Personal dels serveis educatius

Fisioterapeutes

Funcions

Correspon al personal laboral de la categoria professional de fisioterapeuta les funcions següents:

 • Fer, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de l’usuari per establir-ne el grau d’afectació.
 • Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar l’autonomia personal, i dur a terme el tractament específic que l’alumne requereix
 • Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, serveis i

Com a conseqüència de la revisió del marc d’intervenció dels fisioterapeutes als centres educatius, cal tenir en compte el següent:

 1. En relació amb la valoració motriu, cal que es tinguin en compte les habilitats motrius, capacitats i característiques personals dels alumnes i de l’entorn, per establir el grau de funcionament de l’alumne.
 2. En relació amb la elaboració dels programes, cal establir els programes d’actuació per millorar l’autonomia personal, la participació i l’accés als aprenentatges dels alumnes amb afectació motriu i dur a terme el tractament específic que l’alumne
 3. En relació amb l’assessorament a les famílies, cal informar i assessorar les famílies per avançar cap a una atenció integral i multidisciplinària que afavoreixi el desenvolupament dels alumnes i col·laborar amb altres professionals, serveis i

Jornada i horari de treball

La jornada ordinària del personal fisioterapeuta és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueix de manera general com segueix:

 • 35 hores, que es programen de manera presencial i en horari fix, distribuïdes de manera flexible per adequar-se a les necessitats dels alumnes i possibilitar les activitats ordinàries del lloc de Dins d’aquest horari es poden programar fins a un màxim de 30 hores setmanals per a l’atenció directa als alumnes i, si escau, el temps per a desplaçaments entre centres de treball.
 • Les 2 hores i 30 minuts restants es dediquen a activitats de formació i a la preparació individual d’activitats que no cal que es portin a terme a la seu de l’EAP ni en l’horari

A conseqüència de la revisió del marc d’intervenció dels fisioterapeutes als centres educatius, l’atenció directa s’entén com l’atenció que es fa als alumnes i a les famílies als centres educatius.

Personal audioprotètic

Funcions

Correspon al personal laboral de la categoria professional d’audioprotètic o audioprotètica portar a terme les funcions següents:

 • Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica.
 • Prescriure i adaptar les pròtesis
 • Informar i assessorar les famílies i col·laborar amb tots els professionals que participen en el procés d’aprenentatge, així com amb els serveis i especialistes externs al centre

Jornada i horari de treball

La jornada ordinària del personal audioprotètic és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueix generalment de la manera següent:

 • 35 hores que es programen de manera presencial i en horari fix, distribuïdes de manera flexible per adequar-se a les necessitats dels alumnes i possibilitar les activitats ordinàries del lloc de Dins d’aquest horari, es poden programar fins a un màxim de 30 hores setmanals per a l’atenció directa als alumnes i, si escau, el temps per a desplaçaments.
 • Les 2 hores i 30 minuts restants es dediquen a activitats de formació i a la preparació individual d’activitats, que no cal que es portin a terme a la seu del CREDA ni en l’horari

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies