CCOO us informem de la Mesa General mantinguda a la seu del Consorci d’Educació de Barcelona, el 26 de maig de 2022.

En aquesta Mesa General es va parlar únicament del personal del CEB.

Ordre del dia:

  1. Horari del juliol del PAS de centres Post-obligatoris.
  2. Oferta pública (estabilització).
  3. Cessament progressiu de l’activitat.

1.OFERTA PÚBLICA

L’Administració va exposar per categories els casos especials i els números, que es van donar en MG del passat 18 de maig.

També ens van informar d’alguna modificació en algunes categories i persones per poder encabir-les en l’estabilització:

A la categoria de fisioterapeuta hi haurà el canvi de nom ara són TM de Sanitat i passaran a ser TM de Fisioteràpia, aquest canvi no afectarà a les dues persones que tenen la categoria en l’actualitat i podran fer l’estabilització.

El nou personal PAE és laboral, per aquest motiu, el personal que sigui funcionari interí ha de passar a personal laboral interí per poder incloure les seves places a l’estabilització, ja que la categoria com a personal interí és a extingir.

Com les places totals no ens coincidien i no disposem d’informació detallada per saber si és correcte, vam demanar una reunió monogràfica per analitzar les dades. Aquesta reunió serà la primera quinzena de juny.

2.HORARI JULIOL DEL PAS DE CENTRES POST-OBLIGATORIS

L’Ajuntament de Barcelona i el CEB ens van proposar que aquest personal faci 37,5 hores.

Des de CCOO vam dir que no i vam fer arribar, com tantes vegades li hem dit al CEB, la proposta que va sortir de l’enquesta que vam fer al personal:

El resultat va ser, personal subaltern: substitucions a partir del dia 16 de juliol fins a la fi de la matrícula i el personal auxiliar administratiu una compensació adequada.

Davant la negativa, vam demanar a l’administració que ens faci una proposta, amb la qual fer una consulta al personal afectat.

3. CESSAMENT PROGRESSIU DE L’ACTIVITAT

S’ha de fer una instrucció pel cessament progressiu de l’activitat, ens faran la proposta aquesta setmana.

Des de CCOO recordem que s’ha de redactar correctament el Cessament Progressiu del personal docent, ara el redactat és contradictori. CCOO porta temps demanant la rectificació.

Dins del cessament de l’activitat trobem el teletreball per al personal docent major de 60 anys. CCOO vam dir que aquesta mesura hauria d’estar JA en funcionament.

Vam demanar que informin el personal del CEB de com serà el còmput de dies no gaudits i com es podrà comprovar cada any els dies de què disposen.

També vam recordar que els docents i el PAE des de 2017, recollit en l’annex del conveni CEB 2017-2021 signat per CCOO, ja podien guardar els dies addicionals de vacances per antiguitat.

ANNEX CEB: L’administració ens va informar que s’ha de fer el text refós de l’annex del CEB i que ha d’estar abans del 30 de juny.

CCOO vam fer unes demandes prèvies:

FORMACIÓ PAS I PAE

CCOO va advertir que el PAS fa dos anys que no fa la formació d’estiu del CEB i que el personal PAE, per diferents motius, moltes vegades no pot fer els cursos de la Generalitat ni la formació transversal de l’Ajuntament.

BORSES PAE I DOCENTS

CCOO vam demanar una normativa per a les borses del personal docent i del PAE. La portem reclamant des de fa molts anys.

RLT INICIAL

CCOO vam demanar la RLT inicial, ja que som l’únic organisme de l’Ajuntament que no la té.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.