Per la continuïtat del Centre Educatiu Acadèmia Cultura a L’Hospitalet de Llobregat

Per la continuïtat del Centre Educatiu Acadèmia Cultura a L’Hospitalet de Llobregat

Garantim el dret a l’educació de l’alumnat afectat. Defensem els llocs de treball.

Aturem l’agreujament de la manca de places escolars a l’Hospitalet

Presentem recurs d’alçada contra la resolució del Departament que autoritza el tancament de l’Acadèmia Cultura de l’Hospitalet

Manifest en PDF per la recollida de signatures

La comunitat d’Acadèmia Cultura i CCOO traslladem la protesta al Departament d’Educació

Davant el silenci del Departament d’Educació al recurs d’alçada interposat per CCOO contra l’autorització de tancament, avui dilluns, CCOO juntament amb les famílies i el professorat d’Acadèmia Cultura, traslladen el conflicte a les portes del Departament.

Quan acabin les classes, a les 17 hores, la comunitat educativa anirà cap al Departament d’Educació amb l’objectiu d’aconseguir la retirada de la resolució de tancament del centre; des d’aquella mateixa hora, CCOO es farà present a les portes del Departament en suport a aquesta demanda.

CONVOCATÒRIA: Dilluns 10 de maig, concentració des de les 17,00h al davant del Departament d’Educació (Via Augusta 202, Barcelona).


El Síndic de Greuges en reafirma: No al tancament d’Acadèmia Cultura

El Síndic de Greuges va realitzar el 23 d’abril una resolució sobre la reclamació presentada per CCOO relativa al tancament de l’Acadèmia Cultura, a l’Hospitalet. Per una errada en la tramitació, fins ahir no en vàrem ser coneixedors.

De la lectura de la mateixa, es reafirmen els arguments que hem presentat les CCOO, les famílies i professorat, per exigir la revocació del tancament.

Reafirma el Síndic que “En casos en què la titularitat del centre vol cessar la seva activitat, doncs, l’ordenament jurídic preveu que el Departament d’Educació té capacitat per determinar com i quan es produeix el cessament de l’activitat mentre el concert estigui vigent, i que ha de garantir l’escolarització de l’alumnat en altres centres.”

Deixa clara la responsabilitat del Departament d’Educació, “doncs, té la capacitat per o bé autoritzar el tancament a la fi d’aquest curs 2020/2021 o bé posposar un curs escolar més el tancament pel que fa a l’educació infantil i secundària obligatòria, i cinc cursos més pel que fa a l’educació primària, i d’aquesta manera acordar amb la titularitat un tancament progressiu del centre.”

Constata també la greu situació d’escolarització, dient que “aquesta saturació de l’oferta de la zona i el volum d’alumnat a reubicar no facilita la reubicació de l’alumnat del centre en condicions adequades, d’acord amb la capacitat autoritzada o prevista dels grups (ràtios) i dels centres (línies).”

Fins i tot s’atreveix a situar possibles solucions plantejades per CCOO: “En relació amb la integració a la xarxa pública, que seria una opció sense efectes negatius sobre les condicions d’escolarització de l’alumnat, el Departament d’Educació té l’opció de promoure la integració del centre a la xarxa pública”, tot i que cal la voluntat de la titularitat del centre, que ara no ens consta, ni al Síndic, que s’hagi produït.

També mostra la seva preocupació, com CCOO, “en relació amb la creació de nous grups, el Síndic recorda que l’obertura de grups addicionals, tot i no ser necessàriament contrària a les previsions recollides en l’ordenament jurídic vigent, no és òptima des del moment en que altera el funcionament ordinari del centre, entre d’altres aspectes”. També recorda que “en ocasions, hi ha centres subjectes a increments sobtats de l’oferta que incompleixen alguna de les previsions recollides en l’ordenament jurídic vigent, en part a causa de les limitacions d’espai que han augmentat alhora que ha crescut l’alumnat que s’hi escolaritzava.”

Els informa el Síndic “que les mesures de caràcter excepcional, com és una ampliació de ràtios o grups, no hauria de servir per respondre de manera sostinguda a dèficits estructurals en la programació de l’oferta.”, el que ve a remarcar la crida feta pel nostre sindicat, l’AFFAC i el Casalet del Mestre fa un any de la greu crisi d’escolarització a l’Hospitalet.

Concentració 5/5/2021 per la continuïtat del Centre Educatiu Acadèmia Cultura a L’Hospitalet de Llobregat

Notícia a l’informatiu de l’Hospitalet

Notícia a TV3 comarques