Requeriment de 90 hores de formació per obtenir el perfil lingüístic AICLE (anglès, francès, alemany, italià)

D'acord amb la Resolució ENS/1128/2016​, per obtenir el perfil lingüístic (anglès, francès, alemany, italià) cal “tenir acreditada la formació en metodologia d'ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores, o haver participat en un programa d'innovació educativa en relació amb aquest aprenentatge publicats al Portal de Centre d'acord amb l'apartat 3 de l'annex 2.

Fins ara, i de forma excepcional, algunes persones han pogut ocupar aquests perfils tot i no complir els requisits normatius.

Amb data màxima 31 de desembre de 2022 s’actualitzarà l’aplicació de gestió de perfils, aplicant el requisit de 90 hores de formació. Si abans d’aquella data no s’ha acreditat la formació de 90 hores es perdrà el perfil fins que s’acrediti aquesta formació.

Les persones que es troben ocupant un lloc amb perfil AICLE i no el tinguin acreditat completament tenen preferència en l’adjudicació de places als cursos de formació AICLE del Departament.
Podeu consultar aquest requeriment al Portal de centres.

Comparteix.

Comentaris tancats.