Autogestió de la disponibilitat a la borsa docent (Com congelar el número)

Autogestió de la disponibilitat

Tal com havíem demanat CCOO, si es vol "congelar" el número de la borsa docent, ja no cal al·legar cap raó.

Accés a l'aplicació

Les persones que durant el curs 2022-2023 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació.

Les persones que no vulguin obtenir un nomenament a partir de l'1 de setembre de 2022, ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació, com a molt tard el 31 de maig de 2022. Les persones que estiguin prestant serveis, han d'indicar a la sol·licitud de no disponibilitat una data d'inici posterior a la data en què finalitza el nomenament que tenen actualment.

L'aplicació romandrà tancada de l'1 de juny a l'1 de juliol de 2022.

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la.

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre.

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no disponibilitat.

Les sol·licituds de no disponibilitat que es realitzin mitjançant aquesta aplicació tenen efectes a les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2022-2023 i als nomenaments telemàtics.

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa o del permís computi com a serveis prestats a efectes de número de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.


Per "congelar" el número, és a dir, informar la nostra "No disponibilitat" per treballar en la borsa docent caldrà:

1. Entrar a l'aplicatiu:

 .

2. Clicar en la l'apartat: "Sol·licitud de no disponibilitat":

3. Caldrà indicar la data d'inici i final de la no disponibilitat.

  • La Data inici i final que introduïu ha de ser demà o a partir de demà.
  • Només podeu sol.licitar un període de no disponibilitat, fins que aquest no finalitzi no podeu demanar-ne un altre.
  • Fins que no informeu la Data final no participareu en els nomenaments telemàtics.

Avís: Les persones de baixa per accident laboral, maternitat o paternitat han de sol.licitar la no disponibilitat als SSTT o al CEB, per tal que el temps de baixa computi com a serveis prestats a efectes del número d'ordre de la borsa, sempre i quan hagin obtingut un nomenament.

ATENCIÓ: En el cas del personal interí/substitut que estiguin al Consorci d'Educació Barcelona, comentar-vos que ja està disponible l’aplicatiu per realitzar la baixa temporal de la borsa docent. Teniu l’accès a l’aplicatiu en aquest enllaç. 

Si Vols estar informat'Grup correu personal interí/substitut

Si estàs interessat en rebre notícies com aquestes i vols estar informa't de tot allò referent al personal interí/substitut docent del Departament d'Educació, pots apuntar-te al butlletí informatiu:
image_print