1

TEI

“És el/la treballador/a que col·labora amb els/les mestres-tutors/es de P3 en el procés educatiu de l’alumnat, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques dels infants”.