Per la continuïtat del Centre Educatiu Acadèmia Cultura a L’Hospitalet de Llobregat

Garantim el dret a l’educació de l’alumnat afectat. Defensem els llocs de treball.

Aturem l’agreujament de la manca de places escolars a l’Hospitalet

Presentem recurs d’alçada contra la resolució del Departament que autoritza el tancament de l’Acadèmia Cultura de l’Hospitalet

Manifest en PDF per la recollida de signatures

La comunitat d’Acadèmia Cultura i CCOO traslladem la protesta al Departament d’Educació

Davant el silenci del Departament d’Educació al recurs d’alçada interposat per CCOO contra l’autorització de tancament, avui dilluns, CCOO juntament amb les famílies i el professorat d’Acadèmia Cultura, traslladen el conflicte a les portes del Departament.

Quan acabin les classes, a les 17 hores, la comunitat educativa anirà cap al Departament d’Educació amb l’objectiu d’aconseguir la retirada de la resolució de tancament del centre; des d’aquella mateixa hora, CCOO es farà present a les portes del Departament en suport a aquesta demanda.

CONVOCATÒRIA: Dilluns 10 de maig, concentració des de les 17,00h al davant del Departament d’Educació (Via Augusta 202, Barcelona).


El Síndic de Greuges en reafirma: No al tancament d’Acadèmia Cultura

El Síndic de Greuges va realitzar el 23 d’abril una resolució sobre la reclamació presentada per CCOO relativa al tancament de l’Acadèmia Cultura, a l’Hospitalet. Per una errada en la tramitació, fins ahir no en vàrem ser coneixedors.

De la lectura de la mateixa, es reafirmen els arguments que hem presentat les CCOO, les famílies i professorat, per exigir la revocació del tancament.

Reafirma el Síndic que “En casos en què la titularitat del centre vol cessar la seva activitat, doncs, l’ordenament jurídic preveu que el Departament d’Educació té capacitat per determinar com i quan es produeix el cessament de l’activitat mentre el concert estigui vigent, i que ha de garantir l’escolarització de l’alumnat en altres centres.”

Deixa clara la responsabilitat del Departament d’Educació, “doncs, té la capacitat per o bé autoritzar el tancament a la fi d’aquest curs 2020/2021 o bé posposar un curs escolar més el tancament pel que fa a l’educació infantil i secundària obligatòria, i cinc cursos més pel que fa a l’educació primària, i d’aquesta manera acordar amb la titularitat un tancament progressiu del centre.”

Constata també la greu situació d’escolarització, dient que “aquesta saturació de l’oferta de la zona i el volum d’alumnat a reubicar no facilita la reubicació de l’alumnat del centre en condicions adequades, d’acord amb la capacitat autoritzada o prevista dels grups (ràtios) i dels centres (línies).”

Fins i tot s’atreveix a situar possibles solucions plantejades per CCOO: “En relació amb la integració a la xarxa pública, que seria una opció sense efectes negatius sobre les condicions d’escolarització de l’alumnat, el Departament d’Educació té l’opció de promoure la integració del centre a la xarxa pública”, tot i que cal la voluntat de la titularitat del centre, que ara no ens consta, ni al Síndic, que s’hagi produït.

També mostra la seva preocupació, com CCOO, “en relació amb la creació de nous grups, el Síndic recorda que l’obertura de grups addicionals, tot i no ser necessàriament contrària a les previsions recollides en l’ordenament jurídic vigent, no és òptima des del moment en que altera el funcionament ordinari del centre, entre d’altres aspectes”. També recorda que “en ocasions, hi ha centres subjectes a increments sobtats de l’oferta que incompleixen alguna de les previsions recollides en l’ordenament jurídic vigent, en part a causa de les limitacions d’espai que han augmentat alhora que ha crescut l’alumnat que s’hi escolaritzava.”

Els informa el Síndic “que les mesures de caràcter excepcional, com és una ampliació de ràtios o grups, no hauria de servir per respondre de manera sostinguda a dèficits estructurals en la programació de l’oferta.”, el que ve a remarcar la crida feta pel nostre sindicat, l’AFFAC i el Casalet del Mestre fa un any de la greu crisi d’escolarització a l’Hospitalet.

