Últims canvis a l’avantprojecte de LOSU abans d’entrar al Parlament

El ministeri planteja canvis a última hora per reduir la temporalitat de les plantilles universitàries

Com ja us vam comunicar fa uns dies, el Ministeri d’Universitats està ultimant l’avantprojecte d’una nova llei orgànica del sistema universitari que vol portar al Parlament abans de l’estiu.

El dilluns 13 de juny, el Ministeri d’Universitats va enviar-nos als sindicats una nota referida a alguns canvis introduïts a l’avantprojecte, tots relacionats amb la temporalitat del PDI.

Entre els canvis introduïts destaquen:

  1. La limitació al 8% del professorat amb contracte temporal, llevat dels associats de Ciències de la Salut i del professorat ajudant doctor (PAD). D’aquesta manera, es limita el percentatge de places de professorat interí, professorat substitut, professors visitants i professors distingits.
  2. El contracte de professorat associat es pressuposa indefinit i a temps parcial, encara que no s’especifica a quin professorat afectarà.
  3. S’articulen processos d’estabilització per concurs (sense concretar) per al professorat associat, que hauran de ser desenvolupats per les universitats públiques abans de 31 de desembre de 2024. En aquests concursos es valoraran, com a mèrit preferent, les activitats docents.
  4. Estableix diferents mecanismes per a la conversió de professorat associat amb contractes de llarga durada en professorat ajudant doctor o permanent laboral (si compten amb acreditació) o contractats predoctorals.

Des de CCOO valorem positivament que des del Ministeri s’hagi escoltat la nostra reivindicació de tractar la temporalitat en l’articulat de la llei d’una manera més coherent amb el seu preàmbul, i amb l’esperit d’algunes altres reformes promogudes per aquest mateix govern. L’objectiu de reduir la temporalitat per sota del 8% hauria de ser comú per a totes les administracions.

Tot i això, aquest objectiu queda distorsionat en excloure del còmput els associats de Ciències de la Salut i als PAD. Actualment, i segons dades del mateix Ministeri, el percentatge total d’associats de Ciències de la Salut més els ajudants doctors respecte a la suma de PDI funcionari, contractats doctors, associats d’altres branques i col·laboradors suposa el 18,83% d’efectius , un 11,63% si es comptabilitzen a equivalències a temps complet (EJC). És a dir, deixar fora del càlcul de la temporalitat el professorat associat de Ciències de la Salut i els ajudants doctors implica deixar fora un elevat nombre de treballadores i treballadors temporals i, per tant, suposa un tracte desigual i desfavorable del sistema universitari respecte a altres administracions públiques.

A més, encara cal veure com s’incorporen definitivament aquests canvis a l’avantprojecte de llei (la nota esmentada té una redacció una mica informal). Tampoc no hi ha referències al finançament dels processos d’estabilització, ja que també desconeixem la memòria econòmica de la llei. D’altra banda, tampoc es diu res de com es farà el seguiment d’aquests processos, per assegurar-ne el compliment.

En tot cas, el Ministeri d’Universitats no ha contestat a les nombroses propostes que CCOO va enviar al seu moment sobre els diferents aspectes de la LOSU, i s’ha centrat únicament en la temporalitat. No obstant això, hi ha molts temes per revisar en una llei tan important que configurarà el futur del sistema universitari a nivell estatal en els propers anys. És per això que, des de CCOO seguim instant el Ministeri per a que desenvolupi un procés de negociació i diàleg, i per a que contesti totes les nostres propostes.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.