Convenis i Normativa

Funcions

Correspon al personal laboral de la categoria professional d’audioprotètic o audioprotètica portar a terme les funcions següents: Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica. Prescriure i adaptar les pròtesis Informar i assessorar les

Conveni personal laboral

Personal laboralNormativa estatal: Real Decreto 1483/2012 , de 29 de octubre, por el que se…

No hem trobat cap contingut coincident... Ho sentim! ?