Entrega de les 4.889 signatures de suport al contenciós administratiu presentat per la Federació d’Educació de CCOO contra el sistema de provisió docent de Catalunya que ja ha estat admès a tràmit. Demanem al Parlament que modifiqui la normativa com a solució extrajudicial al conflicte.

Més informació aquí.

Avui, dia 19 de maig de 2022, la Federació d’Educació de les CCOO hem lliurat a través del registre del Parlament de Catalunya les 4.889 signatures recollides per la nostra Federació d’Educació, contra el sistema de provisió docent, a la presidenta del Parlament de Catalunya, la senyora Laura Borràs. El document serà distribuït a tots els grups parlamentaris als quals demanarem el seu suport.

La nostra organització sindical ha iniciat un procediment contenciós-administratiu contra la RESOLUCIÓ EDU/1852/2021 d’11 de juny per la qual s’estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres i s’estableix el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent. Així mateix, i en virtut del que disposa l’art. 26 de la Llei Jurisdiccional es ve a impugnar de manera indirecta l’art. 50.6 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, i l’article 10.1 e) del Decret 155/2020, de 2 de novembre, i l’art. 28 del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per a definir el perfil i la provisió de llocs de treball docents, per ser contraris a l’ordenament jurídic i lesiu per als interessos del funcionariat i el personal interí docent de Catalunya.

Ja fa més d’una dècada que els canvis normatius del Departament d’Educació han implantat un sistema de provisió de llocs de treball arbitrari que ha generat moltes situacions de discriminació. En les adjudicacions i propostes de continuïtat del personal docent en els centres educatius públics no hi ha prou transparència ni objectivitat. Les direccions dels centres no han de justificar les seves decisions mitjançant cap mecanisme i poden decidir sota un criteri inevitablement subjectiu les continuïtats o no de quasi tot el professorat (només els funcionaris amb plaça definitiva al centre tenen la seva continuïtat garantida).

Ens sembla rellevant remarcar que aquest sistema de selecció de personal, en el que el director o directora decideix quasi la totalitat de la plantilla docent, no ha demostrat cap efecte positiu ni millora de la qualitat educativa des de la seva implementació entre els anys 2010 i 2014. Al contrari, des de la nostra federació hem constatat que aquesta normativa ha provocat inseguretat, discriminacions vàries, indefensió laboral (hem recollit molts casos de mala praxi) i, inevitablement, ha provocat la por a parlar de molts claustres a causa de la pressió i la competitivitat entre el nostre col·lectiu. Segons les dades facilitades pel mateix Departament del curs 2020-21 apuntem que de les 43.728 persones docents que eren susceptibles de ser “proposades” segons la normativa, tan sols se’n va donar continuïtat a 33.074, mentre que 10.654 van quedar excloses de la continuïtat. Ens sembla una dada molt preocupant i posem en dubte que 1 de cada 4 docents que treballa a les nostres aules pugui no ser vàlid. Aquesta dada demostra que moltes d’aquestes decisions no justificades són preses sense cap argumentació sòlida.

A la vegada aquest sistema ha generat una sobrecàrrega de responsabilitat als equips directius que han esdevingut caps de personal, a la vegada que se’ls han delegat moltes altres responsabilitats. Aquest sistema ha permès, també, la implantació en els centres de diferents metodologies i, sovint, sense el consens de la comunitat educativa, que ha perdut la seva capacitat de decisió. 

Tenim molt clar que no totes les direccions cometen mala praxi o hi participen de manera voluntària, però hem de saber i ser conscients que la conseqüència d’aquest sistema és que l’atzar acabi essent determinant. Per a cadascuna de les places donades a proposta (amb “perfils” o a places “estructurals”) a persones de la borsa escollides per la direcció del final de la borsa docent estem deixant sense feina a una altra amb una trajectòria possiblement inqüestionable que també podria haver estat “confirmada” i que hagi saltat de la seva plaça per la petició d’aquesta per part d’una persona funcionària. Té sentit que bons docents perdin el lloc de feina per atzar? Nosaltres creiem que no. A una borsa pública s’hi ha de garantir certa estabilitat, i ara, quasi tot el col·lectiu docent es veu abocat a la precarietat.

Una normativa ha de ser garantista, no ha de tenir escletxes que permetin la mala praxi i ha de protegir a totes les treballadores i treballadors. És per aquest motiu i per la manca de voluntat negociadora del Departament al llarg d’aquests últims anys, que hem hagut d’iniciar el recorregut judicial. Des de la FECCOO seguirem, de manera incansable, protegint i vetllant pels drets del personal docent.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.