Dilluns, 15 de març, delegats i delegades de CCOO Educació i persones afectades en les provisionals del Concurs de trasllats, han presentat i entrat per registre un escrit dirigit al director general del Departament d'Educació. Més de 130 persones han signat i s'han adherit a aquesta petició de CCOO. En aquest escrit s'exigeix  un nou llistat de les provisionals del Concurs de trasllat, corregint les incidències que s'han produït. Correcció i exigència que avala el Síndic de Greuges.

Demanem:
  1. El compliment estricte i immediat de les demandes que el Síndic de Greuges fa a les persones responsables del Departament d’Educació, i que coincideixen amb les que des del primer dia (4 de març) estem fent.

  2. Doneu les ordres oportunes per tal de salvaguardar els drets de les persones participants en el concurs de trasllats d'àmbit estatal.

  3. Garantir l'efectiva concurrència dels docents afectats i els principis d'igualtat i d'intercomunicabilitat entre els respectius sistemes educatius en el marc comú bàsic de la funció pública docent, d'acord amb allò que disposa la Llei 12/2009, de 10 de juliol de Catalunya.

  4. Doneu resposta immediata a la petició urgent de la convocatòria de la Mesa sectorial que CCOO Educació va sol·licitar formalment el passat 11 de març, i la convoqueu amb caràcter d’urgència per tractar aquest tema i acordar la solució que plantegen, i que el mateix Síndic de Greuges demana.

  5. Que s’actuï amb celeritat, ja que les persones afectades no podem assumir el cost emocional ni les incerteses futures derivades només d’una actuació irresponsable de l'Administració. Hi ha temps per implementar la solució proposada.

Comparteix.

Comentaris tancats.