infantil i primària, i una altra a llocs d’ensenyaments secundaris?No. Únicament es pot fer una sol·licitud, a un dels dos nivells.
 • Si sóc a la borsa de treball de personal docent interí però no he prestat serveis en centres
  educatius públics puc participar en aquest procediment?No. Només ho pot fer el personal interí o substitut del bloc de la borsa de treball de personal
  amb serveis prestats.
 • Si sóc interí i ja he fet les peticions per a nomenaments que es gestionen des de la borsa de
  treball de personal docent, cal que també faci la sol·licitud per al procediment
  d’adjudicacions provisionals?Sí. La participació en el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs
  2017-2018 té caràcter obligatori per al personal interí de la borsa de treball si ja ha prestat
  serveis. En el procediment d’adjudicacions provisionals es té en compte el barem i les
  especialitats reconegudes a la borsa de treball, però no les peticions de centres o àmbits
  geogràfics, que s’han de demanar específicament per a cada procediment per separat

3. Propostes

 • Què vol dir tenir una proposta de la direcció d’un centre?Constar explícitament en la proposta que formalitzen les direccions dels centres, com a
  professorat proposat per a alguns dels llocs que preveu la convocatòria.
  L’equip directiu del centre convoca el professor o la professora perquè signi l’escrit de
  conformitat a la proposta.
 • Quins requisits he de complir per ser proposat?Cal consultar la convocatòria. En algun cas, el requisit és d’especialitat; en el cas que la
  persona proposada sigui interina, per exemple, un temps mínim de serveis de 12 mesos.
  Òbviament, és requisit previ per a l’adjudicació que el lloc estigui definit a la plantilla del
  centre i que estigui vacant.
 • Sempre preval la proposta de centre en l’adjudicació?Preval sempre respecte a les peticions individuals en la fase d’elecció que hagi fet un altre
  professor del mateix col·lectiu (funcionari o interí). No obstant, per al col·lectiu de personal
  interí preval sempre la destinació a llocs de dedicació completa per davant de la destinació
  d’una proposta de lloc de mitja destinació.El professorat funcionari de carrera i/o en pràctiques en la fase d’elecció té preferència sobre
  la proposta de la direcció d’un centre si aquesta recau en personal interí.

4. Proposta de continuïtat al centre

 • Què vol dir proposta de continuïtat a un centre? El fet de romandre el curs 2017-2018 en el mateix centre que el curs 2016-2017 (en el mateix lloc de treball o en un de diferent). La proposta de continuïtat es fa en la fase de proposta de les direccions dels centres,
  excepte en el cas del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, que ho fa
  a la sol·licitud individual.
 • Quins requisits he de complir per donar la conformitat a la proposta de la continuïtat i que la
  direcció pugui proposar-me?Amb caràcter general, complir el requisit d’especialitat; en el cas del professorat interí, a
  més, tenir un temps mínim de serveis de 12 mesos i haver prestat serveis en el centre un
  mínim de 4 mesos durant el curs 2016-2017 amb nomenament d’interí a un lloc vacant.
  Òbviament, són requisits previs per a l’adjudicació que el lloc estigui definit a la plantilla del
  centre i que estigui vacant.

5. Especialitats i peticions d’elecció

 • En quines especialitats puc participar?A les bases de la convocatòria s’indiquen els requisits d’especialitat de cada col·lectiu. Per a
  cada especialitat reconeguda es poden demanar, a més dels llocs ordinaris, si s’acrediten
  els requisits i consten al registre informàtic en el moment de l’adjudicació, llocs de la mateixa
  especialitat amb perfil professional.Com a criteri general (vegeu les excepcions a la convocatòria) els funcionaris que participen
  de forma forçosa han d’incloure com a primera opció l’especialitat d’oposició, els participants
  voluntaris que demanen comissió de serveis poden fer-ho per l’especialitat per la qual tenen
  destinació definitiva, i el professorat interí pot participar per qualsevol de les especialitats
  que té reconegudes a la borsa.
 • Què són els perfils professionals?Són atributs específics dels llocs de treball docents específics que requereixen uns
  coneixements addicionals al de l’especialitat del lloc. Els perfils existents, la seva descripció i
  el procediment d’acreditació dels requisits específics de capacitació professional estan
  regulats per resolució disponible al web del Departament d’Ensenyament.
 • Puc demanar llocs específics amb perfil professional?Sí, malgrat no constin enregistrats al registre informàtic en el moment de complimentar el
  model de sol·licitud individual de participació en la fase d’elecció. Els llocs específics amb
  perfil professional es proveeixen en la fase de proposta i també en la fase d’elecció si s’han
  sol·licitat i estan acreditats en el registre informàtic en el moment de fer l’adjudicació de
  destinacions.
 • Què són els llocs específics temporals?Els llocs específics temporals són els d’aula d’acollida, les unitats de suport d’educació
  especial i altres previstos en la convocatòria. Aquests llocs es proveeixen a proposta de
  centre i, en els casos que s’indiqui, també es poden demanar en la sol·licitud de destinació
  per la fase d’elecció, si se n’acrediten els requisits.
 • Quantes especialitats puc indicar o he d’indicar?Es poden demanar fins a 18 opcions d’especialitat, tenint en compte que per a cada
  especialitat reconeguda es poden demanar, a més dels llocs ordinaris, els llocs amb perfil
  professional, i a més els llocs temporals esmentats.L’aplicació de sol·licitud telemàtica us permet consultar les especialitats que teniu
  reconegudes.Per a llocs de mitja dedicació només es poden demanar per la fase d’elecció les
  especialitats que consten reconegudes a la borsa, però no altres llocs específics.
 • Quantes peticions puc fer o he de fer?Es poden fer entre 1 i 60 peticions. Les persones que han de participar forçosament a laconvocatòria, és recomanable que indiquin el màxim possible de peticions.Els professors funcionaris sense destinació definitiva i amb destinació provisional, excepte el
  professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del lloc, i els
  funcionaris en pràctiques han d’indicar ordenades totes les comarques de Catalunya.El professorat interí ha de participar, com a mínim, en un dels dos procediments
  d’adjudicació previstos, a llocs de dedicació completa (amb un mínim de 30 peticions) o a
  llocs de mitja dedicació (amb un mínim de 10 peticions).
 • Quines peticions pot fer el personal docent interí?Les especialitats i peticions per a llocs de dedicació completa i de mitja dedicació es
  demanen per separat en una única sol·licitud de destinació. Totes les peticions són
  voluntàries i per tant es pot optar únicament a llocs de dedicació completa, únicament a llocs
  de mitja dedicació o a ambdues. Les especialitats i peticions d’una i altra dedicació es fa en
  apartats diferenciats.
 • Què es té en compte primer, la petició o l’especialitat?Per assignar una destinació, en cas que se sol·liciti més d’una especialitat o que
  l’Administració n’afegeixi d’ofici, es té en compte en primer lloc la petició del centre i, en
  segon lloc, les especialitats demanades. Per exemple, si es demanen o corresponen les
  especialitats A i B, i tres peticions, 1, 2 i 3, l’ordre que es té en compte per a una possible
  adjudicació en cas de vacant és: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A i 3B.
 • Si demano un codi de comarca, municipi o zona, estic demanant tots els centres d’aquellàmbit?Sí, tots els centres convocats de l’àmbit, amb l’excepció dels centres considerats de màxima
  complexitat (indicats com a tals als annexos) i dels centres de formació de persones adultes.
  Aquests centres només s’adjudiquen si es demanen expressament amb el codi de centre.
 • Si demano un codi de comarca, municipi o zona, en quin ordre es tenen en compte els
  centres d’aquell àmbit?Amb l’excepció que s’indica en el punt anterior respecte als centres de màxima complexitat i
  de formació de persones adultes, quan es demana genèricament un municipi, zona o
  comarca, els centres s’adjudiquen d’acord amb l’ordre que es detalla als annexos de la
  convocatòria. En l’adjudicació d’àmbit comarcal, primer s’adjudiquen els centres
  corresponents a la capital de la comarca i, a continuació, la resta de centres.

6. Participació i adjudicació d’ofici

 • Què vol dir participar d’ofici?Participar a instància de l’Administració, per haver incomplert l’obligació de fer-ho dins del
  termini. Pot ser total, quan no s’ha presentat cap sol·licitud, o parcial, quan la sol·licitud és
  incompleta.
 • Un una adjudicació d’ofici se’m pot adjudicar un lloc no demanat?Sí. En primer lloc es tenen en compte les peticions vàlides, si n’hi ha. A continuació es
  generen informàticament la resta de peticions de l’àmbit que correspon a l’ofici, segons el
  col·lectiu de participació. Per tant, és important que les persones que participen forçosament
  demanin totes les especialitats que tenen reconegudes i que les ordenin d’acord amb les
  seves preferències. D’aquesta manera s’evita una adjudicació informàtica més aleatòria
  d’ofici.
 • Si sóc professora o professor funcionari de carrera amb pèrdua de la destinació definitiva
  per supressió, quina destinació d’ofici em correspon?L’àmbit de la zona de desplaçament de l’última destinació definitiva, de qualsevol
  especialitat que tingui reconeguda.
 • Si sóc professora o professor funcionari de carrera amb destinació provisional o que sol·licito
  el reingrés, quina destinació d’ofici em correspon?L’àmbit de tot Catalunya, per qualsevol especialitat que tingui reconeguda.

7. Participació en el procediment específic amb requisits d’entrevista previ a la proposta de la direcció

 • Quins llocs de treball es poden proveir per aquest procediment?
  Llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat a dedicació sencera i llocs detreball específics amb perfil professional.És requisit imprescindible que el lloc de treball vacant s’hagi fet públic en el termini establert
  al web dels corresponents serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, per tal de
  facilitar la informació del professorat.
 • Quin professorat hi pot participar?Funcionaris de carrera en pràctiques o interins que voluntàriament manifestin la seva
  disponibilitat a fer l’entrevista prèvia a la proposta de la direcció, sempre i quan reuneixin els
  requisits d’especialització docent i/o d’acreditació de perfils professionals, en el moment de
  l’entrevista.
 • És compatible la participació en el procediment específic amb requisit d’entrevista prèvia a la
  proposta i la participació en la fase d’elecció del procediment general?Sí. Tot i això, lògicament, en el supòsit que es formalitzi la proposta per part de la direcció,
  aquesta té prioritat en l’adjudicació de destinacions provisionals respecte les peticions
  formulades en la participació a la fase d’elecció.
 • En quin supòsit la direcció d’un centre es pot acollir al procediment específic amb requisit
  d’entrevista prèvia?Quan la proposta de la direcció per proveir el lloc de treball per al curs 2017-2018 no és
  previst que recaigui en un docent que ja destinat al centre el curs 2016-2017 (en el cas del
  professorat interí, un mínim de 4 mesos).

Adjudicacions provisionals 2015-2016 – Personal interí i funcionari de carrera docent (primària i secundària)Resolució DEFINITIVA 27.07.2015Resolució provisional

Calendari i presentació de sol·licituds

 • Professorat interí: 6 de maig al 19 de maig ambdós inclosos.
 • Professorat funcionari de carrera: del 28 de maig al 10 de juny
 • Personal acollit a l’article 25 de la Llei de riscos laborals: del 8 al 19 de juny, prèvia cita dels SSTT/ Consorci.
 • Propostes de la direcció del centre, en general: 15 al 26 de juny
 • Personal funcionari suprimit després del 10 de juny tindrà 10 dies des de la comunicació per presentar una nova sol·licitud als SSTT / Consorci
 • Durant el mes de juliol es farà pública la resolució provisional d’adjudicacions i hi haurà 3 dies per reclamar. A finals de juliol es publicarà la resolució definitiva

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS (+)

Principals novetats

 • S’afegeixen als llocs de treball específics estructurals els llocs de treball vinculats a la gestió de projectes de formació professional inicial i ensenyaments especials en instituts que imparteixen cicles formatius, EOI i escoles d’art i disseny.
 • S’afegeixen als llocs específics temporals els llocs per impartir la FP bàsica.
 • S’incorporen nous supòsits d’assignació de destinació provisional amb caràcter previ al procediment general:
 •  Llocs de treball d’un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s’implanta el curs 15/16.
 • Llocs de treball, inclosos els de càrrecs directius, de centres de nova posada en funcionament a dia 1-9-15.
 • Llocs corresponents a grups d’escolarització impartits en una subseu ubicada en un municipi diferent al centre que pertany.
 • Personal funcionari amb el reconeixement d’acollir-se al que estableix l’article 25 de la Llei 31/1995 quan comporti un canvi d’especialitat dins del mateix centre de destinació definitiva, a petició de la persona interessada.
 • Es preveu que la persona afectada per la proposta de no continuïtat al centre disposi d’un termini de 5 dies hàbils, a partir de la comunicació de la proposta per presentar una altra sol·licitud ( format paper ), si es que el termini per presentar-la ja ha transcorregut.
 • El professorat interí proposat per ocupar ½ vacant per la direcció del centre que hagi participat per obtenir destinació de jornada sencera pel procediment general, podrà desistir de la jornada sencera si té la seguretat que el proposen per la mitja vacant. El desestiment (renúncia) es presentarà per escrit abans del 30 de juny.
 • No es prorrogaran els nomenaments provisionals als Serveis Educatius.

Participació obligatòria

Tot el professorat funcionari de carrera que no té destinació definitiva ni provisional a 1/9/2015:

 • Afectats per la pèrdua de destinació definitiva, provinents de l’estranger, altres administracions, acollits a l’art. 25 d’adaptació de lloc de treball, excedents…

Participació voluntària

 • Professorat definitiu que sol·licita comissió de serveis.
 • Professorat interí amb temps de serveis prestats.

Tipus de llocs de treball docent

 • Llocs de treball ordinaris: són els que tenen atribuïdes les responsabilitats docents corresponents a la funció docent pròpia d’una especialitat docent d’un cos docent tal i com s’estableix a l’annex 2 de la Resolució.
 • Llocs específics estructurals:són els que a més de l’especialitat docent tenen atribuït un perfil propi amb característiques i funcions específiques que exigeixen responsabilitats especials o condicions peculiars pròpies d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció:
 1. a)    Atenció a la diversitat de necessitats de l’alumnat i millora de processos d’ensenyament en escoles, instituts, instituts-escola i seccions instituts
 2. b)    Perfil lingüístic en escoles, instituts, seccions d’instituts, instituts-escola i escoles d’art i superiors de disseny.
 3. c)    Competències digitals (TIC) en tots els centres públics, excepte els centres de formació de persones adultes.
 4. e)    Llocs de gestió de projectes de la formació professional inicial i ensenyaments especials en instituts que imparteixen cicles formatius, EOI i escoles d’art i disseny.
 • Llocs específics temporals:

–  Aules d’acollida i suport lingüístic (AAP en escoles, ADC en instituts).

–  Llocs de treball per impartir la formació professional bàsica (SFP).

–  Unitats de suport d’educació especial (UEE en escoles, UES en instituts).

–  Audició i llenguatge en escoles que requereixen el coneixement de llenguatge de signes (UAL).

Els llocs ordinaris i els llocs específics temporals poden ésser adjudicats a professorat funcionari de carrera i interí. Els llocs específics estructurals s’adjudiquen amb caràcter general al personal funcionari de carrera, tot i que els llocs de diversitat i els de perfil lingüístic també es poden adjudicar a personal interí.

Els llocs de treball d’Aula d’acollida i suport lingüístic i FP Bàsica no requereixen una especialitat docent concreta.

Formalització de la descripció de llocs de treball específics estructurals

Les direccions han de complimentar el model de descripció del lloc de treball que es troba al portal ATRI. En aquest model ha de constar el contingut funcional i els requisits de perfil propi, de titulació específica, experiència o de formació acreditada del lloc, d’acord amb el PEC i el PDI.

El model original, degudament complimentat, s’ha de trametre signat als SSTT/Consorci de Barcelona, abans del 20 de maig per la seva validació.

En el supòsit de no acomplir els requisits, els SSTT/Consorci comunicaran a la direcció del centre la no acceptació de la proposta i els llocs passaran a ser ordinaris.

No s’ha de formalitzar nova proposta de descripció de llocs de treball específics si ja tenien aquest caràcter el curs 2014-15, tret de que la direcció formalitzi un canvi d’un perfil professional a un altre.

Procediments i fases d’adjudicació de destinacions

A- Procediment previ

 • Llocs de treball en serveis educatius, EAP, CRP, Camps d’Aprenentatge (CdA), CREDA, CREDV, LIC, llocs a treball d’aules hospitalàries
 • Llocs docents de centres que depenen de Justícia i Benestar Social i Família
 • Llocs de treball dels programes de formació i inserció
 • Llocs d’un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s’implanti el 2015-16.
 • Llocs de centres de nova posada en funcionament, inclosos càrrecs directius.
 • Llocs de grups que s’imparteixen en una subseu ubicada en un municipi diferent.
 • Funcionari al qual se li ha reconegut l’art. 25 que comporti canvi d’especialitat dins del mateix centre de destinació definitiva.

Així mateix, els llocs de treball de l’IOC també es cobriran a proposta raonada i motivada de la direcció.

Amb caràcter excepcional, la direcció del centre pot proposar a personal interí per ocupar un càrrec directiu si l’ha exercit aquest curs, ha ocupat un lloc al centre i acredita 48 mesos de serveis.

B- Procediment general ( Fases )

 • Fase de propostes de les direccions dels centres de professorat funcionari de carrera que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l’adjudicació:
 • Proposta per exercir càrrecs directius.
 • Proposta per ocupar llocs específics estructurals i centres amb tractament específic.
 • Proposta per ocupar llocs específics estructurals i també llocs a les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs de l’IE Oriol Martorell de Barcelona.
 • Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres d’especial dificultat ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits assenyalats a la base 2.2.
 • Proposta per ocupar llocs específics temporals.
 • Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, per tal de continuar al centre de destinació del curs anterior i/o de ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva, i altres col·lectius amb dret preferent.
 • Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres de professorat funcionari, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.
 • Fase d’adjudicació de destinacions del professorat acollit a l’article 25 de la Llei de Prevenció de Riscos laborals per a l’adequació de la destinació o l’especialitat.
 • Fase d’elecció i, si escau, d’ofici, del professorat funcionari de carrera.
 • Fase de propostes de les direccions dels centres del professorat interí:
 • Proposta per ocupar llocs de treball específics estructurals i llocs en centres amb provisió de caràcter específic:
 • Proposta per ocupar llocs de treball específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat i perfil lingüístic. També s’adjudiquen llocs de treball de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs de l’IE Oriol Martorell de Barcelona.
 • Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres d’especial dificultat ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits assenyalats a la base 2.2.
 •  Proposta per ocupar llocs específics temporals.
 • Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres de professorat interí.
 • Fase d’adjudicació de professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat i sigui objecte d’una valoració que proposi l’adaptació del lloc de treball (art.25).
 • Fase d’elecció del professorat interí.

Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva

S’adjudicarà destinació per aquesta fase si, voluntàriament, s’ha sol·licitat la continuïtat al centre de destinació del curs 2014-2015, quan aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva. En cas de demanar continuïtat en ambdós centres, cal indicar quina de les dues opcions preval per obtenir destinació en la fase preferent.

Dins d’un mateix centre, tindrà preferència en l’adjudicació d’una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre per davant d’altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2014-2015. El professorat d’aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, ha pogut ser proposat per la direcció del centre

Professorat provisional i comissions de serveis

Per la fase d’elecció s’adjudica primer al professorat provisional.

Professorat provisional:

 • Ha de participar obligatòriament en la fase d’elecció.
 • El professorat d’aquest col·lectiu, prèvia conformitat seva, pot ser proposat per la direcció d’un centre.
 • En la fase d’elecció pot demanar fins a 60 peticions entre centres, municipis, zones i comarques.
 • Si es vol ser nomenat en un centre d’adults s’ha de sol·licitar.
 • En la fase d’ofici és important prioritzar totes les comarques, ja que si no es fa, l’Administració les afegirà d’ofici.
 • Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar llocs de treball dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i als instituts-escola si reuneixen el requisit d’especialitat, sempre i quan el curs 2014-15 ja estiguessin exercint a l’ESO.

Comissió de serveis:

Es pot demanar pels següents fets:

 • Cessar del càrrec de director/a per finalització del mandat el 30/06/2015.
 • Haver exercit durant els darrers quatre cursos docència directa en un centre que té la consideració el curs 2015-16 de màxima complexitat, centre específic d’educació especial o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural.
 • Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus, presentant la documentació que s’escaigui acompanyant la sol·licitud.

Els motius no són excloents, i per tant se’n pot al·legar més d’un.

El professorat depenent d’una altra Administració educativa que demani comissió de serveis per primer cop, ha de presentar una sol·licitud amb el model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines.

 RESOLUCIÓ ENS/863/2015, de 28 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

Llegiu tots els detalls aquí (pdf)

Es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals (nomenaments d’estiu) amb efectes d’1 de setembre de 2015 per al personal docent funcionari de carrera i interí dels cossos docents. 

L’article 81.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007), estableix que en cas de necessitat urgent i inajornable, els llocs de treball es poden proveir amb caràcter provisional, mitjançant convocatòria pública.

El capítol V del títol VIII de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009), regula la provisió de llocs de treball docents, per convocatòria pública i d’acord amb criteris de publicitat, transparència, igualtat i capacitat.

El Decret 39/2014, de 25 de març (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014), regula els procediments per definir el perfil dels llocs de treball docents dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament, així com els sistemes de provisió dels llocs de treball docents d’aquests centres educatius públics.

Mitjançant l’Ordre EDU/139/2007, de 8 de maig (DOGC núm. 4884, de 16.5.2007), es va aprovar la tramitació telemàtica del procediment de participació en les adjudicacions de destinacions provisionals als centres docents públics del personal funcionari i interí dels cossos docents.

Atesa l’existència de llocs de treball docents vacants, que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres educatius públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs de treball docents, corresponents al cos de mestres i als cossos de professorat d’ensenyaments secundaris, cal establir el procediment per proveir-los amb caràcter provisional per al curs 2015-2016.

S’ha realitzat el tràmit previ de consulta i participació amb els representants del personal al servei de les administracions públiques, d’acord amb l’article 37 de l’esmentada Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

Per últim, mitjançant la Resolució de 2 de gener de 2015 de la consellera d’Ensenyament, es va designar com a suplent de la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, durant el temps que estigui vacant, la secretària general.

Per tot això,

Resolc:

-1 Dictar les instruccions que figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució sobre el procediment general d’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2015, per al personal funcionari de carrera i interí del cos de mestres i dels cossos d’ensenyaments secundaris en escoles, instituts escola, instituts, seccions, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i disseny, i centres i aules de formació de persones adultes.

Incloure, al mateix annex 1, les instruccions sobre els desplaçaments forçosos del professorat dels cossos docents que a l’inici del curs 2015-2016 hagin perdut la destinació definitiva per modificació de les plantilles dels centres docents públics dependents del Departament d’Ensenyament.

-2 Adjudicar destinació provisional amb efectes d’1 de setembre de 2015, per la durada del mandat, a nous directors de centres nomenats en el càrrec amb data 1 de juliol de 2015 en centres on no tenen la destinació definitiva.

-3 La Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, amb caràcter previ al procediment general d’adjudicació de destinacions provisionals, ha d’assignar destinació provisional a professorat dels cossos docents corresponents que reuneixi els requisits d’especialitat docent, als llocs de treball vacants següents:

 1. a) Serveis educatius en EAP, CRP, Cd’A, CREDA, CREDV i LIC i a llocs de treball docents d’aules hospitalàries, a proposta de la direcció dels Serveis Territorials del Departament o del Consorci d’Educació de Barcelona i amb la conformitat de la persona interessada.
 2. b) Llocs docents de centres dependents del Departament de Justícia i del Departament de Benestar Social i Família, amb la conformitat dels esmentats departaments.
 3. c) Llocs de treball docents dels programes de formació i inserció, a proposta de la direcció general competent.
 4. d) Llocs de treball d’un nou cicle formatiu corresponent a una família professional que s’implanta el curs 2015-2016 en el centre educatiu, excepte si es tracta d’un trasllat d’oferta d’ensenyaments procedents d’altre centre, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, amb un màxim de dos llocs per cada nou cicle.
 5. e) Llocs de treball, inclosos els de càrrecs directius, de centres de nova posada en funcionament a 1 de setembre de 2015, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona. No inclou la integració, fusió desglossament o desdoblament de centres ja existents el curs 2014-2015.
 6. f) Llocs de treball corresponents a grups d’escolarització que s’imparteixen en una subseu ubicada en un municipi diferent al de l’institut o EOI al que pertanyen, a proposta raonada de la direcció del centre i amb el vistiplau dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona.

Si, excepcionalment, la proposta dels llocs esmentats en els paràgrafs anteriors recau en personal interí, aquest haurà d’acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball de personal interí del departament d’Ensenyament, comptats a 31 d’agost de 2015.

 1. g) També, amb caràcter previ, s’adjudica, en ocasió de vacant i amb la conformitat de la direcció del centre, destinació provisional per al curs 2015-2016 a personal funcionari al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s’estableix a l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, quan aquest reconeixement comporti un canvi d’especialitat de lloc dins del mateix centre de destinació definitiva, a petició de la persona interessada.

-4 Proveir amb personal funcionari de carrera els llocs de treball docents de l’Institut Obert de Catalunya, amb caràcter provisional, a proposta motivada i raonada de la direcció de l’IOC i amb la conformitat de la direcció dels serveis territorials a Barcelona Comarques, fins a la seva provisió per concurs de mèrits, tal com preveu l’article 12.2 del Decret 39/2014, de 25 de març.

-5 Adjudicar, amb caràcter excepcional, destinació provisional per al curs 2015-2016 a personal interí, quan la direcció del centre el proposi per ocupar un càrrec directiu, sempre que, durant el curs 2014-2015, hagi ocupat un lloc de treball en aquest centre, hi hagi exercit el càrrec directiu, i acrediti 48 mesos de serveis en centres públics. Aquesta proposta escrita, degudament motivada i raonada, s’ha de fer arribar, abans del dia 26 de juny de 2015, a la direcció dels Serveis Territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, per tal que sigui valorada i, si escau, acceptada.

-6 El professorat que ja consta destinat amb caràcter provisional per al curs 2015-2016 per exercir un càrrec directiu vigent a 1.9.2015 romandrà en aquesta destinació i no pot participar en el procediment de provisió que regula aquesta Resolució, malgrat obtenir una primera o nova destinació definitiva per concurs de trasllats amb efectes d’1 de setembre de 2015, tret que estigui afectat per algun dels supòsits següents:

 1. a) Supressió del lloc de treball de destinació d’acord amb la planificació prevista per al curs 2015-2016.
 2. b) Incorporació del funcionari docent que té assignat el lloc de treball amb destinació definitiva.
 3. c) Per cessament o renúncia acceptada per la direcció del centre a 30 de juny de 2015 en un càrrec directiu que exerceix en el centre de destinació provisional el curs 2014-2015. Si la renúncia o cessament afecta la direcció del centre, l’acceptació correspon a la direcció dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona. Aquest cessament en el lloc de treball a 31 d’agost de 2015 es produirà sempre que cessi en el càrrec el/la director/a del centre abans de l’1 de setembre de 2015, i amb independència de la fase per la qual es va obtenir la destinació provisional en el centre.

