El conseller Gonzàlez-Cambray continua sense escoltar ningú i manté els canvis en el calendari.

Després de 9 dies de vagues massives, una manifestació multitudinària de la comunitat educativa i diversos intents de mediació, el Departament d’educació continua sense escoltar ningú. Manté el calendari escolar en contra de la pràctica totalitat de la comunitat educativa, sense haver fet la consulta pertinent a la representació legal dels treballadors i treballadores, ni tenir en compte el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, que demanava una moratòria d’un any, ni els advertiments de moltes direccions.

La Federació d’educació de CCOO hem impugnat el calendari escolar 22-23 per un excés de dies lectius a l’educació infantil i primària que contravé la Llei d’Educació de Catalunya i per no haver estat consultat prèviament amb la representació legal dels treballadors i treballadores. Demanem la nul·litat i la suspensió cautelar de l’ordre del calendari.

A més a més, denunciem que, per tal d’encaixar l’acabament d’un curs i l’inici del nou, el departament ja ha modificat els documents d’inici de curs del personal docent d’aquest curs 21-22 pel que fa al juliol canviant-ne les condicions de treball sense negociació. En un mes dedicat  a la formació i a la mobilitat europea de docents i alumnat enguany s’estableix que per organitzar el nou curs la direcció pot convocar els 5 primers dies laborals del mes als docents que tinguin nomenament vigent durant el mes de juliol de 2022 i que, a més, hagin obtingut una destinació provisional al seu centre per al curs 2022-2023 en l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022, seguint l’horari setmanal ordinari.

Lamentem les informacions i contrainformacions que estan arribant als centres educatius sobre aquests primers dies del mes de juliol que no fan més que augmentar el neguit i la incertesa dels claustres. Volem recordar que el conseller Gonzàlez-Cambray va anunciar en diferents rodes de premsa, notes i declaracions que tot el personal docent estaria subjecte a aquesta mesura (tingués destinació en el seu mateix centre o en un de nou). Davant de la il·legalitat manifesta de fer incorporar el personal als centres nous abans de l’1 de setembre CCOO vam interposar a finals d'abril un recurs de reposició i veiem amb satisfacció que aquest ha tingut el seu efecte.

També denunciem la desconsideració del Departament vers els seus professionals quan fa l’afirmació en el mateix document que només algunes persones fan formació al juliol, fent una interpretació restrictiva i malintencionada del concepte formació, obviant que a més de les escoles d’estiu hi ha múltiples formacions i jornades, intercanvis, programes de mobilitat europea o per exemple pràctiques a les empreses de l’alumnat i del professorat d’FP. Igualment, és indignant que el Departament empenyi les entitats organitzadores d’escoles d’estiu a fer-les en cap de setmana, sobrecarregant un professorat que espera aquestes escoles d’estiu amb il·lusió, però molt esgotat i amb molta incertesa i neguit causats per temes cabdals i no resolts, un d’ells la implantació el curs vinent dels nous currículums, uns currículums que encara no estan ni tan sols tancats.

Pel que fa al setembre del curs 22-23 el nou calendari introdueix l’anunciat avançament de la data d’inici del curs amb alumnat: el 5 pel segon cicle d’educació infantil i l’educació primària, el 7 a la secundària obligatòria i postobligatòria, no més tard del 19 els ensenyaments d’adults i ensenyaments de règim especial, i no més tard del 22 els ensenyaments d’escoles oficials d’idiomes.

Una mesura que causa un trasbals innecessari a tota la comunitat educativa i que no parteix d’un concepte integral de repensar el calendari i els horaris escolars globalment, més enllà d’avançar uns dies l’inici de l’activitat lectiva, posant més pressió als equips docents en les coordinacions d’inici de curs i a les direccions dels centres, que hauran de gestionar la contractació de les activitats de lleure de les tardes del setembre amb les empreses corresponents i excloent-ne a les famílies representades per les AFA dels diferents centres. Mereix una menció especial el desgavell planificador de la conselleria que no ha previst la falta de personal del lleure perquè es puguin dur a terme aquestes activitats, com tampoc ha previst per a inicis de setembre l’adaptació de l’organització del personal de neteja al nou calendari, per citar alguns aspectes que no s’han tingut en compte en l’aplicació d’aquesta mesura imposada i improvisada.

Una educació de qualitat necessita mesures i recursos que condueixin a la qualitat educativa i a la millora de les condicions de treball; conseller no ho oblideu!!! Maltractar el personal docent no és el camí! Rectifiqueu! Moratòria en l’aplicació del calendari escolar!

Comparteix.

Comentaris tancats.