Formació

Actualitat Formació

Notícies referents a formació

ordenador

Cursos en línia reconeguts!_

La Federació d’Educació de CCOO ofereix cursos en línia reconeguts pel INTEF (Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del professorat) , a través del conveni subscrit amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) en matèria de formació permanent del professorat, baremables a totes les comunitats autònomes per a oposicions, concurs de trasllats i sexennis.

No hem trobat cap contingut coincident... Ho sentim! 🙁