El professorat que resulti afectat per algun dels tres supòsits anteriors rebrà comunicació per part dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona de la situació de cessament de la destinació a 31 d’agost de 2015 per tal que pugui presentar, si s’escau, nova sol·licitud de destinació per al curs 2015-2016.

-7 D’acord amb els articles 26.5 i 27.4 del Decret 39/2014, de 25 de març la direcció d’un centre educatiu públic pot proposar la no continuïtat al mateix centre per al curs 2015-2016 d’un funcionari docent de carrera o interí destinat provisionalment el curs 2014-2015, mitjançant un informe degudament raonat i justificat. Aquesta proposta de la direcció, amb informe de la Inspecció d’Educació, i previ el tràmit d’audiència de la persona interessada, suposa la no continuïtat en el centre educatiu públic del professor per un període d’un curs escolar, per no adequar-se al perfil del lloc de treball, o perquè hagi quedat acreditada la no adequació del docent al desenvolupament dels continguts funcionals del lloc de treball. En els centres de formació d’adults ubicats en centres penitenciaris també es requereix un informe de la direcció del centre penitenciari. Correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament o a l’òrgan competent del Consorci d’Educació de Barcelona resoldre sobre la continuïtat, o no, al mateix centre educatiu públic. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa. En qualsevol cas, aquesta mesura no pot comportar que un professor afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva per supressió no obtingui destinació provisional en l’àmbit de la zona de preferència.

Quan l’inici del procediment de no continuïtat sigui comunicat a la persona interessada amb posterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds individuals del col·lectiu de professorat a què pertany, pot presentar sol·licitud individual de destinació per la fase d’elecció, en els cinc dies hàbils següents a l’esmentada comunicació, al registre dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona, segons li correspongui. En cas que hagués presentat sol·licitud dins del termini, quedarà sense efecte per aquesta nova sol·licitud.

-8 Un cop finalitzats els procediments de provisió de llocs de treball docents a dedicació completa regulats als apartats anteriors i a les bases de l’annex 1 d’aquesta Resolució, s’han d’adjudicar, en ocasió de vacant, llocs de treball docents a mitja dedicació, amb efectes d’1 de setembre de 2015, per al curs 2015-2016, mitjançant el procediment únic de proposta de continuïtat respecte al curs 2014-2015, formulada per la direcció del centre i amb conformitat del personal interí, no personal funcionari de carrera, amb els criteris i condicions següents:

 1. a) L’especialitat del lloc de treball a mitja dedicació ha de figurar, i ser la mateixa, en les plantilles del centre dels cursos 2014-2015 i 2015-2016.
 2. b) Els llocs de treball docents a mitja dedicació a proveir són llocs de treball docents ordinaris i llocs de treball docents específics temporals (aules d’acollida i suport lingüístic, unitats de suport d’educació especial i llocs d’audició i llenguatge que requereixen el coneixement de llenguatge de signes).
 3. c) Haver ocupat el mateix lloc de treball, en forma d’ocupació d’interí/na, a mitja dedicació, un mínim de sis mesos durant el curs 2014-2015. No és d’aplicació si el/la docent interí/na ha ocupat un lloc de treball a dedicació completa el curs 2014-2015, malgrat que sigui de la mateixa especialitat.
 4. d) Haver estat objecte de proposta per la direcció del centre, amb la conformitat de la persona interessada, mitjançant l’aplicació PDA de proposta de les direccions dels centres, prevista a la base 8.2 de l’annex 1.
 5. e) Complir el requisit general, per ser objecte de proposta, d’acreditar un mínim de dotze mesos de serveis prestats a la borsa i de sis mesos al centre.
 6. f) Complir els requisits d’especialitat i altres establerts per a la provisió de llocs de treball docents a dedicació completa.
 7. g) No haver obtingut destinació en els procediments d’adjudicació a llocs de treball docents a dedicació completa per al curs 2015-2016, en el supòsit que voluntàriament hi hagi participat.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la secretària general del Departament d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 d’abril de 2015

 1. Jesús Mier i Albert

Secretària general

Índex

Annex 1. Bases del procediment general d’adjudicació de destinacions provisionals.

-1 Participants: personal docent funcionari i interí.

1.1. Cossos docents.

1.2. Col·lectius docents.

1.3. Tipus de participació en el procediment.

1.4. Especialitats docents reconegudes.

1.5. Especialitats i altres requisits del professorat per ocupar llocs específics.

1.6. Requisit de català i aranès.

-2 Centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

2.1. Tipus de centres i cossos docents.

2.2. Centres de dificultat especial ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits.

2.3. Codis de centres educatius públics (annexos 3, 4 i 5).

-3 Tipologia dels llocs de treball docents.

3.1. Ordinaris.

3.2. Específics temporals.

3.3. Específics estructurals.

3.4. Formalització de la descripció de llocs específics estructurals.

-4 Llocs de treball docents vacants a proveir.

4.1. Vacants inicials.

4.2. Vacants resultes.

4.3. Reconversió de vacants.

-5 Procediment general en fases/subfases i criteris de les adjudicacions de destinacions provisionals.

5.1. Fase de propostes de les direccions dels centres de personal funcionari.

5.1.1. Fase de proposta de la direcció de professorat funcionari per desenvolupar càrrecs directius.

5.1.2. Fase de proposta de la direcció de professorat funcionari per proveir llocs específics estructurals i llocs en centres amb tractament específic.

5.1.2.1. Fase de proposta de la direcció de professorat funcionari per ocupar llocs específics estructurals.

5.1.2.2. Fase de proposta de la direcció de professorat funcionari per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits.

5.1.3. Fase de proposta de la direcció de professorat funcionari per ocupar llocs específics temporals.

5.2. Fase preferent del professorat definitiu suprimit i altres col·lectius que exerceixen el dret preferent.

5.3. Fase de proposta de la direcció de continuïtat de professorat funcionari del curs anterior.

5.4. Fase d’adjudicació de professorat funcionari acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995.

5.5. Fase d’elecció i ofici de professorat funcionari.

5.6. Fase de proposta de la direcció de professorat interí.

5.6.1. Fase de proposta de la direcció de professorat interí per ocupar llocs específics estructurals i llocs en centres amb tractament específic.

5.6.1.1. Fase de proposta de la direcció de professorat interí per ocupar llocs específics estructurals d’atenció a la diversitat i llocs amb perfil lingüístic.

5.6.1.2. Fase de proposta de la direcció de professorat interí per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits.

5.6.2. Fase de proposta de la direcció de professorat interí per ocupar llocs específics temporals.

5.7. Fase de proposta de la direcció de continuïtat de professorat interí del curs anterior.

5.8. Fase d’adjudicació de professorat interí amb la condició legal de discapacitat i acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995.

5.9. Fase d’elecció de professorat interí.

-6 Adjudicació en les fases de propostes de direccions del centres.

 1. a) Per desenvolupar càrrecs directius.
 2. b) Per ocupar llocs específics estructurals.
 3. c) Per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits.
 4. d) Per ocupar llocs específics temporals.
 5. e) Per continuïtat al centre de professorat funcionari i interí.

-7 Adjudicació en la resta de fases de la base 5.

7.1. Criteris d’adjudicació en les fases i subfases diferents a les de proposta.

7.2. Adjudicació preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva de la fase 5.2.

7.3. Adjudicació del professorat funcionari acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995.

7.4. Adjudicació d’elecció (i ofici) del professorat funcionari.

7.5. Adjudicació del professorat interí amb la condició legal de discapacitat i acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995.

7.6. Adjudicació d’elecció del professorat interí.

-8 Formalització de propostes per les direccions dels centres.

8.1. Procediment.

8.2. Aplicació PDA.

-9 Formalització telemàtica de la sol·licitud individual de participació en el procediment.

-10 Emplenament de sol·licituds individuals.

10.1. Professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva per supressió del lloc de treball.

10.2. Professorat funcionari amb destinació provisional i que sol·licita el reingrés.

10.3. Sol·licituds individuals de comissions de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals.

10.4. Sol·licituds de destinació provisional del personal interí.

-11 Procediment referit a professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de llocs de treball docents de plantilles en centres i serveis educatius amb efectes d’1 de setembre de 2015.

-12 Terminis de presentació de sol·licituds individuals i de desistiments del professorat interí.

-13 Presa de possessió i durada dels nomenaments.

-14 Informació i consultes.

-15 Publicitat i resolucions del procediment.

-16 Reclamacions i recursos.

Annex 2. Codis d’especialitats.

Annex 3. Codis de centres a l’efecte de sol·licitud de destinació dels col·lectius del cos de mestres (inclou escoles, ZER, centres d’educació especial, instituts, instituts escola i CFA/AFA).

Annex 4. Codis de centres als efectes de sol·licitud de destinació dels col·lectius dels cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial (inclou instituts, instituts escola, seccions d’instituts, EOI, EASD i CFA/AFA).

Annex 5. Codis de comarques.

Annex 1

Bases del procediment general d’adjudicació de destinacions provisionals

 1. Participants: personal docent funcionari de carrera i interí.

1.1 Cossos docents.

El professorat participant en aquest procediment és el personal funcionari de carrera dependent del Departament d’Ensenyament dels cossos docents següents:

Cos 511: cos de catedràtics d’ensenyament secundari.

Cos 512: cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.

Cos 513: cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny

Cos 590: cos de professors d’ensenyament secundari.

Cos 591: cos de professors tècnics de formació professional.

Cos 592: cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

Cos 595: cos de professors d’arts plàstiques i disseny.

Cos 596: cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Cos 597: cos de mestres.

També participa en aquest procediment el personal interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d’Ensenyament, i que està ordenat a la borsa d’acord amb el temps de serveis.

Excepcionalment, i en ocasió de vacant, es pot adjudicar destinació en comissió de serveis a personal funcionari de carrera que en data 1 de setembre de 2015 depèn d’altres administracions educatives, prèvia sol·licitud degudament motivada i justificada.

1.2. Col·lectius docents.

El professorat dels diferents cossos docents s’inclou en els col·lectius següents:

1.2.1. Funcionari de carrera:

 1. a) Professorat afectat per la pèrdua de destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball, amb efectes d’1 de setembre de 2015 o anterior.
 2. b) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per tenir adscripció temporal a l’estranger obtinguda en el corresponent concurs de mèrits i que ha de reincorporar-se a llocs docents el curs 2015-2016.
 3. c) Professorat que ha perdut la seva destinació definitiva per haver tingut una adscripció definitiva a llocs de treball docents de l’Administració no reservats exclusivament a personal docent.
 4. d) Professorat amb destinació definitiva o provisional al qual se li ha reconegut, mitjançant el corresponent expedient administratiu, el dret a acollir-se al que s’estableix a l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995), i l’adaptació del seu lloc de treball comporti un canvi de centre de destinació i/o un canvi d’especialitat de lloc dins el mateix centre de destinació.
 5. e) Professorat excedent que, reunint els requisits, sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1.9.2015.
 6. f) Professorat no inclòs en els anteriors col·lectius que ha de tenir destinació provisional en data 1.9.2015.
 7. g) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, excepte el que pertany al col·lectiu d). S’inclou també el dependent d’altres administracions educatives amb efectes d’1.9.2015.

1.2.2 Personal interí:

 1. a) Professorat de la borsa de treball de personal interí docent amb serveis prestats en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament amb la condició legal de discapacitat per tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i una valoració del servei de prevenció corresponent que proposi una adaptació del lloc de treball adequada a les seves característiques, a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 2. b) Resta de personal interí de la borsa de treball, amb serveis prestats en centres educatius públics de la base 1.1.

1.3. Tipus de participació en el procediment

1.3.1. Participació obligatòria:

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d’1.9.2015: col·lectius de l’apartat 1.2.1, excepte el del subapartat g), amb independència de gaudir d’una llicència per al curs 2015-2016 (de formació, representant sindical, etc) o una excedència per cura de fill o de familiar.

El caràcter obligatori de la participació comporta l’adscripció d’ofici prevista a la base 7.1.j) en el supòsit que el/la docent no presenti sol·licitud individual de destinació.

1.3.2. Participació voluntària:

Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que amb efectes d’1.9.2015 sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva i el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d’Ensenyament, i que està ordenat a la borsa d’acord amb el temps de serveis.

1.3.3. Participació per a més d’un cos docent:

En aquest procediment només es pot obtenir una única destinació provisional per al curs 2015-2016.

El professorat funcionari de carrera que pertany a més d’un cos docent només pot presentar una única sol·licitud de participació per obtenir destinació a llocs de treball docents corresponents a un dels cossos docents esmentats a la base 1.1.

El personal interí pot participar per un únic nivell, primària o secundària.

El personal interí que en participar voluntàriament en el procediment regulat per aquesta Resolució obtingui una destinació per al curs 2015-2016 i en tingui una altra amb caràcter provisional mitjançant contracte laboral temporal en centres públics dependents del Departament d’Ensenyament, ha d’optar, mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics fins el dia 7 d’agost de 2015, per una de les dues. De no fer-ho, es deixarà sense efecte l’adjudicació provisional obtinguda en aquest procediment.

1.4. Especialitats docents reconegudes:

Les especialitats docents del professorat estan regulades en el RD 1594/2011, de 4 de novembre (BOE núm. 270, de 9.11.2011) pel que fa al cos de mestres i pel RD 1834/2008, de 8 de novembre (BOE núm. 287, de 28.11.2008) pel que fa als cossos d’ensenyaments secundaris.

La denominació de les diferents especialitats docents del professorat que pertany als cossos docents esmentats a l’apartat 1.1. s’especifica a l’annex 2.

Un docent és titular d’una especialitat docent quan l’ha obtingut per oposició o pel procediment d’adquisició de nova especialitat.

Les especialitats docents reconegudes consten anotades en el registre informàtic de personal, d’acord amb la normativa vigent.

