Per la continuïtat del Centre Educatiu Acadèmia Cultura a L’Hospitalet de Llobregat

Garantim el dret a l’educació de l’alumnat afectat. Defensem els llocs de treball.

Aturem l’agreujament de la manca de places escolars a l’Hospitalet


La intervenció de CCOO aconsegueix garantir la continuïtat de l’Acadèmia Cultura i de tots els llocs de treball

Dos mesos després de l’anunci del tancament de l’Escola Acadèmia Cultura, aquesta setmana se soluciona definitivament la seva continuïtat.

Les mobilitzacions per part de la comunitat educativa del centre van començar a principis de març i immediatament va haver-hi una intervenció de l’Ajuntament amb l’arquebisbat i el Departament d’Educació, que no va aconseguir revertir la situació.

És a la segona meitat de març, que CCOO s’involucra en aquest conflicte a petició de les treballadores, que fins aquell moment no havien trobat cap organització que els hi plantegés una solució. CCOO ens vam implicar a fons per evitar el tancament d’un centre que obligaria a reubicar més de 340 alumnes, incrementant encara més les sobreràtios a la zona i deixaria a l’atur 35 treballadores i treballadors. En aquests dos mesos de treball, hem realitzat interlocucions amb el Departament, sense èxit. Hem aconseguit anar a una amb l’Ajuntament i acompanyar les famílies i treballadores en la mobilització. Com a sindicat vam presentar una queixa davant el Síndic de Greuges i un recurs d’alçada contra la resolució de cessament d’activitat del Departament, hem organitzat concentracions davant del Departament d’Educació i de l’Acadèmia, hem participat en la recollida de signatures al barri i ho hem estès a altres centres educatius concertats… I tot això ho hem fet sempre en absoluta unitat amb la comunitat educativa del centre.

Finalment, el 10 de maig vam iniciar una acampada davant el Departament d’Educació que va forçar la negociació del sindicat amb el Conseller, amb qui vam acordar la reunió de màxim nivell a l’Ajuntament de dijous 13 de maig, on es va assolir el compromís polític de totes les parts per allargar el concert educatiu un any més i iniciar el traspàs del centre a la Generalitat. Divendres, les parts ens vàrem tornar a trobar per solucionar les dificultats econòmiques entre la titularitat i la propietat de l’edifici. L’acord va donar pas a la intervenció de la Generalitat per inspeccionar l’edifici, i avui mateix se signarà el nou contracte de lloguer.

En les setmanes vinents, la titularitat demanarà a la Generalitat que se’n faci càrrec del centre a partir del curs 2022-23, i caldrà decidir, juntament amb l’Ajuntament, l’emplaçament definitiu del centre.

Així doncs, els objectius plantejats per CCOO a l’inici del conflicte, s’han aconseguit completament: el centre romandrà obert, 340 alumnes continuaran escolaritzades i es mantindran tots els llocs de treball.

Recopilatori de notícies

AMB LA LLUITA DE CCOO, L’ESCOLA CONCERTADA ACADÈMIA CULTURA NO ES TANCA

Full en .pdf

Fruit de la nostra mobilització, el Departament d’Educació, l´Ajuntament d’Hospitalet, la Titularitat de l’Acadèmia Cultura i l’Arquebisbat, propietari de l’edifici, van acceptar reunir-se amb CCOO per trobar una solució que possibiliti la continuïtat de l’activitat de l’Acadèmia Cultura.

Les nostres mobilitzacions amb pares i mares, personal treballador i alumnat van pressionar que el 13 de Maig es produís la reunió definitiva convocada per CCOO que va obtenir la implicació directa de la Conselleria d’Educació, que va presentar una proposta:

  • La revocació per part de la Titularitat de la sol·licitud de cessament d’activitat
  • El manteniment de l’activitat el curs 2021-2022
  • La integració de l’escola a la xarxa pública a partir del curs 2022-2023, en l’espai actual o en un espai alternatiu.

 La nostra lluita dona resultats

El dia 6 d’Abril, va aparèixer al DOGC la resolució d’autorització del cessament d’activitat de l’escola concertada Acadèmia Cultura de l’Hospitalet de Llobregat al mes de juny. Aquest tancament de l’escola implicava la pèrdua de 40 llocs de treball i que 350 alumnes haguessin de desplaçar-se a escoles fora del seu barri de la Torrassa de l’Hospitalet, una zona amb manca de places escolars i massificació a les aules.

Des de l’endemà de la publicació de la resolució, CCOO vam iniciar immediatament amb les persones treballadores i amb les famílies de l’escola mobilitzacions i accions per tirar enrere aquest tancament:

– Presentació d’un recurs d’alçada

– Reclamació al síndic de Greuges

– 27 d’Abril. Concentració davant del Departament d’Educació i reunió amb la Direcció General

de Centres Concertats.

– 28 d’Abril. Reunió amb l’Alcaldessa d’Hospitalet

– 5 de Maig. Concentració davant de l’Acadèmia Cultura

– 10,11,12 i 13 de Maig. Concentració i acampada davant del Departament d’Educació i reunió amb el Conseller d’Educació.

Gràcies a les nostres actuacions, finalment tenim una solució per la continuïtat de l’Acadèmia Cultura amb el manteniment de tots els seus llocs de treball.

Crònica d’una acampada: #AcadèmiaCulturaNoEsTanca

Després de 3 dies acampades, s’han reunit Manel Pulido i Javier Pacheco, de CCOO; Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet; la titularitat del centre; l’Arquebisbat; i el conseller Josep Bargalló, del Departament Educació. S’ha aconseguit plantejar una possible solució que passaria per la pròrroga d’un any del concert, amb la idea del traspàs de titularitat a la Generalitat. Aquesta era la solució que proposava CCOO Educació des del començament del conflicte.

Després de la reunió, s’ha decidit desmuntar l#AcampadaAcademiaCultura. Encara no tenim la solució final, però ens anem apropant. Qui posi dificultats, es trobarà la lluita de les famílies, treballadores d’Acadèmia Cultura i les CCOO.

Aquí teniu el vídeo de l’#AcampadaAcademiaCultura:

#AcadèmiaCulturaNoEsTanca

L’Acadèmia Cultura escolaritza a 340 alumnes del districte de Collblanc-Torrassa, una zona amb un greu problema de dèficit de places escolars, que s’estén a tota la ciutat de l’Hospitalet. El seu tancament provocaria un increment de les ràtios als altres centres propers i l’acomiadament de més de trenta treballadores i treballadors.

El Departament d’Educació ha autoritzat, d’una manera que només podem qualificar com a poc responsable, el tancament i per posar-hi fre, CCOO hem estat al costat de treballadores i famílies des del primer moment.

Ara hem presentat davant la Directora General de centres concertats del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya un recurs d’alçada contra la resolució de tancament “donat que no existeix cap informe que garanteixi l’escolarització amb garanties de qualitat per aquest alumnat i la de la resta de centres educatius en els quals es puguin escolaritzar”. Esperem que el Departament d’Educació compleixi amb el seu deure i retiri aquesta resolució.

Mentrestant ens continuarem mobilitzant:
⮚ Dissabte 24: Recollida de signatures al matí, al mercat de Collblanc.
⮚ 27 d’abril: Concentració a les 11h a les portes del Departament d’Educació. Via Augusta, 202, Barcelona.
⮚ 5 de maig: Concentració a les 11,30h a les portes de l’Escola Acadèmia Cultura. Carrer del Doctor Martí Julià, 149, L’Hospitalet de Llobregat.

CCOO de L’Hospitalet, CCOO Educació, famílies, treballadors/es del Centre Escolar Acadèmia Cultura a la ciutat de L’Hospitalet del Llobregat i persones sotasignants denunciem públicament la situació d’abandonament a la qual es veuen abocades alumnes, famílies, treballadors i treballadores a partir del tancament sobtat i unilateral d’aquest centre educatiu.

El tancament unilateral del centre deixa més de 340 alumnes sense escola, agreujant encara més els problemes de dèficit de places escolars a la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat. Al districte de Collblanc-Torrassa hi ha un dèficit estructural de places escolars públiques atesa la densitat de població i les condicions d’habitabilitat. Aquest fet ara s’agreuja amb el tancament unilateral d’aquest centre educatiu. L’alumnat haurà de ser distribuït en altres centres de la ciutat el curs vinent, la qual cosa augmentarà la ràtio d’altres escoles que ja es troben al límit de la seva capacitat, a més dels problemes que suposa escolaritzar alumnat en centres que es troben lluny de la ubicació del seu centre actual.

El tancament unilateral també deixa sense feina gairebé 40 treballadores i treballadors del centre educatiu. Creiem que és absolutament imprescindible buscar un acord per a la continuïtat de l’escola, per garantir el dret a l’escolarització de l’alumnat afectat i per a la defensa dels llocs de treball dels i de les professionals del centre.

Rebutgem enèrgicament que el Departament d’Educació hagi autoritzat el cessament d’activitats del centre educatiu. No acceptem en absolut l’acord al què han arribat l’Administració educativa i la titularitat del centre per avançar-ne el seu tancament. El Decret 122/2012 indica expressament al seu article 15 que pel cessament d’activitats d’un centre educatiu es requereix prèviament garantir l’escolarització de l’alumnat afectat, i aquest dret, hores d’ara, no està garantit.

Cal que l’Administració educativa sigui transparent i doni explicacions de per què s’ha resolt amb tanta celeritat la petició de tancament del centre, de si s’han valorat altres alternatives que garanteixin l’escolarització de l’alumnat afectat i, en aquest sentit, demanem publicitat dels informes realitzats.

Hem de destacar que també la Síndica de Greuges de l’Hospitalet ha sol·licitat la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya per tal de conèixer quines solucions estudia el Departament d’Educació per donar continuïtat a l’escolarització de l’alumnat afectat el curs vinent, ja que creu que s’han de prioritzar els drets de les famílies i dels infants i la continuïtat d’un projecte educatiu vinculat al seu territori.

CCOO i les persones sotasignants denunciem la greu irresponsabilitat de la, fins ara, titularitat del centre per no haver explorat alternatives viables per a la continuïtat de l’activitat educativa. Així mateix, emplacem a l’Administració educativa a emprar els mecanismes legals disponibles per auditar els comptes, l’utilització feta dels fons públics rebuts els últims anys i de la seva destinació, així com de les quotes abonades per les famílies. Considerem necessari que, tractant-se d’un centre del servei educatiu de Catalunya que rep fons públics, la titularitat sigui sotmesa al control dels diners públics que utilitza i gestiona i que en retri comptes a l’administració.

Exigim a les parts implicades i responsables de l’escolarització de l’alumnat que es comprometin a buscar solucions factibles per fer possible la sostenibilitat i la continuïtat del centre educatiu.

Per això,

  • Manifestem l’absolut rebuig a la RESOLUCIÓ EDU/866/2021 del Departament d’Educació, que autoritza el cessament d’activitat i que comporta el tancament unilateral del centre, i demanem la seva retirada.
  • Exigim garantir el dret a l’educació de l’alumnat escolaritzat i els llocs de treball de les persones afectades i, per això, és necessària la continuïtat del centre educatiu.
  • Demanem el compromís de l’Administració educativa per solucionar el problema en la línia que el Decret Llei 10/2019 preveu. Exigim que la titularitat actuï amb la responsabilitat necessària per la continuïtat del centre.
  • Instem l’Ajuntament a continuar la implicació i el compromís en la cerca de solucions per mantenir l’oferta educativa de qualitat que la ciutat requereix.
  • Exigim a l’Administració que s’auditi la gestió del centre i els fons públics que la titularitat ha rebut els últims anys i la seva destinació, així com els de les quotes abonades per les famílies.

