Tens aquí la publicació en .pdf

Increment del 2%

Aquest increment correspon a l’actualització aprovada als Pressupostos de l’Estat, per als sous dels treballadors i de les treballadores de l’Administració pública. Pels acords d’analogia retributiva, tot el professorat a pagament delegat té dret als mateixos     increments.

L’increment s’aplicarà a partir del mes de febrer amb efectes retroactius des de gener de 2022.

Instarem a les patronals per iniciar, en breu, negociacions de taules i traslladar aquests increments a personal en pagament directe

Retribucions  2022

 

PERSONAL DOCENT
  Sou Base Plus analogia Complement Específic Trienni
Professor/a titular i logopeda 1.722,13€ 429,68€ 35,95€ 37,38€
Tècnic de grau superior 2.031,63€ 398,00€ 35,95€ 46,33€
Tècnic de grau mitja anterior a  31/8/98 1.722,13€ 429,68€ 35,95€ 36,64€
Tècnic de grau mitja posterior a 31/8/98 1.722,13€ …. 35,95 € 36,64€
PERSONAL TÈCNIC
Fisioterapeuta 1.733,16€ 162,08€ 35,95 € 50,10€
Educador 1.345,15€ 288,74€ ….. 44,98€
COMPLEMENT DE TUTORIA
59,39€

Estadis 1r.115,04 2n.120,98

3r.137,16

4rt.148,52 5è.130,02
Acumulat mensual   236,02 € 373,18 € 521,70 € 651,72 €

CÀRRECS DIRECTIUS
Director/a 540,56€
Subdirector/a 383,74€
Cap d’Estudis 383,74€

 

 

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.