1.4.1. Especialitats reconegudes del professorat funcionari del cos de mestres:

El professorat funcionari de carrera pot optar a llocs de treball docents de les especialitats que tingui reconegudes per qualsevol de les vies d’adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació per experiència de 24 mesos en un lloc de l’especialitat, habilitació extraordinària i habilitació per titulació. Si s’escau, també les corresponents a llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO en instituts, seccions d’institut i instituts escola, si reuneix el requisit específic d’haver-hi estat destinat el curs 2014-2015, tenir-hi destinació definitiva, o estar en situació de pèrdua definitiva d’un lloc de l’ESO per modificació de plantilla.

El professorat que tingui reconeguda l’especialitat de pedagogia terapèutica pot ocupar llocs de treball docents d’unitats de suport d’educació especial en escoles, instituts i instituts escola, segons el nivell educatiu al qual pot ser destinat.

El professorat amb l’especialitat d’audició i llenguatge ha d’acreditar la idoneïtat de llenguatge de signes per ocupar llocs de treball docents amb aquest requisit.

1.4.2. Especialitats reconegudes del professorat funcionari dels cossos d’ensenyaments secundaris:

El professorat funcionari de carrera pot optar a llocs de treball docents de les especialitats del seu cos de participació que tingui reconegudes per qualsevol via d’adquisició: oposició, adquisició de nova especialitat, habilitació especial i per titulació idònia, amb excepció del que s’indica a la base 1.5.2, en relació amb els centres de formació de persones adultes.

El personal docent dels cossos amb codi 512, 513, 592, 595 i 596 indicats a la base 1.1, pot optar, també, a llocs de treball dels esmentats cossos amb habilitació per experiència.

No es tenen en consideració les especialitats docents corresponents a altres cossos docents diferents del cos de participació. Excepcionalment, en el cas del professorat d’especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics de formació professional afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, i per tal de garantir una destinació provisional a un centre de la zona de desplaçament, se li pot adjudicar destinació a un lloc de treball d’una especialitat que tingui reconeguda, tot i que correspongui a un altre cos docent.

El professorat que tingui reconeguda l’especialitat de grec o llatí compleix el requisit d’especialitat per ocupar llocs de treball docents de cultura clàssica.

1.4.3. Especialitats docents del personal interí:

El personal interí acredita l’especialitat docent si té la titulació acadèmica prevista a la taula de concordances entre especialitats docents i titulacions que figura a l’annex 4 de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny (DOGC núm. 5656, de 23.6.2010).

D’acord amb l’Ordre ENS/294/2013, de 20 de novembre, la revisió de titulacions de la borsa es realitza periòdicament i es fa pública a través del web del Departament.

Tot i això, per poder optar a llocs de treball docents de les especialitats corresponents a cicles formatius de formació professional, d’escoles oficials d’idiomes i d’ensenyaments artístics i superiors de disseny també ha de tenir reconeguda la idoneïtat corresponent d’acord amb la regulació vigent en el moment de procedir a la corresponent adjudicació de destinacions.

Les especialitats docents, així com la idoneïtat esmentada, han de figurar en la borsa de treball del personal interí docent i en el registre informàtic de personal docent.

1.5 Especialitats i altres requisits addicionals del professorat per ocupar llocs de treball docents específics.

1.5.1. Les especialitats i requisits d’acreditació dels perfils professionals per ocupar llocs de treball docents específics són els que s’indiquen a les bases 3.2 i 3.3.

1.5.2. Per ocupar llocs de treball docents d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes:

 1. a) Àmbit de comunicació: tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació:

Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, ha d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, ha d’acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

 1. b) Àmbit social: tenir acreditada l’especialitat de geografia i història o de filosofia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.
 2. c) Àmbit científic i tecnològic: tenir acreditada l’especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

1.6. Requisit de català i aranès.

Per obtenir destinació en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball docents, s’ha de tenir acreditat el coneixement del català, tant en l’expressió oral com en l’escrita. Per als llocs de treball docents de centres de la Vall d’Aran cal tenir acreditat també el coneixement de l’aranès.

 1. Centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament.

2.1 Tipus de centres educatius i cossos docents.

Els llocs de treball docents a proveir en aquest procediment pertanyen als centres educatius públics i poden ésser adjudicats als col·lectius de professors dels cossos docents que a continuació es relacionen:

 1. a) Escoles, centres d’educació especial i llocs itinerants de ZER:

Cos de mestres.

 1. b) Instituts i seccions d’instituts:

Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.

Cos de professors d’ensenyament secundari.

Cos de professors tècnics de formació professional.

Cos de mestres.

 1. c) Instituts escola:

Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.

Cos de professors d’ensenyament secundari.

Cos de mestres.

 1. d) Escoles oficials d’idiomes:

Cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.

Cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.

 1. e) Escoles d’art i disseny:

Cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny.

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny.

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.

Cos de professors d’ensenyament secundari.

 1. f) Centres i aules de formació d’adults (inclosos els ubicats en centres penitenciaris) (CFA/AFA).

Cos de catedràtics d’ensenyament secundari.

Cos de professors d’ensenyament secundari.

Cos de mestres.

2.2. Centres de dificultat especial ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits:

Als efectes previstos als articles 26 i 27 del Decret 39/2014, de 25 de març, en relació amb la formalització de propostes de professorat per part de les direccions dels centres, i d’acord amb els apartats 1.1. a) i 4 de la Resolució ENS/906/2014, de 23 d’abril, els centres que tenen la consideració de màxima complexitat per estar ubicats en entorns socials i econòmics desafavorits són els que figuren com a tals als annexos 3 i 4 d’aquesta Resolució.

2.3. Codis de centres educatius públics:

Als efectes de petició i adjudicació de destinacions que estableix aquesta Resolució, els codis dels centres educatius públics són el que figuren als annexos següents:

Annex 3: codis de centres a efectes de destinació dels col·lectius docents del cos de mestres (escoles, centres d’educació especial, itinerants de ZER, instituts, seccions d’institut, instituts escola, centres i aules de formació d’adults).

Annex 4: codis de centres a efectes de destinació dels col·lectius docents dels cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial (instituts, seccions d’institut, instituts escola, escoles d’arts i superiors de disseny, escoles oficials d’idiomes i centres i aules de formació d’adults).

Els centres s’ordenen per serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, zona de desplaçament i municipi.

En els annexos esmentats es detallen els centres educatius sense barreres arquitectòniques amb especificació dels que tenen ascensor i/o rampes.

En el supòsit que per atendre necessitats d’escolarització o altres es produeixi la creació d’un nou centre amb posterioritat a la publicació d’aquesta Resolució i, per tant, no hagi estat possible sol·licitar els llocs de treball docents, aquests s’adjudicaran en l’àmbit de les peticions col·lectives (municipi, zona, comarca).

Annex 5: codis de comarques.

 1. Tipologia dels llocs de treball docents dels centres educatius públics.

Per al curs 2015-2016, els llocs de treball docents poden ser ordinaris, específics temporals i específics estructurals.

3.1. Llocs de treball docents ordinaris: són els que tenen atribuïdes les responsabilitats corresponents a la funció docent pròpia d’una especialitat d’un cos docent tal com s’estableix a l’annex 2.

L’adjudicació d’aquests llocs de treball pot recaure sobre professorat funcionari de carrera i interí dels col·lectius de la base 1.2.

3.2. Llocs de treball docents específics temporals: tenen aquesta consideració els llocs de treball docents d’aula d’acollida i suport lingüístic (AAP en escoles i ADC en instituts), els llocs de treball docents per impartir la formació professional bàsica (SFP), els llocs de treball docents d’unitats de suport d’educació especial (UEE en escoles, UES en instituts) i els llocs d’audició i llenguatge en escoles de concentració d’alumnes que requereixen del mestre el coneixement del llenguatge de signes (UAL).

Per ocupar llocs de treball docents d’aula d’acollida i suport lingüístic i llocs de la formació professional bàsica, es requereix acreditar qualsevol especialitat docent del cos al qual estigui definida la vacant a la plantilla del centre.

Per ocupar llocs d’audició i llenguatge amb requeriment del coneixement del llenguatge de signes, cal ser funcionari del cos de mestres o professor interí de la borsa de primària i acreditar la idoneïtat de llenguatge de signes.

Per ocupar llocs de treball docents d’unitats de suport d’educació especial:

 1. a) Llocs del cos de mestres: professorat funcionari o professorat interí de la borsa de primària, que tingui reconeguda l’especialitat de pedagogia terapèutica. Excepcionalment, i únicament a proposta de la direcció del centre, es pot proveir amb mestres que tinguin reconeguda l’especialitat d’audició i llenguatge.
 2. b) Llocs del cos de professors d’ensenyament secundari: professorat funcionari o professorat interí de la borsa de secundària, que tingui reconeguda l’especialitat d’orientació educativa.

Els llocs específics temporals poden ser adjudicats a professorat funcionari de carrera i interí dels col·lectius de la base 1.2.

3.3. Llocs de treball docents específics estructurals per al curs 2015-2016: són els que a més de l’especialitat docent tenen atribuït un perfil propi amb característiques i funcions específiques que exigeixen responsabilitats especials o condicions peculiars pròpies, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció.

Tenen la consideració de llocs específics estructurals els llocs de treball docents següents:

 1. a) Llocs de treball docents per garantir l’atenció qualitativa de la diversitat de necessitats de l’alumnat i per a la millora del processos d’ensenyament de l’alumnat en escoles, en instituts, seccions d’institut i instituts escola.

Per ocupar llocs de treball docents d’atenció a la diversitat, el professorat funcionari de carrera i interí ha de tenir acreditada l’especialitat del lloc de treball.

A més, ha de reunir un dels requisits dels tres apartats següents:

-Titulacions acadèmiques o especialitat reconeguda

Tenir reconeguda l’especialitat de pedagogia terapèutica (cos de mestres) o d’orientació educativa (cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari).

Màsters oficials sobre educació inclusiva, educació diversitat i educació especial.

-Formació

Haver superat una formació referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i/o educació inclusiva, educació especial, educació per a la diversitat (mínim 30 hores).

-Experiència acreditativa

Haver exercit la docència com a mínim 12 mesos, com a funcionari de carrera o personal interí/substitut, en llocs de treball d’aula d’acollida i suport lingüístic, unitats de suport d’educació especial, en centres que tenen la consideració de màxima complexitat, centres d’educació especial, en aules obertes o en llocs de treball d’atenció a la diversitat en instituts.

Haver ocupat un lloc de treball d’atenció a la diversitat el curs 2014-2015.

 1. b) Llocs de treball docents amb perfil lingüístic en escoles, instituts, seccions d’institut, instituts escola i escoles d’art i disseny.

Per ocupar llocs de treball docents amb perfil lingüístic, els funcionaris de carrera i interins han d’acreditar, a més de l’especialitat docent del lloc, el perfil professional mitjançant els requisits següents:

-Titulacions acadèmiques o especialitat lingüística reconeguda

Tenir reconeguda l’especialitat docent de la llengua estrangera corresponent o el títol de llicenciatura o grau en la llengua estrangera corresponent, o acreditar el nivell B2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües de la llengua o llengües estrangeres que correspongui.

-Formació/Experiència

A més, cal tenir acreditada la formació en didàctica d’ensenyament de llengua estrangera o en llengua estrangera, o en Metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua o ensenyament AICLE (acreditables a través de màsters o postgraus o bé d’activitats de formació permanent).

Excepcionalment, el professorat que no disposi de la formació acreditada en metodologia o didàctica d’ensenyament, pot optar a aquests llocs de treball sempre i quan hagi ocupat un lloc de treball del mateix perfil lingüístic durant el curs 2014-2015 o hagi impartit docència en un lloc de treball d’aquest perfil lingüístic, amb anterioritat, durant un mínim de dos cursos escolars (s’acredita a partir de certificació de la direcció del centre o centres on s’ha exercit).

 1. c) Llocs de treball docents amb competència digital docent (ús i aplicació de les TIC) en tot tipus de centres públics excepte els centres de formació de persones adultes.

Per ocupar llocs de treball docents amb competència digital docent, el professorat funcionari de carrera ha d’acreditar A) la seva capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals i B) la seva experiència en l’aplicació de les Tecnologies digitals en les seves activitats docents. Caldrà, per tant, aportar acreditació en els dos apartats següents:

 1. Capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals. S’acredita justificant l’acompliment d’algun dels següents requisits:

Menció TIC ens els graus d’Infantil o Primària

Mestratge o Postgrau relacionat amb l’aplicació de les Tecnologies a l’aula

Enginyeria informàtica o en telecomunicacions

Tenir acreditada alguna de les especialitats docents següents: 507 informàtica, 627 Sistemes i Aplicacions informàtiques, 722 Mitjans informàtics

Haver realitzat formació relacionada amb les Tecnologies per a l’Aprenentatge amb un mínim de 90 hores de formació (inclou assistència o ponències en Jornades, Seminaris, Cursos presencials o telemàtics).

Tenir l’acreditació ACTIC.

 1. Experiència en l’aplicació de les Tecnologies digitals en les activitats docents. Cal acreditar l’acompliment d’algun dels següents requisits, mitjançant certificació del director o directora del centre:

Haver exercit la docència un mínim de 2 cursos escolars com a coordinador o responsable TAC de centre

Haver exercit la docència un mínim de 2 cursos escolars com a coordinador de projectes d’innovació digitals

Haver exercit la docència un mínim de 2 cursos escolars com a coordinador del Pla TAC de centre

Haver implementat a l’aula, a l’entorn de l’àmbit digital, projectes, propostes didàctiques, experiències educatives o treball amb l’alumnat almenys durant un curs escolar. En aquest cas, la certificació del director o directora del centre ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs.

 1. d) Llocs de la gestió de projectes de la formació professional inicial i ensenyaments especials en instituts que imparteixen cicles formatius, EOI i escoles d’art i disseny.

Per ocupar llocs de treball docents de gestió de projectes de la formació professional inicial i ensenyaments especials, el professorat funcionari de carrera ha d’acreditar algun dels requisits següents:

-Formació

Haver superat una formació referida als programes o serveis que es sol·liciten: Mesures flexibilitzadores, Emprenedoria i Innovació, formació Dual, Assessorament i reconeixement acadèmic, Mobilitat, Qualitat i Millora contínua, Promoció cultural i artística o altres programes o serveis oferts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (mínim de 150 h.) o, en el cas de les EOI, oferts per la Direcció general competent en matèria de formació.

La documentació justificativa és la certificació acreditativa de cursos de formació permanent superats o reconeguts pel Departament d’Ensenyament

-Experiència acreditada

Haver exercit les funcions definides en aquest perfil amb anterioritat durant un mínim de 2 cursos acadèmics.

La documentació justificativa és el certificat emès per la direcció del centre en relació amb les funcions desenvolupades.

En el cas de les escoles d’art i superiors de disseny, el candidat pot acreditar també una experiència laboral de 2 anys relacionada amb l’activitat de gestió i promoció cultural i artística. La sol·licitud d’acreditació d’acord amb el model i les evidències aportades pel candidat s’han d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, al Servei d’ Ordenació dels Ensenyaments de Règim Especial, que emetrà el certificat si escau.

Excepcionalment, per al curs 2015-16 es poden mantenir altres llocs de treball docents específics estructurals ja definits com a tals al curs 2014-15, amb un perfil professional diferent dels quatre esmentats, d’acord amb l’annex 3 del Decret 39/2014, en funció de les previsions del projecte educatiu del centre, el projecte de direcció i, si escau, l’acord de coresponsabilitat.

Els llocs de treball docents específics estructurals s’han d’incloure en la plantilla dels centres educatius que aprova la persona titular del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016 i són adjudicats, amb caràcter general, a professorat funcionari de carrera. Tot i això, els llocs de treball docents específics per garantir l’atenció qualitativa de la diversitat i els llocs de treball docents específics amb perfil lingüístic també poden ser adjudicats a personal interí.

3.4. Formalització de la descripció de llocs treball específics estructurals.

Per poder formalitzar propostes de nous llocs de treball específics estructurals per al curs 2015-2016, les direccions dels centres han d’emplenar els models de descripció de lloc de treball específic que es troben al portal de centre de l’aplicació ATRI. En aquests models, hi consten, d’acord amb el que s’estableix als articles 2, 3 i 5 del Decret 39/2014, el contingut funcional i els requisits de perfil propi, de titulació específica, d’experiència docent o de formació acreditada del lloc, adequades a les característiques individualitzades del lloc i a les seves funcions docents específiques, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, segons correspongui.

No s’ha de formalitzar nova proposta de descripció de llocs de treball específics si ja tenien aquest caràcter el curs 2014-2015, tret que la direcció del centre formalitzi un canvi d’un perfil professional a un altre.

Del model degudament emplenat i signat, se n’ha de trametre original als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui, abans del 20 de maig de 2015 per a la seva validació.

En el supòsit de no complir amb les condicions establertes, la direcció dels serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, ha de comunicar a la direcció del centre la no acceptació de la proposta de requisits específics dels llocs de treball, i aquests es consideraran ordinaris.

 1. Llocs de treball docents vacants a proveir.

En aquest procediment de provisió s’adjudiquen els llocs de treball docents vacants següents:

4.1. Vacants inicials:

Llocs de treball docents a dedicació completa previstos a les plantilles dels centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2015-2016.

S’entén per vacant inicial el lloc de treball docent que no està ocupat per professorat amb destinació definitiva o provisional vigent per al curs 2015-2016, amb data d’1 de setembre.

Es tenen en compte les vacants de llocs de treball docents que fefaentment constin com a tals en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions provisionals.

4.2. Vacants resultes:

També es proveeixen les vacants resultes dels llocs de treball docents ordinaris que es generin en aquest mateix procediment d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2015-2016.

4.3. Reconversió de vacants:

Els llocs de treball docents vacants en instituts i instituts escola reservats a funcionaris de carrera del cos de mestres no proveïts per docents d’aquest cos, són reconvertits a llocs de treball docents de la mateixa especialitat i adjudicats a professorat funcionari de carrera o interí d’ensenyaments secundaris.

En cap cas els llocs de treball específics estructurals no proveïts com a tals en l’adjudicació provisional de destinacions seran reconvertits a llocs de treball ordinaris a efectes d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2015-2016. La direcció dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona ha de requerir a la direcció del centre que formalitzi la corresponent proposta de modificació del catàleg de llocs de treball del centre.

 1. Procediment general en fases i subfases i criteris a aplicar en les adjudicacions de destinacions provisionals

L’adjudicació de destinacions provisionals, d’acord amb el que preveuen els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, s’efectua mitjançant les fases i subfases consecutives i ordenades següents:

5.1. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera, que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l’adjudicació:

5.1.1. Proposta per exercir càrrecs directius.

5.1.2. Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres amb tractament específic.

5.1.2.1 Proposta per ocupar llocs específics estructurals. En aquesta fase també es proveeixen a proposta de la direcció dels centres els llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l’IE Oriol Martorell de Barcelona.

5.1.2.2.Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits assenyalats a la base 2.2.

5.1.3. Proposta per ocupar llocs específics temporals.

5.2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, per tal de continuar al centre de destinació del curs anterior i/o de ser destinat al centre on va perdre la destinació definitiva. En aquesta fase s’inclou també el professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l’adjudicació i que exerceixen aquest dret a llocs del seu àmbit territorial de preferència.

5.3. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat funcionari de carrera, amb destinació provisional al centre el curs 2014-2015, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

No pot participar en aquesta fase el professorat funcionari de carrera que té destinació definitiva al centre amb efectes 1.9.2015, perquè vulgui un canvi d’especialitat dins del mateix centre, ni aquell professorat amb destinació definitiva al centre el curs 2014-2015 que n’ha obtingut una de nova amb efectes d’1 de setembre de 2015, i que vulgui romandre al centre actual.

5.4. Fase d’adjudicació de destinacions del professorat funcionari de carrera acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per a l’adequació de la destinació o l’especialitat docent, a centres diferents del de destinació definitiva.

5.5. Fase d’elecció i, si escau, ofici, del professorat funcionari de carrera.

5.6. Fase de propostes de les direccions dels centres que recauen sobre el professorat interí, que inclouen les subfases que s’indiquen, en el mateix ordre de prioritat en l’adjudicació:

5.6.1. Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs de treball de centres amb provisió de caràcter específic:

5.6.1.1 Proposta per ocupar els llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i llocs de treball docents amb perfil lingüístic. També s’adjudiquen en aquesta fase els llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes i els llocs a l’IE Oriol Martorell de Barcelona.

5.6.1.2 Proposta per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial ubicats en entorns socials o econòmics desfavorits assenyalats a la base 2.2.

5.6.2. Proposta per ocupar llocs de treball específics temporals.

5.7. Fase de propostes de continuïtat de les direccions dels centres que recauen sobre professorat interí, per tal de romandre al mateix centre de destinació del curs anterior.

5.8. Fase d’adjudicació de destinacions del professorat interí que acrediti la condició legal de discapacitat i sigui objecte d’una valoració que proposi una adaptació del lloc de treball a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

5.9. Fase d’elecció del professorat interí.

 1. Adjudicació de destinació en les fases i subfases de proposta de les direccions dels centres

Les direccions de tots els centres de la base 2.1 poden realitzar propostes de destinació provisional de professorat per al curs 2015-2016 en els supòsits següents:

 1. a) Per desenvolupar càrrecs directius (fase 5.1).
 2. b) Per ocupar llocs específics estructurals (fases 5.1.2.1 i 5.6.1.1.).
 3. c) Per ocupar llocs ordinaris a centres de dificultat especial ubicats en entorns desfavorits (fases 5.1.2.2 i 5.6.1.2).
 4. d) Per ocupar llocs específics temporals (fase 5.1.3 i fase 5.6.2).
 5. e) Per continuïtat al centre de personal funcionari i interí destinat el curs 2014-2015 a llocs ordinaris (fase 5.3 i fase 5.7).

Un mateix docent pot ésser proposat per la direcció del centre per més d’un dels supòsits esmentats.

El número correlatiu que consti davant del nom de cada docent proposat determina la priorització de cada proposta realitzada per la direcció del centre.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i, en el cas de personal interí, el col·lectiu del qual forma part a la borsa de personal interí del Departament (primària o secundària).

Quan així estigui previst, el docent proposat ha d’acreditar els requisits previstos a la base 1.5 per a l’ocupació del lloc.

Cal tenir present, però, que el personal interí que pot ser proposat per determinats llocs als supòsits b), c), d) i e) d’aquesta base, obtindrà destinació en la fase de proposta de personal interí, descrita a les fases 5.6. i 5.7 de la base 5, sempre i quan tingui acreditats 12 mesos de serveis a la borsa de personal interí del Departament.

 1. a) Proposta per desenvolupar càrrecs directius

Es pot proposar personal per exercir un càrrec directiu, diferent del de la direcció, sempre que el centre disposi de vacant de càrrec directiu i la persona proposada sigui funcionària de carrera, sens perjudici del que preveu el punt 5 d’aquesta Resolució.

Es pot proposar a docents amb destinació definitiva al centre per ocupar un lloc de treball d’una especialitat docent diferent.

Els tipus de llocs de treball docents que es poden proposar són: ordinaris, específics estructurals i específics temporals inclosos en la plantilla del centre.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a l’especialitat o especialitats que tingui reconegudes i als requisits específics, si escau.

La proposta per ocupar un càrrec directiu permet informar, per cada docent, més d’un lloc de treball, en funció de les especialitats i requisits reconeguts que té la persona proposada.

En aquest últim supòsit la direcció del centre ha de prioritzar les especialitats de cada docent.

 1. b) Proposta per ocupar llocs específics estructurals als que fa referència la base 3.3.

Les propostes per als llocs de treball docents específics s’han de realitzar només sobre llocs de treball docents que són vacants inicials, no sobre possibles vacants resultes.

En aquesta mateixa fase es poden fer propostes a centres que tenen un tractament específic:

Llocs de treball docents de les aules i centres de formació de persones adultes.

Llocs de treball docents a l’institut escola Oriol Martorell de Barcelona

Les propostes han de recaure en personal funcionari de carrera que no tingui destinació definitiva al centre ni destinació provisional amb efectes 1 de setembre de 2015 en qualsevol centre.

Es pot proposar, també, personal interí a llocs de treball docents amb perfil lingüístic, llocs de treball docents d’atenció a la diversitat, llocs en aules i centres de formació de persones adultes i llocs a l’IE Oriol Martorell de Barcelona.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a una de les especialitats que tingui reconegudes.

La proposta per ocupar llocs específics estructurals únicament permet informar un lloc de treball per cada docent proposat. El docent ha de tenir degudament acreditat l’atribut del corresponent perfil professional, mitjançant algun dels requisits descrits a la base 3.3 per a cada tipus de perfil. Correspon als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona comprovar que la persona proposada (funcionari o interí, quan pertoqui) en reuneix els requisits.

 1. c) Propostes per ocupar llocs ordinaris en centres de dificultat especial

Les direccions dels centres de dificultat especial ubicats en entorns socials i econòmics desfavorits poden proposar, com a continuïtat o nova incorporació, professorat funcionari que no tingui destinació definitiva ni provisional al centre a 1 de setembre de 2015, així com personal interí, a llocs ordinaris.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a l’especialitat o especialitats que tingui reconegudes.

Un mateix docent pot ésser proposat fins a un màxim de 3 llocs de treball docents, en funció de les especialitats que tingui reconegudes. En el cas que s’informi més d’un lloc de treball, es té en compte, per a l’adjudicació de destinació, l’ordre en què la direcció hagi formalitzat la seva proposta.

 1. d) Proposta per ocupar llocs específics temporals especificats a la base 3.2.

Les propostes per ocupar aquests llocs poden recaure en personal funcionari de carrera que no tingui destinació provisional a 1 de setembre de 2015 i en personal interí.

També es pot proposar professorat amb destinació definitiva al centre.

La proposta per ocupar llocs específics temporals únicament permet informar un lloc de treball per cada docent proposat.

 1. e) Propostes de continuïtat de personal funcionari de carrera i interí destinat el curs 2014-2015

Els llocs de treball docents que es poden proposar en aquesta subfase només són els llocs ordinaris, no llocs específics estructurals ni temporals.

Les propostes de continuïtat de professorat funcionari de carrera únicament poden recaure en docents que hagin estat destinats amb destinació provisional al centre el curs 2014-2015 i que no tinguin destinació definitiva al propi centre amb efectes 1 de setembre de 2015.

No pot ser objecte de proposta de continuïtat el professorat amb destinació definitiva al centre el curs 2014-2015 que hagi obtingut una nova destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2015.

Les propostes de continuïtat de professorat interí únicament poden recaure en personal interí que, a més del requisits de 12 mesos de serveis a la borsa, hagi ocupat un lloc del centre de proposta durant un mínim de sis mesos durant el curs 2014-2015, amb nomenament d’interí a un lloc vacant.

El lloc de treball que pot ocupar la persona proposada ha de ser el corresponent al seu cos de participació i a l’especialitat o especialitats que tingui reconegudes.

Un mateix docent pot ésser proposat per més d’un lloc de treball ordinari si compleix el requisit d’especialitat.

La proposta de continuïtat permet informar fins a un màxim de 3 llocs de treball docents, per persona, en funció de les especialitats que tingui reconegudes. En el cas que s’informi més d’un lloc de treball, es té en compte, per a l’adjudicació de destinació, l’ordre en què la direcció hagi formalitzat la seva proposta.

 1. Adjudicació de destinació en la resta de fases de la base 5

7.1 Criteris generals d’adjudicació en les fases i subfases diferents de les de proposta de la direcció:

 1. a) S’adjudiquen llocs de treball docents ordinaris, inclosos els llocs de treball docents d’instituts destinats al cos de mestres, els llocs de treball docents a l’IE Oriol Martorell de Barcelona, i els llocs en centres de dificultat especial en entorns desfavorits.

També s’adjudiquen llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i llocs de treball docents amb perfil lingüístic; llocs de treball docents específics temporals (aula d’acollida i suport lingüístic i unitats de suport a l’educació especial, però no llocs UAL), i llocs en centres i aules de formació de persones adultes, sempre que hagin estat demanats, explícitament, en la sol·licitud individual de destinació i es tinguin els requisits específics exigits previstos a les bases 1.5, 3.2 i 3.3.

 1. b) L’adjudicació de destinació es realitza d’acord amb l’ordre de peticions (centre, localitat, zona o comarca) que hagi formulat el/la participant.
 2. c) Per cada petició es té en compte l’ordre de priorització d’especialitats docents reconegudes que s’han inclòs en la sol·licitud, amb les particularitats previstes per a cada col·lectiu en la base 10.
 3. d) En les peticions col·lectives (genèriques) de municipi, zona o comarca no s’adjudiquen llocs de treball docents de centres i aules de formació de persones adultes.

En aquestes peticions col·lectives, els centres s’adjudiquen d’acord amb l’ordre en què consten als annexos 3 i 4.

En l’àmbit comarcal, primer s’adjudiquen els centres ubicats a la capital de comarca i, a continuació, la resta de centres.

 1. e) El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc té preferència en l’adjudicació de llocs de treball docents sol·licitats del municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva.

L’adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament, malgrat que es faci en la fase d’elecció, pot comportar la no continuïtat en el centre de destinació provisional d’un professor afectat per la pèrdua de la destinació definitiva quan el centre de destinació d’aquest no sigui de la mateixa zona de desplaçament.

Els/Les mestres amb pèrdua de la seva destinació definitiva d’una escola que forma part d’una ZER tenen preferència sobre llocs de treball docents itinerants de la mateixa ZER.

 1. f) El professorat que ha perdut la destinació definitiva per la seva adscripció a l’estranger o a llocs de l’Administració té preferència per obtenir destinació a centres del municipi de la seva darrera destinació definitiva.
 2. g) En el cas de concórrer més d’un candidat d’un mateix col·lectiu docent té prioritat qui sigui titular de l’especialitat docent, obtinguda per oposició o per adquisició de nova especialitat.
 3. h) En cada col·lectiu docent i fase el professorat que no acrediti el coneixement del català obté destinació amb posterioritat als que sí l’acreditin, excepte els docents que sol·liciten comissió de serveis, que no poden obtenir destinació provisional en la fase d’elecció si no disposen d’aquest requisit.
 4. i) Al professorat funcionari de carrera sense destinació definitiva obligat a participar en aquest procediment (col·lectius a) b) c) e) i f) citats a la base 1.2.1) que, un cop analitzades totes les peticions de la sol·licitud, incloses les corresponents a les comarques degudament ordenades pel participant, no obtingui cap destinació, se li afegeixen d’ofici totes les especialitats reconegudes. També s’afegeixen, excepte al professorat afectat per supressió de lloc de destinació definitiva, les comarques no sol·licitades explícitament. Amb les noves dades d’especialitats i, si escau, comarques afegides d’ofici, s’inicia de nou la lectura des de la primera petició per tal de procedir a la corresponent adjudicació de destinació.
 5. j) El professorat funcionari de carrera que està obligat a participar en aquest procediment que no presenti sol·licitud és destinat d’ofici, a llocs de treball docents per als quals disposi de l’especialitat, a l’àmbit de Catalunya, quan es tracti de professorat dels col·lectius b), c) e) i f) citats a la base 1.2.1., i a la zona de desplaçament, quan es tracti de professorat del col·lectiu a).

7.2 Adjudicació preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva de la fase 5.2.

S’adjudica destinació al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball amb efectes d’1 de setembre de 2015 o anterior, per aquesta fase si, voluntàriament, ha sol·licitat la continuïtat al centre de destinació provisional del curs 2014-2015 (si és diferent del centre de la darrera destinació definitiva) i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva, d’acord amb la priorització manifestada si ha sol·licitat tots dos centres.

La destinació provisional pot ésser a llocs de treball docents ordinaris, llocs específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat, llocs amb perfil lingüístic o específics temporals per als quals tingui l’especialitat reconeguda.

Dins d’un mateix centre, té preferència en l’adjudicació d’una vacant el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre per davant d’altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2014-2015.

En aquesta fase s’inclou també el professorat que va perdre la destinació definitiva per motius que atorguen dret preferent en l’adjudicació i que exerceixen aquest dret preferent a llocs del seu àmbit territorial de preferència.

7.3. Adjudicació del professorat funcionari de carrera acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, tant si acredita o no la condició legal de discapacitat, de la fase 5.3.

S’adjudiquen destinacions al professorat funcionari de carrera que tingui un informe vigent favorable, mitjançant el corresponent expedient administratiu de la direcció del Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, a una adaptació del seu lloc de treball, a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, i que voluntàriament hagi sol·licitat obtenir una destinació provisional per aquesta fase del procediment general, prèvia conformitat a les peticions de destinacions demanades i que s’ajusten a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe a l’adequació del lloc de treball.

S’entenen vigents els expedients formalitzats per al curs 2014-2015, referits a funcionaris de carrera si no s’ha procedit a una nova valoració de la persona interessada per al curs 2015-16. La direcció dels serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona ho notificaran al personal docent afectat.

L’adaptació proposada ha de preveure, necessàriament, un canvi d’especialitat de lloc de treball dins el mateix centre si el docent ja té destinació definitiva, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.f) d’aquesta Resolució, o l’adjudicació d’una destinació provisional en un altre centre, d’acord amb el que preveu la base 5.4.

En aquesta fase s’adjudiquen llocs de treball docents ordinaris, d’atenció a la diversitat de l’alumnat i amb perfil lingüístic o específics temporals, i els docents poden obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tinguin reconegudes i que explícitament constin en la seva sol·licitud emplenada a mà i acordada amb els Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Per a aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d’ofici i, per manca de lloc de treball vacant adient, poden restar pendents de destinació en aquest procediment.

En qualsevol cas, al personal docent d’aquest col·lectiu que no tingui destinació definitiva se li adjudicarà destinació abans de l’inici del curs 2015-2016, en ocasió de vacant.

La participació explícita i voluntària per aquesta fase d’adjudicació en tots els casos deixa sense efectes la possible participació, voluntària o forçosa, en la fase d’elecció.

La priorització en l’adjudicació de destinació entre professorat serà la prevista amb caràcter general, a la base 7.4.1 pel que fa a ordre de col·lectius i a l’ordre dins de cada col·lectiu. Tot i això, té preferència per obtenir destinació provisional el docent que sol·liciti un lloc de treball al mateix centre on ja té la destinació definitiva.

7.4. Adjudicació d’elecció i d’ofici del professorat funcionari de carrera de la base 5.5

7.4.1. Ordre dels col·lectius docents i priorització dins de cada col·lectiu.

En aquesta fase es destinen els funcionaris de carrera no destinats en les fases anteriors, en l’ordre prioritari de col·lectius següents:

 1. Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball.

El professorat d’aquest col·lectiu s’ordena, segons cossos docents, d’acord amb els criteris següents:

 1. a) Cos de mestres:

1r. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2015.

2n. Més temps de serveis efectius com funcionari del mateix cos fins a 31.8.2015.

3r. Any més antic d’ingrés al cos.

4t. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d’ingrés al cos.

 1. b) Cossos d’ensenyaments secundaris:

1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos fins a 31.8.2015.

2n. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins a 31.8.2015.

3r. Any més antic d’ingrés al cos.

4t. Pertànyer a un del cossos docents de catedràtics.

5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d’ingrés al cos.

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, a efectes d’antiguitat al cos com en el lloc de treball, se’ls valoraran també els serveis prestats en els corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics.

 1. Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a l’estranger o d’adscripció a llocs de l’Administració, professorat funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al servei actiu amb data 1 de setembre de 2015.
 2. Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, inclòs el dependent d’altres administracions educatives amb efectes d’1 de setembre de 2015.

El professorat esmentat en els col·lectius 2 i 3 s’ordena segons l’any d’oposició al cos i el número d’ordre obtingut en el procés selectiu, sens perjudici del que indica la base 7.4.2 següent.

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, se’ls considera com a any d’ingrés al cos el del corresponent cos de professors o, si escau, el de l’antic cos de catedràtics.

7.4.2. Criteris específics d’adjudicació de comissions de serveis mitjançant petició individual en la fase d’elecció.

La priorització en l’adjudicació de comissions de serveis del professorat amb destinació definitiva és la següent:

 1. Haver finalitzat el mandat de director/a d’un centre docent públic a 30 de juny de 2015.
 2. Haver exercit la docència directa i efectiva durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que té la consideració el curs 2015-2016 de centre de màxima complexitat (CMC), en un centre específic d’educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural (ZER).
 3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades, sempre que hagin estat estimades per la direcció del Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

L’ordre d’adjudicació en cadascun del tres supòsits és l’any d’oposició al cos i número d’ordre obtingut en el procés selectiu.

7.5. Adjudicació de destinacions del professorat interí amb la condició legal de discapacitat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals de la fase 5.8.

S’adjudiquen destinacions al professorat interí amb la condició legal de discapacitat, que tingui un informe vigent favorable, mitjançant el corresponent expedient administratiu de la direcció del Servei Territorial/Consorci d’Educació de Barcelona, a una adaptació del seu lloc de treball, a l’empara de l’article 25 de la Llei 31/1995, i que voluntàriament hagi sol·licitat obtenir una destinació provisional per aquesta fase del procediment general.

Ha de sol·licitar, en primer lloc, destinacions que s’ajustin a les condicions i requeriments continguts en el corresponent informe d’adequació del lloc i a continuació pot sol·licitar altres peticions de centres, municipis, zones i comarques.

En aquesta fase s’adjudiquen llocs de treball docents ordinaris i, si es reuneixen els requisits, llocs d’atenció a la diversitat de l’alumnat i amb perfil lingüístic o específics temporals. El professorat interí pot obtenir destinació per qualsevol de les especialitats que tingui reconegudes i demanades a la borsa i que explícitament constin en la seva sol·licitud emplenada a mà i acordada amb els Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Per a aquest col·lectiu docent, no es preveu cap adjudicació d’ofici i per manca de lloc de treball vacant poden restar pendents de destinació en aquest procediment.

La priorització entre el professorat d’aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.

7.6 Adjudicació de destinacions d’elecció del professorat interí, de la fase 5.9

En aquesta fase s’adjudiquen llocs de treball docents ordinaris i, si ho han demanat, específics d’atenció a la diversitat, amb perfil lingüístic i específics temporals.

S’adjudica destinació al professorat interí d’acord amb l’ordre de peticions (centre, localitat, zona i comarca) que voluntàriament hagi fet constar a la seva sol·licitud.

La priorització entre el professorat d’aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball del personal interí.

En cada petició es té en compte l’ordre de les especialitats docents i els llocs de treball docents que ha sol·licitat per tenir-les reconegudes i constar a la borsa de treball, així com per tenir reconeguda i sol·licitada en borsa la disponibilitat per ocupar llocs de diversitat o amb perfil lingüístic.

Per aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d’ofici. Per tant, no s’afegiran especialitats docents i/o peticions no demanades explícitament pels participants.

 1. Formalització i acomplimentació de les propostes de professorat per part de les direccions dels centres

8.1. Procediment

D’acord amb els articles 26 i 27 del Decret 39/2014, les diferents modalitats de propostes de les direccions dels centres previstes en els apartats 5.1 i 5.6, han de ser degudament motivades i amb la valoració de la capacitat i idoneïtat de cada persona proposada per desenvolupar els continguts funcionals del lloc de treball, d’acord amb el projecte educatiu del centre i amb el projecte de direcció, amb la consulta prèvia a l’equip directiu del centre, i amb la conformitat de les persones interessades.

Les persones proposades han de reunir els requisits per ocupar el lloc de treball i es tindran en compte, entre altres criteris, l’experiència docent acreditada, la formació acadèmica i permanent i l’avaluació positiva de l’exercici de la docència.

Si la proposta de la direcció recau sobre personal interí de nova incorporació al centre, la seva idoneïtat es valora també tenint en compte els criteris qualitatius establerts a l’article 28.2 del Decret 39/2014.

Per a la valoració de la capacitat i idoneïtat del candidat per ocupar el lloc de treball, la direcció del centre pot realitzar una entrevista, en el cas que el docent no hagi estat destinat al centre el curs 2014-2015.

De manera expressa, i als efectes de la seva formalització escrita, en la modalitat de les propostes de professorat per ocupar llocs específics estructurals, les direccions dels centres han d’emplenar el model de Formalització de la proposta, que facilitarà el Departament d’Ensenyament mitjançant el portal de centre de l’aplicatiu ATRI. D’aquest document, n’haurà de trametre còpia als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui, abans del 19 de juny de 2015, per a la seva validació.

Totes les propostes de les direccions en les diferents modalitats, s’han d’informar, a més, a l’aplicatiu informàtic PDA, tal com s’indica a continuació.

