Inscripció a la borsa de treball docent (Passos a seguir)

Informació inscripció borsa docent

Termini d'incorporació a la borsa: del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022

El Departament d'Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/2194/2021, de 12 de juliol, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

El Departament d'Educació ha publicat la RESOLUCIÓ EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Pot iniciar el procés d'inscripció en la pàgina del Departament d'Educació. Recorda que per realitzar la inscripció necessites un codi d'usuari temporal que trobaràs en la mateixa pàgina web.

Per saber quins cossos i especialitats estan convocats en cada territori, ho pots consultar en el següent aplicatiu:

Accés a la consulta

Recorda que la llista d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu d'un dels serveis territorials, el termini s'entén prorrogat al dia hàbil següent.

Si vols rebre informació actualitzada referent a la inscripció a la borsa docent, pots apuntar-te al butlletí de CCOO Educació en aquest enllaç.

Aquesta pàgina és un índex de les explicacions dels diferents apartats del procés per apuntar-se a la borsa de treball docent.

Aquestes són les respostes que hem rebut del Departament d'Educació a qüestions que li hem plantejat:

  • Les persones que ara s'apuntin a la borsa docent, podran marcar la no disponibilitat (congelar el número)? Podran marcar períodes de no disponibilitat una vegada s’hagi comprovat que compleixen els requisits (amb la validació de la documentació presentada) i hagin accedit provisionalment a la borsa.
  • Les persones que ara s'apuntin a la borsa docent, podran modificar dades en els períodes establerts? Podran fer-ho, igual que la resta de persones inscrites a la Borsa, una vegada s’hagi comprovat que compleixen els requisits (amb la validació de la documentació presentada) i hagin accedit provisionalment a la borsa.
    Períodes de modificació de dades durant el curs 20-21: 21-22: del 13 al 20 de setembre / del 15 al 22 de novembre / del 24 al 31 de gener / del 21 al 28 de març de 2022.
  • Les persones que ara s'apuntin a la borsa docent, podran participar en els nomenaments telemàtics massius? En participaran,  una vegada s’hagi comprovat que compleixen els requisits (amb la validació de la documentació presentada)  i hagin accedit provisionalment a la borsa.
  • Quins efectes tindran les renúncies a una substitució de les persones que ara s'apuntin a la borsa docent? Si en els actes de nomenament telemàtics no s’accepta un nomenament, o bé la persona no es connecta, la pèrdua del número d'ordre de barem no afecta a les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria per formar part de la borsa.
  • Les persones que ara s'apuntin a la borsa docent, podran participar en les adjudicacions provisionals de l'estiu vinent? Podran participar en els nomenaments de l’estiu en el moment en què s’hagi resolt la convocatòria i formin part definitivament de la borsa i tinguin serveis prestats.

Clica sobre la informació que t'interessi: