Des de CCOO us volem informar de la reunió del Comitè de Prevenció i Salut la boral del CEB del 26 d’Abril del 2022

PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA 2022

Està previst per part del Servei de prevenció del CEB fer les següents actuacions durant aquest any:

Avaluacions de Riscos:

 • Seguretat: avaluació a Rubió i Tudurí, i seguiment de l’avaluació ja feta a Ferran Tallada
 • Higiene : avaluació a Massana
 • Psicosocial: Avaluació a Ginesta, Vil.la Joana i Pont del Dragó. Seguiment a Lluïsa Cura

Formació, a petició dels centres:

 • Primers Auxilis
 • Trastorns de la veu
 • Resolució de conflictes/habilitats comunicatives

Adaptació del protocol d’assetjament de l’Ajuntament de Barcelona per als treballadors i treballadores dels centres educatius i Seu Central del CEB, per tal d’implantar-lo. El CEB diu que encara no s’ha començat a fer, i que ja se’ns farà arribar quan tinguin esborrany.  Donada la importància del tema, des de CCOO reclamem estar pressents i participar activament en tot el procés.

ACCIDENTABILITAT 2n Trimestre curs 2021-22

L’accidentabilitat continua centrant-se en contencions d’alumnes , caigudes i accidents in itinere.

Davant el fet de que els accidents per contencions en escoles d’Educació Especial con tinua augmentant, des de CCOO reclamem al CEB, com hem fet reiteradament, que es facin actuacions per a aconseguir disminuir-les, si no eliminar-les. Tota la part social subscriu aquesta necessitat, i el CEB diu que estudiarà fer formacions als treballadors.

El CEB comenta la dificultat que té per a trobar personal per a treballar a les escoles d’Educació Especial. Les llistes estan durant llarg temps buides, i una bona part dels treballadors que es presenten per a cobrir-les no estan preparats suficientment.

EXÀMENS DE SALUT

Durant el primer semestre d’aquest any es farà a personal PAS, i al segon semestre a personal del CRP i escoles.

Des de CCOO comentem la nostra disconformitat amb els qüestionaris (un en paper, a entregar el dia de la visita, i un altre online) que l’empresa contractada (Prevengraf) ha fet arribar als treballadors que han demanar l’examen de Salut. En el qüestionari de paper es pregunta sobre hàbits tòxics. L’online és el “Cuestionario general de salud de Goldberg”, que avalua la salut mental. Aquest últim qüestionari presenta preguntes molt delicades (com seria las idees de suïcidi).

Considerem que donada la transcendència del tema, no és adequat contestar-lo en forma de qüestionari a presentar, i molt menys en format online. Que la revisió mèdica contempli la salut mental del treballador és molt positiu, però s’hauria de abordar amb molta delicadesa i extremada confidencialitat entre metge i treballador, NO amb qüestionaris, i NO online.

CONVENI CEB I MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA

Aquest programa està funcionant correctament. En els tres mesos que està actiu, ha rebut una mitjana de 10-12 consultes mensuals, i el CEB ho valora molt positivament, però esperarà als sis mesos per a fer una valoració “oficial”.

Davant de la reflexió de la part social, de que tot i ser positiu, les xifres donen a veure que la problemàtica psicològica entre els treballadors de les escoles és elevada, i que en bona part pot ser deguda a les condicions de treball a les escoles, el Servei de Prevenció contesta que, donat que és un servei assistencial absolutament confidencial, no poden saber-ho.

MANTENIMENT EQUIPAMENTS EDUCATIUS

Hi ha un representant d’Equipaments, que contesta a les preguntes sobre diferents centres:

Escola del Mar:

Han tornat a fer avaluació de l’actuació que van fer al despatx de l’administrativa. El CEB considera que l’aparell d’extracció d’aire funciona correctament, i que el nivell de soroll que provoca està dintre dels límits.

Des de CCOO tornem a insistir en que el problema de la ubicació de l’administrativa no està, ni molt menys, solucionat. L’aparell extractor no funciona correctament (només funciona una de les quatre extractores), i a més no hi ha entrada d’aire renovat. Se’ns contesta que si, que consideren que tenint la porta del despatx oberta és suficient, quan aquesta porta dona a un passadís i a un gran menjador, i no té cap possibilitat real de renovació d’aire natural. En quant al nivell de soroll que emet l’aparell, diuen que ha estat mesura i no arriba a nivells que puguin provocar lesions importants a l’audició. Insistim en que no és tolerable, però la única resposta és que si, que reconeixen que provoca un discomfort auditiu.

Per una altra banda, la conserge continua ubicada en el menjador de l’escola. El CEB diu que de moment no pensen fer cap actuació per la manca d’acord amb la direcció del centre .

Des de CCOO considerem que no és acceptable la forma en que s’està abordant aquest problema, i continuarem fent accions.

Ventilació de centres

 • Ginesta : ho estant valorant. Donada l’antiguitat de l’edifici és complicada la solució, i creuen que l’actuació serà cara i no tenen pressupost.
 • Escola Casas: està solucionat
 • Pont del Dragó: està avaluat, i és de fàcil solució i requereix poca inversió.
 • Ignasi Iglesias (ho planteja la part social, i el CEB pren nota): hi ha problemes al despatx de direcció i a la sala de mestres.

Ferran Tallada

Des del centre van fer demanda per desprendiment de façana. El CEB va anar a avaluar i considera que no hi ha risc.

Des de CCO preguntem quan està previst començar les obres d’acondicionament global del centre que havien comunicat a la direcció. El representant d’Equipaments diu que no té cap informació del tema. Des de CCOO demanem que se’ns faci arribar, i en cas de no fer-se en poc temps, quina mena d’actuacions tenen previst de fer pel tema façana.

Rubió i Tudurí

El problema que hi havia a la terrassa amb els coloms està solucionat.

Massana

Al taller integral hi ha un extractor que no funciona. Estan en procés de solucionar-ho

Vil.la Joana

Hi ha problemes amb l’alarma d’incendis, per la tipologia d’alumnes que tenen (si es fa simulacre, els alumnes activen després l’alarma com a conducta disruptiva). El Servei de Prevenció i la direcció es van reunir, i estan valorant alternatives. Abans de decidir-se per una, han de consultar a Bombers.

TORN OBERT

 • Es consulta sobre una reincorporació després de baixa de llarga dura, fent mitja jornada treballant i mitja de baixa. La única possibilitat és una reincorporació progressiva, o demanar reducció de jornada.
 • Es pregunta si està previst contractar a un metge d’empresa per al CEB. De moment aquest servei es dona des de Preven-Control. El CEB està buscant, però no troba a ningú. Està prevista una reunió en breus, amb l’ajuntament de Barcelona, per treballar aquest tema.
 • Es pregunta sobre normativa d’us de productes químics a centre educatius (Narcís Monturiol). El Servei de Prevenció farà consulta i la passarà.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.