8.2. Formalització de la proposta a l’aplicació PDA

Les direccions dels centres han de formalitzar les propostes de professorat, previstes en les fases d’adjudicació 5.1, 5.3, 5.6 i 5.7 de la base 5, mitjançant l’aplicació PDA, a la qual accediran per l’usuari GICAR. També han de fer constar, si escau, les propostes esmentades a l’apartat 8 d’aquesta Resolució de continuïtat d’interins a llocs de mitja dedicació.

Des d’aquesta aplicació el director/a pot consultar la plantilla de càrrecs i de llocs de treball docents del centre per al curs 2015-16.

L’aplicació PDA genera avisos informatius i incidències de validació de les dades de llocs de treball docents i del professorat que s’introdueixin per part de les direccions en formalitzar la proposta.

El termini per introduir les propostes és del 15 al 26 de juny de 2015. Durant aquest termini, les direccions poden informar, consultar i modificar les dades introduïdes en l’aplicació. A partir del 27 de juny ja no es pot introduir ni modificar cap dada per part de les direccions del centres.

Una vegada finalitzat el termini, s’entén que la proposta ha estat formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s’ha de presentar documentalment als registres de les unitats administratives.

Tot i això, fins a l’adjudicació definitiva de destinacions provisionals per al curs 2015-2016, les direccions del centres podran gestionar amb els respectius SSTT/Consorci d’Educació de Barcelona les possibles incidències i adequacions de la proposta realitzada, davant possibles variacions de plantilla o altres situacions que ho aconsellin, especialment en els centres on hi ha una nova direcció amb efectes 1.7.2015.

Les direccions dels centres han d’imprimir els documents individuals de proposta per tal que sigui signada la conformitat per tot el professorat objecte de proposta.

Aquesta documentació ha de romandre al centre i pot ser requerida en qualsevol moment pel Departament d’Ensenyament.

 1. Formalització telemàtica de la sol·licitud individual de participació en el procediment.

El professorat funcionari de carrera i interí que participi en els procediments que regula aquesta Resolució, excepte el que s’aculli a l’article 25 (fases 5.4 i 5.8 de la base 5), ha de formalitzar i gravar la seva sol·licitud a través d’Internet, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina del Departament d’Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat.

Un cop hagi accedit al programa, hi trobarà els horaris de connexió i les instruccions per emplenar els diferents camps de la sol·licitud.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l’Administració únicament en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després de fer un clic en el botó d’’enviar’. Els participants poden disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual conté un número de control a efectes de registre, i on consten les dades relatives a la seva sol·licitud d’adjudicació de destinació.

En cas que les persones interessades vulguin eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho poden fer, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, fent un clic en el botó d’’anul·lar’. Un cop anul·lada, poden trametre per via telemàtica una altra sol·licitud. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no és possible introduir cap nova sol·licitud, ni es pot modificar o anul·lar cap petició, ni es pot variar l’ordre de prelació de les destinacions sol·licitades.

El professorat que tingui dubtes en relació amb la gravació de la sol·licitud a través d’Internet cal que s’adreci al servei d’atenció a l’usuari per a incidències relacionades amb la connexió informàtica. Quan el professorat tingui dubtes relacionats amb les dades referides al seu expedient personal, cal que s’adreci als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui.

Amb la presentació a través d’Internet, la sol·licitud es considera formalitzada a tots els efectes i, per tant, no s’ha de presentar la impressió de la instància ni cap altra sol·licitud als registres de les unitats administratives, excepte en les sol·licituds de comissió de serveis per motius personals o professionals, en què s’hi haurà de presentar la documentació que s’indica a la base 10.3.

 1. Emplenament de sol·licituds individuals

10.1 Professorat funcionari de carrera que ha perdut la destinació definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc de treball

 1. a) Fase/s d’adjudicació

Aquest professorat pot sol·licitar voluntàriament la continuïtat al centre de destinació del curs 2014-2015, quan aquest és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o la continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva. En cas de demanar la continuïtat en ambdós centres, cal indicar quina de les dues opcions preval per obtenir destinació en la fase preferent prevista a la fase 5.2. de la base 5.

Aquest col·lectiu també pot sol·licitar destinació en la fase d’elecció.

Tot i això, el professorat d’aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, ha pogut ser proposat per la direcció d’un centre.

 1. b) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i amb perfil lingüístic i llocs de treball docents específics temporals (aula d’acollida i suport lingüístic i unitat de suport d’educació especial).

 1. c) Opció de sol·licitud

Si compleix els requisits d’especialitat i, si escau, lingüístics, el professorat de secundària (cossos 511 i 590) pot sol·licitar llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA.

Poden sol·licitar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d’especialitat, i que el curs 2014-2015 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional a un lloc de treball reservat a mestres, o que siguin mestres afectats per supressió del lloc de destinació definitiva que ocupaven a l’ESO.

 1. d) Especialitats reconegudes

Les especialitats que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes segons els criteris que s’indiquen a les bases 1.4 i 1.5.

En la fase d’elecció, per cada petició es té en compte l’ordre de priorització d’especialitats docents reconegudes que s’hagin inclòs en la petició, amb el benentès que la primera especialitat a considerar en l’adjudicació és, necessàriament, una de les especialitats d’oposició, tot i que es podrà prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris, llocs de treball docents específics d’atenció a la diversitat o llocs de treball docents específics amb perfil lingüístic. No cal que consti en primer lloc l’especialitat d’oposició en el cas que voluntàriament el participant hagi prioritzat en la seva petició llocs de treball docents d’aula d’acollida i suport lingüístic (AAP i ADC) o llocs d’unitats de suport d’educació especial (UEE i UES).

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l’Administració reordenarà i completarà d’ofici les especialitats que el professorat tingui reconegudes.

 1. e) Peticions

El professorat d’aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten als annexos d’aquesta resolució, tant si corresponen com si no corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència, i les pot alternar, sense que això suposi que les peticions de l’àmbit de preferència perdin el seu caràcter preferent en el moment de l’adjudicació per davant d’altres llocs sol·licitats que no pertanyin al mateix àmbit geogràfic.

En la fase d’elecció, s’aplica el dret preferent a obtenir destinació dins del municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. Amb aquesta finalitat, el professorat d’aquest col·lectiu que així ho vulgui ha d’indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol exercir aquesta preferència. L’adjudicació, en aquest cas, es realitza dins de la fase 5.2. de la base 5.

 1. f) Obligació d’ordenar comarques

Aquest col·lectiu no té obligació d’incloure comarques en la seva sol·licitud.

L’adjudicació d’ofici, si escau, es realitza d’acord amb el que s’indica a la base 7.1.

 1. g) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d’especialitat d’Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en CREDA (centres de recursos de deficients auditius). Els professors amb el requisit d’especialitat d’Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en EAP (equips d’assessorament psicopedagògic) i/o CREDA.

10.2. Professorat que sol·licita el reingrés i professorat amb destinació provisional, amb inclusió del que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l’estranger o de l’Administració.

 1. a) Fase/s d’adjudicació

La sol·licitud individual és per participar per la fase d’elecció de la fase 5.5 de la base 5. Tot i això, el professorat d’aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, haurà pogut ser proposat per la direcció d’un centre.

 1. b) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i amb perfil lingüístic i llocs de treball docents específics temporals (aula d’acollida i suport lingüístic i unitat de suport d’educació especial).

Els llocs de treball docents sol·licitats, segons tipus de centres de la base 2.1, han de correspondre al cos de participació del docent.

 1. c) Opció de sol·licitud

Si compleix els requisits d’especialitat i, si escau, lingüístics, el professorat de secundària (cossos 511 i 590) també pot sol·licitar llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA.

Pot sol·licitar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i instituts escola els mestres que compleixin el requisit d’especialitat, i que el curs 2014-2015 ja hi estiguin adscrits amb destinació provisional a un lloc de treball reservat a mestres.

 1. d) Especialitats reconegudes

Les especialitats que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui reconegudes segons els criteris que s’indiquen a les bases 1.4 i 1.5.

Per cada petició es té en compte l’ordre de priorització d’especialitats docents reconegudes que s’hagin inclòs en la petició amb el benentès que la primera especialitat a considerar en l’adjudicació és, necessàriament, una de les especialitats d’oposició, tot i que es pot prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris, llocs de treball docents específics d’atenció a la diversitat o llocs de treball docents específics amb perfil lingüístic. No cal que consti en primer lloc l’especialitat d’oposició en el cas que voluntàriament el participant hagi prioritzat en la seva petició llocs de treball docents d’aula d’acollida i suport lingüístic (AAP i ADC) o llocs d’unitats de suport d’educació especial (UEE i UES).

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, l’Administració reordenarà i completarà d’ofici les especialitats que el professorat tingui reconegudes.

 1. e) Peticions

El professorat d’aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

En el cas del professorat que va perdre la seva destinació definitiva per adscripció a llocs de l’estranger o de l’Administració pot incloure-hi, en l’ordre desitjat, les peticions del municipi respecte al qual tenen dret preferent. L’adjudicació, en aquest cas, es realitza dins de la fase 5.2. de la base 5.

El procediment d’adjudicació té en compte per a cada petició demanada totes les especialitats sol·licitades, abans de passar a la petició següent. Si, un cop considerades totes les peticions voluntàries, incloses les comarques demanades, no s’obtingués adjudicació, s’afegiran les especialitats reconegudes no demanades i les comarques no demanades i es tornaran a tenir en compte totes les peticions.

 1. f) Obligació d’ordenar comarques

A l’efecte d’obtenir destinació, han d’indicar per ordre de preferència els codis de les comarques de Catalunya; en cas de no indicar-les o de fer-ho de manera incompleta, l’Administració les afegirà d’ofici.

 1. g) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d’especialitat d’Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en centres de recursos de deficients auditius (CREDA). Els professors amb el requisit d’especialitat d’Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) i/o CREDA.

10.3. Sol·licituds individuals de comissions de serveis per motius personals greus o professionals excepcionals

 1. a) Fase/s d’adjudicació

La sol·licitud individual és per participar per la fase d’elecció 5.5. de la base 5. Tot i això, el professorat d’aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, haurà pogut ser proposat per la direcció d’un centre.

 1. b) Motius

Pot formalitzar sol·licitud individual de comissió de serveis, en la fase d’elecció, el professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2015, pels motius següents:

 1. Finalitzar el mandat de director/a d’un centre docent públic amb data 30 de juny de 2015.
 2. Haver exercit la docència directa durant els darrers quatre cursos escolars en un centre que té la consideració de màxima complexitat (CMC) per al curs 2015-2016, en un centre específic d’educació especial (CEE) o en un lloc itinerant d’una zona escolar rural (ZER).
 3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.

Aquests motius no són excloents i, per tant, se’n pot al·legar més d’un. Malgrat que es reuneixi més d’un motiu, l’ordre de prioritat és el que assenyala aquesta base.

Els sol·licitants de comissió de serveis pels motius dels supòsits 1 i 2, així com el personal funcionari de carrera que tingui un càrrec electe, participaran en la fase d’elecció del seu col·lectiu dins el procediment general d’adjudicació de destinacions, un cop validat per l’Administració que compleixen el requisit.

El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant les circumstàncies de caràcter personal o professional greus (supòsit 3) les ha d’indicar a la sol·licitud i ha de presentar, dins el mateix període de presentació d’instàncies, la documentació justificativa que consideri adient en relació amb els motius de la seva petició. La seva participació en la fase d’elecció només serà efectiva quan la direcció dels serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona hagi estimat la seva sol·licitud d’acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat. En l’estudi d’aquestes sol·licituds, es pot tenir en compte, a més de les circumstàncies justificades, si el professor/a va obtenir l’actual destinació definitiva d’ofici, o si ha participat i obtingut nova destinació definitiva en la darrera convocatòria de concurs de trasllats.

 1. c) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat, llocs amb perfil lingüístic i llocs de treball docents específics temporals (aula d’acollida i suport lingüístic i unitat de suport d’educació especial).

 1. d) Opció de sol·licitud

Si compleixen els requisits d’especialitat i, si escau, lingüístics, també poden sol·licitar llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA (cossos 511 i 590).

Poden sol·licitar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO als instituts i instituts escola únicament els mestres que compleixin el requisit d’especialitat, i que el curs 2014-2015 ja estiguin adscrits amb destinació provisional en instituts en un lloc de treball reservat a mestres o que tinguin destinació definitiva en instituts (ESO).

 1. e) Especialitats reconegudes

Els sol·licitants de comissió de serveis únicament poden demanar l’especialitat docent de la seva destinació definitiva, amb les excepcions següents, en què poden demanar comissió de serveis únicament per l’especialitat d’oposició:

Professorat amb destinació definitiva a llocs de centres de recursos pedagògics i camps d’aprenentatge.

Professorat amb destinació definitiva a llocs d’àmbits de secundària a centres i aules de formació de persones adultes.

Professorat amb destinació definitiva a llocs d’especialitat que no correspon al seu cos d’oposició.

Professorat amb destinació definitiva a 1 de setembre de 2015 dependent com a funcionari de carrera d’una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya.

A més, poden demanar els llocs següents:

Llocs d’atenció a la diversitat de l’alumnat i llocs amb perfil lingüístic de la mateixa especialitat que la del lloc on tenen la destinació definitiva o, en els supòsits esmentats, de l’especialitat d’oposició.

Llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA (cossos de secundària 511 i 590), quan el professorat reuneixi els requisits d’especialitat docent i lingüístics per ocupar-los.

Llocs de treball docents d’aula d’acollida i suport lingüístic, independentment de l’especialitat de destinació definitiva o d’oposició.

Llocs en unitats de suport d’educació especial, si s’acredita el requisit d’especialitat.

Llocs de l’especialitat del lloc ocupat el curs 2014-2015 en cas dels mestres destinats en comissió de serveis en llocs d’ESO i destinació definitiva en escoles o altres centres que imparteixen ensenyaments infantil i primari.

Totes les especialitats demanades seguint aquests criteris s’apliquen en cadascuna de les peticions formulades.

 1. f) Peticions

El professorat d’aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

Les peticions han d’incloure llocs de treball docents dels centres de la base 2.1. corresponents al cos docent del participant.

 1. g) Manifestació de disponibilitat

Els mestres amb el requisit d’especialitat d’Audició i llenguatge (ALL) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en CREDA. Els professors amb el requisit d’especialitat d’Orientació educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en EAP i/o CREDA.

 1. h) Professorat dependent d’una altra Administració educativa.

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d’1 de setembre de 2015, d’una Administració educativa diferent de la Generalitat de Catalunya incloent-hi el que ha obtingut destinació definitiva fora de Catalunya amb efectes 1.9.2015, i que vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional per al curs 2015-2016 a Catalunya i al·legui motius personals, preferentment de reagrupament familiar, ha de presentar, dins el termini, una sol·licitud segons model normalitzat que li serà facilitada per la Subdirecció General de Plantilles, Provisió i Nòmines, en què cal que indiqui les seves dades personals i administratives del curs actual, i a la qual adjunti la documentació següent:

 1. a) Fotocòpia del DNI.
 2. b) Documentació acreditativa del cos, especialitat, any i nota d’oposició i del lloc que ocupa en destinació definitiva.
 3. c) Documentació acreditativa del nomenament com a funcionari/ària de carrera.
 4. d) Acreditació del coneixement de la llengua catalana i, si s’escau, aranesa.
 5. e) Exposició i justificació documental dels motius al·legats per sol·licitar l’adscripció provisional a Catalunya.
 6. f) Centres, municipis, zones i/o comarques on sol·licita adjudicació, utilitzant els codis que figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

En la seva sol·licitud pot consignar únicament una especialitat ordinària i fins a seixanta peticions entre els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta Resolució.

Aquest professorat participarà per la fase d’elecció quan el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya hagi estimat la seva sol·licitud d’acord amb les circumstàncies que hagi exposat i justificat.

10.4 Sol·licituds individuals de destinació provisional del personal interí

 1. a) Fase/s d’adjudicació

El professorat interí de la borsa de treball amb serveis prestats a centres públics dependents del Departament d’Ensenyament pot participar, amb caràcter voluntari, en aquest procediment d’adjudicació de destinacions provisionals.

La sol·licitud individual és per participar per la fase d’elecció 5.9 de la base 5. Tot i això, el professorat d’aquest col·lectiu docent, prèvia conformitat seva, haurà pogut ser proposat per la direcció d’un centre en alguna de les modalitats de propostes descrites.

 1. b) Tipus de llocs de treball docents

Pot sol·licitar llocs de treball docents ordinaris, llocs de treball docents específics estructurals d’atenció a la diversitat de l’alumnat i llocs amb perfil lingüístic, sempre i quan hagi manifestat la seva disponibilitat a la borsa de personal interí, i llocs de treball docents específics temporals (aules d’acollida i suport lingüístic i unitats de suport d’educació especial)

 1. c) Especialitats reconegudes

El personal interí només pot demanar en la seva sol·licitud de destinació les especialitats que li constin com a reconegudes i demanades en la borsa de treball en el moment de presentar la sol·licitud i els llocs d’atenció a la diversitat i els llocs amb perfil lingüístic si reuneix els requisits per ocupar-los i ha manifestat la seva disponibilitat en la borsa de personal interí. Es poden modificar les dades que constin en aquesta borsa coincidint amb el termini de presentació de sol·licitud de destinació provisional, previst a l’apartat base 12.

El personal interí pot sol·licitar fins a 18 especialitats en la fase d’elecció.

Pot demanar llocs d’aula d’acollida i suport lingüístic i llocs de les unitats de suport d’educació especial el personal interí que tingui reconeguda l’especialitat de pedagogia terapèutica (EES), a la borsa de primària, o, d’orientació educativa (PSI), a la borsa de secundària.

Idoneïtat.

El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol ser destinat, manifesta que té coneixement dels continguts curriculars i la suficient capacitació i aptitud per impartir-los. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, la Inspecció d’Educació emet informe negatiu en relació amb la seva idoneïtat per ocupar aquell lloc de treball, se seguirà el procediment que regula l’article 6.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig.

El professorat interí que sol·liciti un lloc de les especialitats de cicles formatius de formació professional, d’escoles oficials d’idiomes i d’escoles d’art i superiors de disseny hi podrà ser destinat si té reconeguda la idoneïtat corresponent, d’acord amb la regulació vigent en el moment de l’adjudicació, i aquesta figura consignada a la borsa de treball per prestar serveis com a interí docent.

 1. d) Peticions

En la fase d’elecció, el personal interí pot fer constar en la sol·licitud fins a seixanta peticions (centres, municipis, zones i comarques), en funció de la borsa de treball a la qual pertanyi (primària o secundària), per a llocs en centres de la base 2.1. El personal interí d’educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO.

Les peticions que formalitzi en la sol·licitud de destinació són únicament als efectes d’aquest procediment d’adjudicació de destinacions provisionals a llocs de treball docents vacants amb dedicació sencera per al curs 2015-2016.

 1. e) Petició de comarques

L’emplenament de peticions de comarques és voluntària per al personal interí. Atès el caràcter voluntari de la seva participació, a aquest col·lectiu no se li adjudicarà d’ofici cap destinació (centre, municipi, zona o comarca) que explícitament no hagi fet constar en la seva sol·licitud.

 1. Procediment referit a professorat amb pèrdua de destinació definitiva per modificació de plantilles en centres i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament amb efectes d’1 de setembre de 2015.

Criteris generals:

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva en un lloc de treball com a conseqüència de les modificacions de plantilles previstes per al curs 2015-2016 queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua de la seva destinació definitiva efectes d’1 de setembre de 2015 i ha de participar en els processos d’adjudicacions de destinacions provisionals que preveu aquesta Resolució.

11.1. Determinació dels centres/serveis educatius on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics establirà els criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2015-2016 per a tots els centres dependents del Departament, així com els efectius adscrits als diferents serveis educatius. Pel que fa a les escoles i als instituts, els criteris es concretaran mitjançant les resolucions corresponents, que es publiquen al web del Departament d’Ensenyament perquè en tinguin coneixement les direccions i professorat dels centres educatius.

D’acord amb el que estableix l’article 10.5 del Decret 39/2014, de 25 de març, la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona enviarà a la direcció dels centres on es preveuen desplaçaments forçosos de professorat amb destinació definitiva per al curs 2015-2016 la documentació següent:

 1. a) Proposta de la plantilla prevista del centre/servei educatiu per al curs 2015-2016 distribuïda per especialitats.
 2. b) Lloc de treball afectat per transformació i/o supressió ocupat per professorat amb destinació definitiva.
 3. c) Model d’acta i documentació per a la reunió del professorat afectat
 4. d) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix centre.

11.2. Determinació del professor/a afectat per la pèrdua de la destinació definitiva i acta de la reunió

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona referent al desplaçament forçós d’algun professor o professora del centre, la direcció del centre ha de convocar una reunió amb tot el professorat amb destinació definitiva de l’especialitat del lloc de treball afectat per la modificació, juntament amb el secretari o secretària del centre, qui ha d’estendre acta de la reunió. L’objecte de la reunió serà la determinació del professor o professora afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la documentació i el model d’acta a què fa esment el subapartat 11.1.c).

Inicialment, s’ha de considerar la possibilitat que un docent opti voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment posterior a aquesta opció.

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l’afectat/ada, s’aplicaran necessàriament els següents criteris que estableix el Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre (BOE núm. 288, de 30.10.2010), per determinar qui resulta afectat per la modificació de la plantilla.

Cos de mestres:

 1. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el centre.
 2. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos de mestres.
 3. Any més recent d’ingrés al cos.
 4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés al cos.

Resta dels cossos docents:

 1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al qual pertany cada funcionari.
 2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el lloc de treball.
 3. Any més recent d’ingrés en el cos.
 4. No pertànyer, si s’escau, al corresponent cos de catedràtics.
 5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos.

Als funcionaris dels cossos de catedràtics d’ensenyaments secundaris, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, a efectes d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls valoraran els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

En l’esmentada acta de la reunió, ha de constar la signatura de director/a, del secretari/ària i de tot el professorat convocat a la reunió. A continuació, la direcció del centre ha de trametre una còpia als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona i ha de lliurar una altra, a l’efecte de la seva notificació, a la persona finalment afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n’haurà d’acusar la recepció.

11.3. Comunicació i emissió de la resolució de desplaçament forçós

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l’acta corresponent, la direcció dels serveis territorials o la gerència del Consorci d’Educació a Barcelona ha d’emetre una resolució per la qual es declari el desplaçament de la persona afectada.

En contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva, la persona interessada pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació.

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al curs 2015-2016, un professor o professora afectat per desplaçament recupera la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de setembre de 2015, per incorporar-s’hi o bé per romandre el curs 2015-2016 en comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors.

11.4. El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb efectes d’1 de setembre de 2015 ha de formular sol·licitud individual de destinació en el termini previst a la base 12 d’acord amb les instruccions de les bases 7 i 9 i 10, i als efectes d’obtenir destinació provisional per al curs 2015-2016 segons els criteris previstos a la base 5 per la fase d’adjudicació d’elecció (fase 5.5), tret que l’obtingui per altres fases d’adjudicació.

11.5. D’acord amb el que preveu el Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, el professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva ha de participar forçosament en els successius concursos de trasllats que es convoquin, amb exercici del dret preferent a ocupar una vacant, per a la qual hauran d’acreditar el requisit d’especialització corresponent, en el mateix municipi o zona a què pertany el centre on van perdre la destinació definitiva.

11.6. Professorat de més de 60 anys

Si de l’aplicació dels criteris esmentats, i no de l’opció de voluntarietat prèvia, resulta afectat algun/a professor/a de més de 60 anys, aquesta persona pot optar per no ser desplaçada i ho ha de comunicar a la direcció del centre, que donarà les instruccions perquè aquesta opció consti a l’acta corresponent. Així, el/la professor/a afectat/da pot romandre en el centre de destinació definitiva, sempre que en aquest centre s’imparteixi alguna de les especialitats que la persona afectada té reconegudes, amb el benentès que se li ha d’assignar el corresponent horari, el qual ha de comprendre necessàriament docència directa. Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2015-2016 i només la pot realitzar el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 2015.

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2015-2016, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de professorat destinat al centre, atès que no es proveirà el lloc de treball. Si en el mateix procés d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2015-2016 es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà adjudicada al/a la professor/a afectat/da, sempre que compleixi els requisits d’especialitat per ocupar-la.

 1. Terminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2015-2016 i de desistiments de personal interí.

Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

 1. a) Personal interí: del 6 al 19 de maig de 2015.
 2. b) Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 10 de juny de 2015.
 3. c) Nou personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 8 al 19 de juny de 2015, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 10 de juny, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona referida a la seva nova situació administrativa.

El personal interí que ha formalitzat voluntàriament sol·licitud de participació per la fase d’elecció podrà presentar escrit de desistiment abans del 30 de juny de 2015.

 1. Presa de possessió i durada dels nomenaments

Les destinacions adjudicades mitjançant la resolució definitiva dels procediments són irrenunciables i tindran efectes administratius des de l’1 de setembre de 2015, data de presa de possessió. La data de finalització de les destinacions adjudicades és el 31 d’agost de 2016, llevat que es produeixi la reincorporació del funcionari de carrera propietari definitiu del lloc de treball o la incorporació d’un funcionari de carrera, en el cas d’un lloc ocupat per personal interí.

Les destinacions adjudicades en la fase 5.1.1 tenen la durada del mandat del càrrec directiu.

 1. Informació i consultes

El professorat que tingui dubtes en relació amb la data de finalització del seu nomenament pot consultar aquesta informació a través del portal ATRI.

Per a qualsevol aclariment en relació amb els procediments d’adjudicació de destinacions que regula aquesta Resolució, les persones interessades s’han d’adreçar a les seccions de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament o al Consorci d’Educació de Barcelona, segons correspongui al centre de destinació del curs 2014-2015.

 1. Publicitat de les resolucions

Les destinacions provisionals assignades en aquest procediment general s’han de notificar mitjançant una resolució provisional d’adjudicació de destinacions provisionals, que s’ha de fer pública el mes de juliol de 2015. S’obrirà un termini de tres dies de presentació de reclamacions des de la seva publicació.

Un cop resoltes les reclamacions, durant el mes de juliol de 2015 s’ha de fer pública la resolució definitiva.

Els resultats de la resolució provisional i definitiva del subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines d’adjudicació de destinacions es poden consultar a l’adreça d’Internet del Departament d’Ensenyament: http://ensenyament.gencat.cat. No hi constarà el personal ja destinat per al curs 2015-2016 mitjançant processos d’adjudicació anteriors.

Pels mateixos mitjans, es donarà publicitat a l’adjudicació de continuïtat de professorat interí a llocs de treball docents a mitja dedicació, prevista a l’apartat 8 d’aquesta Resolució.

 1. Reclamacions i recursos

Amb la publicació de la resolució definitiva es consideren efectuades les notificacions a les persones interessades.

Contra la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions pels procediments previ i general les persones interessades poden interposar recurs de reposició davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació.

La valoració de les al·legacions manifestades en les sol·licituds de comissió de serveis per circumstàncies de caràcter personal o professional greus, per la seva pròpia naturalesa, només la poden realitzar de manera graciable les direccions dels serveis territorials corresponents i del Consorci d’Educació de Barcelona. En conseqüència, les reclamacions que es presentin en disconformitat amb la proposta efectuada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona només es poden tenir en compte si s’aporta nova documentació justificativa relacionada amb la circumstància greu que motiva la petició.