#CulturaNOesTANCA

Manifest en PDF per la recollida de signatures

El Síndic de Greuges va realitzar el 23 d’abril una resolució sobre la reclamació presentada per CCOO relativa al tancament de l’Acadèmia Cultura, a l’Hospitalet. Per una errada en la tramitació, fins ahir no en vàrem ser coneixedors.

De la lectura de la mateixa, es reafirmen els arguments que hem presentat les CCOO, les famílies i professorat, per exigir la revocació del tancament.

Reafirma el Síndic que “En casos en què la titularitat del centre vol cessar la seva activitat, doncs, l’ordenament jurídic preveu que el Departament d’Educació té capacitat per determinar com i quan es produeix el cessament de l’activitat mentre el concert estigui vigent, i que ha de garantir l’escolarització de l’alumnat en altres centres.”

Deixa clara la responsabilitat del Departament d’Educació, “doncs, té la capacitat per o bé autoritzar el tancament a la fi d’aquest curs 2020/2021 o bé posposar un curs escolar més el tancament pel que fa a l’educació infantil i secundària obligatòria, i cinc cursos més pel que fa a l’educació primària, i d’aquesta manera acordar amb la titularitat un tancament progressiu del centre.”

Constata també la greu situació d’escolarització, dient que “aquesta saturació de l’oferta de la zona i el volum d’alumnat a reubicar no facilita la reubicació de l’alumnat del centre en condicions adequades, d’acord amb la capacitat autoritzada o prevista dels grups (ràtios) i dels centres (línies).”

Fins i tot s’atreveix a situar possibles solucions plantejades per CCOO: “En relació amb la integració a la xarxa pública, que seria una opció sense efectes negatius sobre les condicions d’escolarització de l’alumnat, el Departament d’Educació té l’opció de promoure la integració del centre a la xarxa pública”, tot i que cal la voluntat de la titularitat del centre, que ara no ens consta, ni al Síndic, que s’hagi produït.

També mostra la seva preocupació, com CCOO, “en relació amb la creació de nous grups, el Síndic recorda que l’obertura de grups addicionals, tot i no ser necessàriament contrària a les previsions recollides en l’ordenament jurídic vigent, no és òptima des del moment en que altera el funcionament ordinari del centre, entre d’altres aspectes”. També recorda que “en ocasions, hi ha centres subjectes a increments sobtats de l’oferta que incompleixen alguna de les previsions recollides en l’ordenament jurídic vigent, en part a causa de les limitacions d’espai que han augmentat alhora que ha crescut l’alumnat que s’hi escolaritzava.”

Els informa el Síndic “que les mesures de caràcter excepcional, com és una ampliació de ràtios o grups, no hauria de servir per respondre de manera sostinguda a dèficits estructurals en la programació de l’oferta.”, el que ve a remarcar la crida feta pel nostre sindicat, l’AFFAC i el Casalet del Mestre fa un any de la greu crisi d’escolarització a l’Hospitalet.

Davant el silenci del Departament d’Educació al recurs d’alçada interposat per CCOO contra l’autorització de tancament, avui dilluns, CCOO juntament amb les famílies i el professorat d’Acadèmia Cultura, traslladen el conflicte a les portes del Departament.

Quan acabin les classes, a les 17 hores, la comunitat educativa anirà cap al Departament d’Educació amb l’objectiu d’aconseguir la retirada de la resolució de tancament del centre; des d’aquella mateixa hora, CCOO es farà present a les portes del Departament en suport a aquesta demanda.

CONVOCATÒRIA: Dilluns 10 de maig, concentració des de les 17,00h al davant del Departament d’Educació (Via Augusta 202, Barcelona).

Comencem #AcampadaAcadèmiaCultura per què la defensa de l’educació i dels llocs de treball no és cosa d’un dia. Plantades i plantats fins que el Departament d’Educació retiri l’autorització del tancament. Vine a mostrar la teva solidaritat a Via Augusta 202, Barcelona.

Declaracions del company Charlie explicant la #AcampadaAcadèmiaCultural

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.