El Departament s’ha posat en contacte amb CCOO per comunicar-nos que estan buscant  les causes que han donat els errors generalitzats a les adjudicacions de places a la Comunitat Valenciana. 

Paral·lelament a aquest actuació que fa el Departament, és molt important que les persones afectades presentin reclamació a Catalunya enllaç indicant que no han  obtingut plaça tot i tenir la puntuació adient. 

El company Àngel Garcia ens ho explica:

En la llista d’adjudicacions provisionals del Concurs de trasllats publicada el 4  de març, vam constatar que s’havia produït algun problema en les adjudicacions a places de la Comunitat Valenciana ja que només se’n van adjudicar 2 al personal docent que va participar des de Catalunya. 

 CCOO vam contactar amb el Departament per esbrinar si havia hagut algun problema tècnic-informàtic de l’aplicatiu utilitzat a Catalunya que expliqués aquesta situació, perquè el personal docent que havia participat en el Concurs de trasllats des de Catalunya demanant destinació a la Comunitat Valenciana no havia obtingut plaça, i  constatàvem que places demanades s’havien adjudicat a persones amb menys puntuació. 

Demanem que el Departament faci amb la màxima celeritat una comunicació del que ha passat i com pensa solucionar el greu incident.

CCOO farem seguiment d’aquesta problemàtica fins que es solucioni.

Reclamacions

Es poden presentar reclamacions del 5 al 18 de març. Per fer-ho, cal omplir el Model de reclamació i adjuntar-lo accedint a l’aplicació Tramesa del model de reclamació i/o de la sol·licitud de desistiment. Per poder gestionar la reclamació és imprescindible desar el model de reclamació amb un nom identificatiu del fitxer. Aquest nom ha de fer referència a la persona que presenta la sol·licitud (nom, cognoms i DNI) per poder-lo adjuntar posteriorment, quan s’accedeixi a l’aplicació.

Cal recordar que no es pot reclamar revisions per l’establiment de barem de mèrits que prèviament i expressament no s’hagin al·legat en termini de sol·licitud de participació. En aquest cas, si no hi ha una al·legació prèvia, no es tindrà en consideració la reclamació.

Si la reclamació fa referència a mèrits al·legats que no s’han valorat i no consten al registre de personal, és imprescindible adjuntar la documentació acreditativa escanejada en format pdf, juntament amb la sol·licitud de desestiment.

En accedir a l’aplicació de reclamacions, tindreu accés a la còpia del resguard de la vostra sol·licitud de participació per poder-la consultar, si escau, per fer la reclamació.

Totes les reclamacions en els procediments administratius tenen un termini per poder-se formalitzar, que s’estableix a cada convocatòria; un cop passats aquests terminis, les reclamacions són denegades per extemporànies.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.