Oposicions transparents i amb garanties!

OPOSICIONS TRANSPARENTS I AMB GARANTIES! CCOO LLUITEM AMB TU
#CCOOlluitaOpos

El dia 18 de maig de 2021 a les 11,00 hores en roda de premsa, CCOO Educació hem presentat la situació de l’ocupació en l’ensenyament públic, tant des de la perspectiva estatal com des de la situació a Catalunya, amb un anàlisis de les dades de les persones seleccionades en la darrera convocatòria d’oposicions als cossos docents del departament d’Educació.

Catalunya és la comunitat autònoma amb el percentatge més elevat d’interinitat docent. Fruit de les campanyes de denúncia d’aquesta situació promogudes per CCOO en l'àmbit estatal, el Tribunal de Justicia de la UE va ratificar aquesta denúncia i es va signar l’Acord del 2017 per a la millora de l’ocupació pública.

El sistema d’accés a la funció pública és molt millorable i està en projecte d’actualització segons les darreres informacions del Ministerio. Des de CCOO hem analitzat les fortaleses i febleses de l’actual sistema d’accés a partir d’assemblees amb la nostra afiliació participant de les darreres convocatòries. Les propostes que presentem suposen millores en tot el procediment per garantir un sistema just, transparent i sense arbitrarietats amb les màximes garanties

Exposem situacions específiques de la recent convocatòria d’oposicions de 2019-2020 que mostren que la fase de concurs d’aquestes oposicions no ha tingut quasi incidència en la selecció de les persones aspirants. Hi ha també altres aspectes del procés d’oposició que cal modificar. CCOO Educació presentem un manifest que recull propostes específiques per garantir un procediment transparent. Entre les propostes destaquem l’eliminació del repartiment de places per tribunal, l’elaboració d’una taula única de criteris d’avaluació per cada comissió de selecció i la presència de les representants sindicals durant el procés d'oposició, entre d’altres demandes que presentarem a la roda de premsa.

La democràcia als centres educatius depèn també de l’estabilització de les plantilles, per això cal un procediment d’oposició transparent i amb garanties. CCOO Educació farem públic aquest manifest, promovent l’adhesió del personal educatiu dels centres i de la comunitat educativa.  

Adhereix-te al manifest

És per això que el teu suport és imprescindible! Tant si ja ets funcionari/ària, hagis o no aprovat, o bé encara no hi has participat, això t'afecta directament, i la democràcia dels centres també depèn de l'estabilitat de plantilles. Implicat i adhereix-te al manifest.

Manifest en pdf

Adhereix-te al manifest: → Formulari d'ahessió

Notícies relacionades