Concentració 5/5/2021 per la continuïtat del Centre Educatiu Acadèmia Cultura a L’Hospitalet de Llobregat

Notícia a l’informatiu de l’Hospitalet

Notícia a TV3 comarques

CCOO de L’Hospitalet, CCOO Educació, famílies, treballadors/es del Centre Escolar Acadèmia Cultura a la ciutat de L’Hospitalet del Llobregat i persones sotasignants denunciem públicament la situació d’abandonament a la qual es veuen abocades alumnes, famílies, treballadors i treballadores a partir del tancament sobtat i unilateral d’aquest centre educatiu.

El tancament unilateral del centre deixa més de 340 alumnes sense escola, agreujant encara més els problemes de dèficit de places escolars a la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat. Al districte de Collblanc-Torrassa hi ha un dèficit estructural de places escolars públiques atesa la densitat de població i les condicions d’habitabilitat. Aquest fet ara s’agreuja amb el tancament unilateral d’aquest centre educatiu. L’alumnat haurà de ser distribuït en altres centres de la ciutat el curs vinent, la qual cosa augmentarà la ràtio d’altres escoles que ja es troben al límit de la seva capacitat, a més dels problemes que suposa escolaritzar alumnat en centres que es troben lluny de la ubicació del seu centre actual.

El tancament unilateral també deixa sense feina gairebé 40 treballadores i treballadors del centre educatiu. Creiem que és absolutament imprescindible buscar un acord per a la continuïtat de l’escola, per garantir el dret a l’escolarització de l’alumnat afectat i per a la defensa dels llocs de treball dels i de les professionals del centre.

Rebutgem enèrgicament que el Departament d’Educació hagi autoritzat el cessament d’activitats del centre educatiu. No acceptem en absolut l’acord al què han arribat l’Administració educativa i la titularitat del centre per avançar-ne el seu tancament. El Decret 122/2012 indica expressament al seu article 15 que pel cessament d’activitats d’un centre educatiu es requereix prèviament garantir l’escolarització de l’alumnat afectat, i aquest dret, hores d’ara, no està garantit.

Cal que l’Administració educativa sigui transparent i doni explicacions de per què s’ha resolt amb tanta celeritat la petició de tancament del centre, de si s’han valorat altres alternatives que garanteixin l’escolarització de l’alumnat afectat i, en aquest sentit, demanem publicitat dels informes realitzats.

Hem de destacar que també la Síndica de Greuges de l’Hospitalet ha sol·licitat la intervenció del Síndic de Greuges de Catalunya per tal de conèixer quines solucions estudia el Departament d’Educació per donar continuïtat a l’escolarització de l’alumnat afectat el curs vinent, ja que creu que s’han de prioritzar els drets de les famílies i dels infants i la continuïtat d’un projecte educatiu vinculat al seu territori.

CCOO i les persones sotasignants denunciem la greu irresponsabilitat de la, fins ara, titularitat del centre per no haver explorat alternatives viables per a la continuïtat de l’activitat educativa. Així mateix, emplacem a l’Administració educativa a emprar els mecanismes legals disponibles per auditar els comptes, l’utilització feta dels fons públics rebuts els últims anys i de la seva destinació, així com de les quotes abonades per les famílies. Considerem necessari que, tractant-se d’un centre del servei educatiu de Catalunya que rep fons públics, la titularitat sigui sotmesa al control dels diners públics que utilitza i gestiona i que en retri comptes a l’administració.

Exigim a les parts implicades i responsables de l’escolarització de l’alumnat que es comprometin a buscar solucions factibles per fer possible la sostenibilitat i la continuïtat del centre educatiu.

Per això,

  • Manifestem l’absolut rebuig a la RESOLUCIÓ EDU/866/2021 del Departament d’Educació, que autoritza el cessament d’activitat i que comporta el tancament unilateral del centre, i demanem la seva retirada.
  • Exigim garantir el dret a l’educació de l’alumnat escolaritzat i els llocs de treball de les persones afectades i, per això, és necessària la continuïtat del centre educatiu.
  • Demanem el compromís de l’Administració educativa per solucionar el problema en la línia que el Decret Llei 10/2019 preveu. Exigim que la titularitat actuï amb la responsabilitat necessària per la continuïtat del centre.
  • Instem l’Ajuntament a continuar la implicació i el compromís en la cerca de solucions per mantenir l’oferta educativa de qualitat que la ciutat requereix.
  • Exigim a l’Administració que s’auditi la gestió del centre i els fons públics que la titularitat ha rebut els últims anys i la seva destinació, així com els de les quotes abonades per les famílies.

#CulturaNOesTANCA

Manifest en PDF per la recollida de signatures

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.