Darreres informacions Mesa Sectorial del 3 de desembre de 2021

Pressupostos

A la Mesa Sectorial del Personal Docent no Universitari d’avui CCOO hem manifestat que, tot i l’esforç d’increment pressupostari en l’àmbit educatiu, aquest és insuficient. Aquest pressupost no és suficient per revertir les retallades de fa més de 10 anys i oferir una educació de qualitat a la nostra societat. La LEC estableix una inversió en educació del 6%, però mai s’ha fet efectiu aquest percentatge. A banda, CCOO reclamem una inversió del 7% perquè creiem que així millorarà l’atenció educativa de tot l’alumnat, les condicions laborals de les persones treballadores i es podrà desenvolupar efectivament el decret d’educació inclusiva que és un punt molt important del nostre sistema educatiu.

Els pressupostos no contemplen la reversió de les retallades que patim des de fa més de 10 anys:

  • Restabliment de l’horari lectiu docent a primària i secundària (una hora lectiva menys).
  • Reducció de ràtios a tots els nivells educatius (infantil, obligatoris, no obligatoris, sobretot a CFGM, i compliment de la normativa de desdoblaments.
  • Nova catalogació de la complexitat dels centres i proporcionalitat en la distribució dels recursos.
  • Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció del personal major de 55 anys.
  • Increment insuficient del personal de suport educatiu per atendre la diversitat.
  • Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.

Estabilització

Amb relació a la reducció de la temporalitat, CCOO hem manifestat que cal aclarir la situació de la plantilla dels centres (PD, PP, CS, Interinatge amb titular PD i interinatge sense titular) per tal de poder negociar en condicions l'estabilització del personal interí.

També hem exigit a l’administració que l’oferta pública per a l’estabilització contempli no només les places de reposició de 2018 i 2019 sinó també la reposició de 2020, les PESCO aprovades per 2022 i el que calgui fins a arribar a un 8% de temporalitat tal com contempla la llei que s’està tramitant al Congrés i al Senat.

Des de CCOO hem expressat al Departament d’Educació que, per tal d’afavorir el caràcter estabilitzador dels processos selectius que vindran -per exemple, CCOO estem plantejant al ministeri proves no eliminatòries a la fase d'oposició, la puntuació màxima de l’experiència al barem o la preservació de la nota en cas d’aprovar, però no obtenir plaça- de cara a evitar greuges comparatius que perjudiquin les persones interines. És important que esperem que s’acabi de tramitar la modificació transitòria del Reial Decret 276/2017, que regula l’ingrés i accés als cossos docents i defineix la forma i el contingut de les proves, per tal que inclogui les propostes que facilitin l’estabilització de les persones interines fetes pel sindicat.

Finalment, el Departament ens ha emplaçat el 15 desembre a una nova mesa sectorial per continuar treballant el tema de l’estabilització. És fonamental que iniciem d’una vegada un procés de negociació real que acabi amb un Pacte d’Estabilització de les persones interines.

D’altres qüestions

Personal PTFP

Hem reiterat a la mesa que no es pot endarrerir més la convocatòria de mesa per tractar aquests temes, atès que ja estem a finals d’any i el Departament està causant un perjudici a tot aquest professorat endarrerint-la. Des de CCOO hem començat una campanya per exigir al ministeri l'equiparació salarial i el pas a A1 d’aquest cos. Si vols saber-ne més, contacta amb nosaltres.

Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora

Hem tornat a demanar la democratització de l'accés a les direccions i la valoració especial de les candidatures de persones del claustre que també preveu la LOMLOE. També hem demanat un augment d’oferta pública de formació, que la formació del departament sigui més accessible a tothom.

Horaris de secundària

CCOO torna a recordar a l’administració que ha de vetllar pel compliment de la seva pròpia normativa i no permetre que hi hagi centres de secundària on es facin més de 24 hores de permanència fixes setmanals. Així com el control de les sessions lectives de menys de 60 minuts que suposen una sobrecàrrega a les persones treballadores.

Juliol 2016

El Departament està pendent de la resposta del SEPE que ha d’informar dels cobraments d’atur per tal d’ajustar els pagaments. Quan es tingui aquesta resposta es faran els pagaments.

Llengua catalana

Demanem formació en llengua i plans lingüístics a les persones docents. A més, creiem que el Departament ha de trobar els mecanismes jurídics per garantir la seguretat jurídica de les persones treballadores dels centres educatius. En el marc de SomEscola continuarem treballant per l’acció unitària i el consens social vers l’escola i el català, per una societat més cohesionada i més democràtica.

Tutoria substitucions

Ara es paga la tutoria des del primer dia.

Mentoria digital

Es van crear 284 places, s’han presentat 346 persones aspirants i han estat seleccionades 124 persones. Ahir es va publicar el llistat de persones admeses i no admeses. Aquestes persones s’incorporaran a partir de gener de 2021. Està prevista una nova convocatòria al setembre. Els centres concertats també formaran part d’aquest programa.

 

Comparteix.

Comentaris tancats.