El 29 de desembre de 2021 es va publicar al BOE la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, que té l’origen en el tràmit parlamentari del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública (BOE núm. 161 de 7 de juliol de 2021), que va entrar en vigor el 8 de juliol passat. Ambdues normes recullen el contingut de l’Acord sobre el Pla de Xoc per reduir la temporalitat en les administracions públiques signat el 5 de juliol de 2021 per CCOO, UGT i CSIF i el Govern d’Espanya representat pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública a l’àmbit de la Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques.

Amb aquestes normatives es pretén reduir l’alta temporalitat al sector públic, i prevenir aquest problema en el futur.

Marc general de referència

 La Llei 20/2021, com ja feia el RD-L 14/2021, planteja l’adopció de tota una sèrie de mesures en tres àmbits:

  1. Remeiar l’elevada temporalitat existent.
  2. Prevenir i sancionar l’abús i el frau en la temporalitat a futur, reduint-la en el conjunt de les administracions públiques per sota del 8%.
  3. La posada en marxa d’eines de planificació dels recursos humans.

I aquestes mesures s’estructuren al voltant de dos grans eixos d’actuació:

  1. Processos d’estabilització de llocs de treball.
  2. Reforma de la normativa bàsica en matèria d’ocupació pública (reforma del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic – TREBEP)

En aquest monogràfic t’expliquem els aspectes més rellevants del procés d’estabilització de l’ocupació i Reforma de la normativa bàsica en matèria d’ocupació pública (art. 1: reforma del TREBEP)

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.