Concurs de trasllats: Tota la informació

El Departament d'Educació ha publicat la llista definitiva del cos de mestres.

Publicació al BOE de les normes procedimentals i de les Convocatòries al DOGC

Publicació al BOE de l'ordre EFP/1015/2018, d'1 d'octubre per la qual s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit estatal, que han de convocar-se durant el curs 2018/2019, per a personal funcionari dels Cossos docents.

DOGC del 31 d'octubre de 2018: Publicació de les convocatòries del concurs de trasllats:

A efectes de calendari cal remarcar que el termini de presentació d'instàncies de participació per a tots els concursos de trasllats d'àmbit estatal que han de convocar-se durant el curs 2018/2019 serà des del 6 al 27 de novembre de 2018, tots dos inclosos. Abans d'aquestes dates el BOE publicarà eles convocatòries que realitzi per a la provisió de places o llocs vacants per concurs de trasllats d'àmbit estatal corresponent al seu àmbit de gestió territorial i el DOGC les corresponents al Departament d'Ensenyament de la Generalitat. 

Sol·licitud de participació

Per accedir a l'aplicació us heu d'identificar amb el codi d'usuari d'Atri. Si no teniu codi d'usuari d'Atri, podeu donar-vos d'alta al registre temporal d'usuaris (conserveu aquest codi temporal durant tot el procés de tramitació i de consulta de l'adjudicació). Clica damunt per accedir a l'aplicatiu:

Si teniu dubtes o voleu fer una consulta, us podeu apuntar al grup correu del concurs de trasllat (punt següent) i fer les consultes que vulgueu

Càlcul aproximat de mèrits estatals

Aplicatiu per calcular, aproximadament, els mèrits estatals.

Grup correu Concurs de trasllat

Vols rebre informació del procés de concurs de trasllat i saber com s'ha de realitzar? Vols rebre avisos dels terminis de presentació de sol·licituds i publicació dels resultats? T'agradaria fer consultes específiques de la teva situació concreta?

Si et subscrius en butlletí del concurs de trasllat aniràs rebent per correu electrònic tota aquesta informació.

Xerrades informatives

Ja s'han realitzat totes les xerrades informatives previstes. Si tens dubtes o consultes apuntat en el butlletí del concurs de trasllat i t'informarem de noves xerrades.

Full Resum

Mapa i dades dels centres educatius de Catalunya

Consulteu el Mapa de centres educatius de Catalunya 

i la base de dades de centres del Departament d'Educació.

 

Convocatòria de concurs específic pel perfil de competència digital

El Departament d'Ensenyament ha publicat la RESOLUCIÓ ENS/2611/2018, de 6 de novembre, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents específics amb perfil professional de competència digital docent, en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament.
CCOO Educació ja vam manifestar el nostre desacord davant 'aquesta resolució i vam fer diverses propostes en la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya del 24 d’octubre de 2018.