Demà dissabte 19 de juny es durà a terme l’acte de presentació. Us desitgem molts ànims a totes les persones que us presenteu.

Aquestes oposicions s’han convocat gràcies a l’acord signat el 16 de juny de 2017 per CCOO i UGT per reduir fins al 8% la taxa d’interinitat, garantint un lloc de treball estable, en millors condicions i amb independència de criteris subjectius i arbitraris.

Recordeu de portar el vostre DNI, la programació obligatòriament en paper, i recomanable també amb USB, i que els tribunals poden convocar les persones aspirants per a l'acte de presentació distribuïdes per franges horàries, a partir del dia 19 de juny a les 10 h, per la situació sanitària actual i per afavorir l'acompliment de les mesures de seguretat i d'higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la covid-19.

Totes les persones aspirants han de consultar a l'aplicació del "Tauler de l'aspirant" l'hora en què estan convocades per a l'entrega de la programació didàctica i han de portar imprès, degudament complimentat i signat de casa el model 1, la declaració responsable que es coneixen i accepten les mesures de salut pública i seguretat vigents i que no concorren motius de salut que puguin impedir la participació en la realització de la prova. No es podrà accedir a l'edifici seu del tribunal fora de l'hora indicada pel tribunal en la convocatòria corresponent.

S'ha aprovat el document de Mesures de prevenció per les persones aspirants que estableix qüestions que les persones aspirants hauran de tenir en compte per a l'accés als centres on se celebraran els actes de la prova de llengües i d'entrega de la programació didàctica.

Per les persones afiliades a CCOO, penseu que si teniu alguna consulta, us podeu adreçar als nostres delegats i delegades. Si no coneixeu el seu contacte, podeu fer la consulta mitjançant aquest formulari.


Ràtio d'aspirants per places convocades

Comparteix.

Comentaris tancats.