El departament no dona equips de protecció individual a les seves treballadores i treballadors!

Ahir 27 de gener de 2022 va entrar per registre una denúncia davant de la Inspecció de Treball i del Departament de Salut per la manca de mascaretes del tipus FFP2 per al personal dels centres educatius. El Departament d’Educació, conjuntament amb el de Salut van determinar en el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 que només eren necessàries mascaretes FFP2 per a aquells casos de detecció d’un possible cas de COVID-19 quan l’alumne o alumna no portés mascareta o per situacions específiques com la del personal vulnerable.

CCOO Educació vam demanar, des de la reobertura dels centres al 2020, la distribució de mascaretes FFP2 a tot el personal dels centres educatius perquè és l’única que dona una protecció real contra la transmissió aèria dels aerosols de la COVID-19. Considerem que és la mesura més eficient tenint en compte que és impossible mantenir les distàncies als centres, la ventilació de les aules és deficient, especialment quan fa fred, ja que es depèn de la ventilació natural i no s’han instal·lat aparells de ventilació mecànica, l’alumnat no porta mascareta en tot moment (menjadors escolars) i una part de l’alumnat no en porta mai (educació infantil).

Declaracions de Teresa Esperabé a la concentració del 24 gener, explicant la denuncia de la situació a Inspecció de Treball

Les mascaretes FFP2 són encara més necessàries que mai a partir dels canvis de protocols de quarantenes a infantil i primària, que permeten el no confinament de grups tot i que s’hi hagin produït fins a quatre casos positius. Segons l’article 14 de la Llei 3/1995 de prevenció de riscos laborals, el Departament d’Educació i les empreses del sector educatiu haurien de vetllar per la protecció eficaç dels seus treballadors i treballadores i, en aquests moments, això no s’està produint al no proporcionar-los cap equip de protecció individual.

CCOO Educació hem demanat en nombroses meses sectorials i comissions paritàries de prevenció de riscos laborals que es canviïn els protocols per garantir la disponibilitat de mascaretes FFP2 per a tot el personal dels centres que vulgui utilitzar-les. Però el departament només repeteix que les escoles són segures i ha fet cas omís de les nostres peticions. Per aquest motiu i molts altres hem dut a terme diferents accions encaminades a reivindicar el treball als centres educatius amb seguretat, com és la campanya de la ventilació mecànica, i ens hem mobilitzat diverses vegades al llarg de la pandèmia. Dilluns 24 ho vam tornar a fer únicament com a CCOO reivindicant mesures de seguretat per a tot el personal que treballa als centres educatius (docents, personal educatiu, PAS,…) i també juntament amb altres sindicats com ahir mateix.

Tot i que el Departament d’Educació està enviant alguna dotació extra de mascaretes FFP2 a alguns centres públics, ens informa que només estan dirigides a les persones substitutes que puguin ser vulnerables i, per tant, desafortunadament no es preveu cap canvi en els protocols pel que fa a les mascaretes.

CCOO considerem que aquesta situació és inacceptable i que en aquests moments de pic de contagis és molt greu que el departament abandoni el personal dels centres educatius que està fent la seva feina en unes condicions extremadament difícils, sanitàries i de sobrecàrrega de treball, per la quantitat de contagis i la manca de personal, i els deixi sense cap protecció personal, amb una mascareta tèxtil o higiènica.

Comparteix.

Comentaris tancats.