Educació especial

Personal educador d’educació especial en centres públics

Personal educador d’educació especial en centres públics

Funcions del personal educador d’educació especial en centres públics

Correspon al personal laboral de la categoria professional educador o educadora d’educació especial en centres públics:

  • donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats del centre educatiu, i també aplicar programes de treball preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb l’autonomia personal, l’adquisició d’hàbits d’higiene, les habilitats socials, la mobilitat i els desplaçaments, l’estimulació sensorial, les habilitats de vida, la transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, l’escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d’educació especial, etc.;
  • participar en el projecte educatiu del centre;
  • conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes;
  • proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d’informació sobre l’actuació dels alumnes a fi d’adaptar i millorar-ne el procés d’aprenentatge.

S’ha de garantir la participació dels educadors d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents del centre i, quan escaigui, amb els altres serveis (EAP, CDIAP, CSMIJ, etc.). A les escoles de primària i als centres d’educació especial es prioritzen les reunions amb el tutor o tutora i les reunions de cicle i de nivell. Als instituts, aquests professionals han de participar en les reunions amb el tutor o tutora i en les reunions del nivell corresponent dels alumnes que atenen, i també en les reunions específiques de centre en relació amb l’atenció a la diversitat, si escau (seminari d’orientació educativa, reunions de CAD, etc.).

Els educadors d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Quan es consideri necessari aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Jornada i horari de treball del personal educador d’educació especial en centres públics

La jornada ordinària del personal educador d’educació especial en centres públics és de 37 hores i 30 minuts setmanals, distribuïdes de la manera següent:

  • 27 hores i 30 minuts d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives especials; s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre;
  • 7 hores i 30 minuts per a reunions, coordinació, elaboració de materials i activitats formatives en el centre;
  • 2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals. El pla de treball dels educadors d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

Personal auxiliar d’educació especial

Personal auxiliar d’educació especial

Funcions del personal auxiliar d’educació especial

 Correspon al personal laboral de la categoria professional auxiliar d’educació especial el següent:

  • ajudar els alumnes amb necessitats educatives especials en els desplaçaments per l’aula i pel centre en general, i fora del centre, si cal, amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, crosses, etc.);
  • ajudar els alumnes en aspectes de l’autonomia personal (higiene, alimentació, etc.) per garantir que puguin participar en totes les activitats;
  • fer els tractaments específics dels alumnes en el centre educatiu.

S’ha de garantir la participació dels auxiliars d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents.

Els auxiliars d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Quan es consideri necessari aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Jornada i horari de treball del personal auxiliar d’educació especial

La jornada ordinària del personal auxiliar d’educació especial és de 37 hores i 30 minuts setmanals, en règim de jornada partida, amb una interrupció mínima d’una hora per dinar. L’horari s’ha d’adaptar a les necessitats d’atenció dels alumnes i a l’horari de funcionament del centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals. El pla de treball dels auxiliars d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

image_print

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies