Decret de Plantilles i LEC

Cal modificar el decret de provisió per evitar discriminacions i arbitrarietats

A LA VANGUARDIA del 15/07/2019 es recullia el cas de tres companyes interines que, en aplicació del decret de provisió, van estar discriminades per les seves circumstàncies personals, en aquest cas la maternitat.
Malauradament no són casos aïllats. En aplicació del decret d’autonomia i de provisió de llocs docents, estan augmentant els casos on es fan servir pràctiques arbitràries i subjectives pels nomenaments. Les propostes de continuïtat, les no propostes de continuïtat sense argumentar, els perfils i les entrevistes personalitzades per seleccionar qui ocupa una determinada plaça són pràctiques que perjudiquen tant al docent com al sistema. Les plantilles s’han de determinar amb criteris objectius que es corresponguin amb una bona formació i experiència. Han de prevaldre els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Els centres necessiten bons professionals, no una selecció personalitzada determinada per entrevistes arbitràries i subjectives.
Quan els riscos deixen de ser potencials i esdevenen casos concrets de persones afectades de manera arbitrària, s’ha d’intervenir i fer canvis, no s’ha de permetre que passi durant més cursos. CCOO reiterem la nostra demanda de canvis urgents i profunds:
  • Cal fer servir un sistema garantista que eviti decisions discriminatòries, especialment greus en els casos de maternitats i de reduccions de jornada per cura de familiars, que en Educació és doblement preocupant, perquè  és un sector clarament feminitzat i perquè les decisions s’emmarquen en el sistema que educa en valors per a la societat d’ara i del futur.
  • Els centres han de comptar amb claustres corresponsables del procés educatiu, que potenciïn ambients de treball cooperatius i generin debats enriquidors.
  • El Departament ha d’afrontar aquesta qüestió i ha de modificar ja el Decret de provisió de plantilles, de manera negociada amb la representació sindical. CCOO tenim propostes concretes i volem posar-les a sobre la taula.
  • Cal posar en marxa de manera urgent una Comissió de Resolució Extrajudicial de Conflictes per resoldre els que es puguin produir, sigui quin sigui el sistema de provisió.

 

Per això CCOO hem presentat un contenciós-administratiu contra aquest sistema de provisió de llocs de treball. Més informació en aquest enllaç.

Notícies anteriors relacionades