Llegiu aquí l’entrada en .pdf

Retribucions a les escoles concertades 2022

Increment del 2%

Aquest increment correspon a l’actualització aprovada als Pressupostos de l’Estat, per als sous dels treballadors i de les treballadores de l’Administració pública. Pels acords d’analogia retributiva, tot el professorat a pagament delegat té dret als mateixos increments.

L’increment s’aplicarà a partir del mes de febrer amb efectes retroactius des de gener de 2022.

Instem les Titularitats i Direccions dels centres que, en consonància amb el que diu l’annex-2 del XI conveni col·lectiu de l’ensenyament privat de Catalunya, apliquin el mateix criteri al professorat en pagament directe..

Personal docent Sou Base Plus analogia Complement Específic Trienni Complement Tutoria
  Educació infantil Segon Cicle i Educació Primària
  Professor/a titular 1.722,13 € 428,96 € 35,95 € 37,37 € 59,38 €
Educador/a (unitat de suport E.E.) 1.345,15 € 288,73 € —- 44,98 €
Educació Secundària/Batxillerat /Cicles Formatius  
  Professor/a titular 2.031,63 € 397,28 € 35,95 € 45,06€ 83,55 €

*59,38 €

*Correspon als nivells de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS

                                     COMPLEMENT ESTADIS

Estadis 1r.115,04 2n.120,98 3r.137,16 4rt.148,52 5è.130,02
Acumulat mensual 236,02 € 373,18 € 521,70 € 651,72 €

  

COMPLEMENTS MENSUALS CÀRRECS DIRECTIUS 2022

 

Càrrecs directius Centres estructura cíclica Centres amb 1 o 2 línies Centres amb 3 o 4 línies Centres amb 5 o més línies  
Educació Primària
Director/a 377,31 € 540,56 € 744,17 € 787,80 € —-
Subdirector/a  —- 383,73 € 466,56 € 492,07 € —-
Cap d’estudis 257,52 € 383,73 € 466,56 € 492,07 € —-
Educació Secundària Obligatòria
Director/a —- 727,47 € 786,89 € —- —-
Subdirector/a —- —- 599,78 € —- —-
Cap d’estudis —- 552,41 € 599,78 € —- —-
Coor. pedagògic/a —- —- 599,78 € —- —-
Cap de Departament —- 83,55 € 83,55 € —- —-
Batxillerat i Cicles Formatius Grau Mig i Superior
Director/a 727,47 €
Cap d’estudis 552,41 €
Cap de Departament 83,55 €
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.