CCOO Educació hem fet un càlcul aproximat de la ràtio d'aspirants per les places convocades segons la llista definitiva de persones admeses al procés d'oposicions docents. Cal tenir en compte que aquest número és una aproximació, ja que pot haver-hi canvis per renúncies a presentar-se al procés d'oposicions.

Cos de mestres

Cos de mestres Places Aspirants
Aspirants per plaça
ALL Audició i llenguatge 43 166 3,86
EES Pedagogia terapèutica 157 730 4,65
INF Educació infantil 326 3901 11,966
PAN Llengua estrangera: anglès 193 820 4,249
PEF Educació física 124 821 6,621
PMU Música 157 426 2,713
PRI Educació primària 575 4802 8,351

Cos de professors d'ensenyament secundari

Cos de professors d'ensenyament secundari Places Aspirants
Aspirants per plaça
501 Administració d'empreses 127 252 1,984
502 Anàlisi i química industrial 54 74 1,37
503 Assessoria i processos d'imatge personal 43 30 0,698
504 Construccions civils i edificacions 10 30 3
505 Formació i orientació laboral 112 399 3,563
506 Hoteleria i turisme 53 86 1,623
507 Informàtica 242 282 1,165
508 Intervenció sociocomunitària 74 282 3,811
509 Navegació i instal·lacions marines 4 10 2,5
510 Organització i gestió comercial 122 118 0,967
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 54 65 1,204
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 70 87 1,243
513 Organització i projectes de sistemes energètics 8 17 2,125
514 Processos de cultiu aqüícola 2 6 3
515 Processos de producció agrària 25 62 2,48
516 Processos en la indústria alimentària 7 21 3
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 30 22 0,733
518 Processos sanitaris 87 111 1,276
519 Processos i mitjans de comunicació 17 44 2,588
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 10 11 1,1
522 Processos i productes d'arts gràfiques 10 21 2,1
523 Processos i productes de fusta i moble 8 19 2,375
524 Sistemes electrònics 9 28 3,111
525 Sistemes electrònics i automàtics 20 89 4,45

 

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Cos de professors tècnics de formació professional Places Aspirants
Aspirants per plaça
601 Cuina i pastisseria 31 86 2,774
602 Equips electrònics 2 5 2,5
603 Estètica 27 68 2,519
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 3 18 6
605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids 4 4 1
606 Instal·lacions electrotècniques 22 58 2,636
608 Laboratori 9 30 3,333
609 Manteniment de vehicles 69 108 1,565
610 Màquines, serveis i producció 3 4 1,333
611 Mecanització i manteniment de màquines 68 91 1,338
612 Oficina de projectes de construcció 3 9 3
614 Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris 9 7 0,778
615 Operacions de processos 11 11 1
616 Operacions i equips de producció agrària 8 27 3,375
617 Patronatge i confecció 4 9 2,25
618 Perruqueria 14 73 5,214
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 40 52 1,3
620 Procediments sanitaris i assistencials 81 156 1,926
621 Processos comercials 88 99 1,125
622 Processos de gestió administrativa 52 117 2,25
623 Producció en arts gràfiques 6 17 2,833
625 Serveis a la comunitat 34 129 3,794
626 Serveis de restauració 6 38 6,333
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 109 125 1,147
628 Soldadures 7 8 1,143
629 Tècniques i procediments d'imatge i so 7 35 5

Comparteix.

Comentaris tancats.