Increment retributiu 2022
Un cop aprovats els pressupostos generals de la Generalitat de Catalunya per l’any 2022 la Comissió Negociadora del VI Conveni Únic ha ratificat l’aplicació l’increment retributiu del 2% que tindrà efectes des de l’1 de gener de 2022 i es començarà a cobrar a la nòmina de gener.
Edat de jubilació forçosa
S’ha modificat l’article 54.1.a  del VI Conveni introduint els 68 anys com l’edat de jubilació obligatòria tal com recull la modificació de l’Estatut dels Treballadors de finals de desembre.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.