La LOMLOE (Llei Orgànica de Modificació de la LOE) fa efectiva la derogació de la LOMCE que, com recordareu, es va aprovar amb la majoria absoluta del PP sense cap altre suport parlamentari ni tampoc el de gran part de la comunitat educativa. La nova llei no modifica substancialment la LOE del 2006, però obre noves vies i possibilitats per millorar la qualitat educativa introduint elements de resposta a la realitat social i tecnològica actual.

CCOO entenem la necessitat urgent d’una llei d’Educació que reforci i ampliï el dret a l’educació, l’equitat, la inclusivitat, la participació i la inversió pública com a factors fonamentals de l’èxit educatiu per a totes les persones.

CCOO celebrem que la LOMLOE faci seus els Drets dels Infants, establerts per les Nacions Unides, els objectius de la Unió Europea i de la UNESCO per al període 2020-2030: igualtat de gènere mitjançant la coeducació, prevenció de la violència de gènere i el respecte a la diversitat afectivo sexual, importància del desenvolupament sostenible i enfortir l’estratègia digital. També assumeix els criteris de plurilingüisme instaurats pel Consell d’Europa al 2007 i 2016 i es garanteix el ple domini de les llengües cooficials allà on n’hi hagi.

Malauradament, com era d’esperar, la dreta, la ultradreta i els sectors més reaccionaris de la Conferència Episcopal manifesten el seu rebuig a la nova llei amb declaracions, recollida de signatures, concentracions i mobilitzacions a diferents ciutats de l’estat.

CCOO lamentem que determinades patronals i alguns sindicats s’hagin apuntat a aquest catastrofisme, ja que la LOMLOE manté l’ensenyament concertat com ja  establia la LOE i, per tant, no té fonament l’alarmisme que es pretén.

QUINS ELEMENTS GENERALS CAL DESTACAR-NE? 

 1. Incrementa significativament la inversió educativa.
 2. Manté l’ensenyament concertat i el seu finançament públic.
 3. Garanteix el dret a rebre ensenyaments en les llengües oficials, aportant mesures per compensar les carències que poguessin existir en qualsevol de les llengües. 
 4. Estableix mecanismes per combatre la segregació escolar.
 5. Inclou els centres ordinaris, tant públics com concertats, dins d’un Pla de dotació de recursos per tal que atenguin l’alumnat de NEE en les millors condicions.
 6. Reconeix els Consells Escolars com a òrgans de govern dels centres, reincorporant la representació de l’Ajuntament.
 7. Estableix la igualtat de gènere i la coeducació com a principis vertebradors de tot el sistema educatiu.
 8. Aplica el criteri d’inclusió en l’escolarització de tot l’alumnat.
 9. Reforça el caràcter educatiu de l’etapa 0-3.
 10. Fa palesa la necessitat que tota la comunitat educativa adquireixi un coneixement crític de la història de la democràcia espanyola i sigui conscient d’aquesta memòria democràtica, destacant-ne especialment la lluita de les dones per assolir la plena ciutadania.

QUINS CANVIS CONCRETS PLANTEJA?

 • L’educació es centra en l’èxit dels alumnes. Es suprimeixen els estàndards d’aprenentatge i es projecta un currículum per competències, més flexible i menys academicista.
 • L’organització és més flexible i interdisciplinar a Primària i Secundària. Es millora la transició entre aquestes etapes i es potencien els plans individuals.
 • Es reforça l’orientació i l’acció tutorial. La repetició de curs queda com a mesura excepcional.
 • Es suprimeixen les avaluacions finals d’ESO i Batxillerat. S’introdueix el Batxillerat progressiu en 3 anys. Es modifica el currículum dels CF de grau bàsic per poder obtenir el títol d’ESO.
 • La religió es manté com a matèria de tria voluntària, sense computar per al càlcul de mitjana de notes.

QUÈ QUEDA PENDENT AMB LA LOMLOE?

La LOMLOE manté les millores integrades per les lleis anteriors, que van recollir les reivindicacions de CCOO, fonamentals per a l’estabilitat del sector: el Pagament Delegat (LODE 1985) i les importants millores laborals (LOE 2006). La nova llei no va més enllà i, per tant, CCOO seguim reivindicant!

 • Homologació de les condicions laborals respecte als centres públics.
 • Incorporació del personal PAS a Pagament Delegat.  
 • Baixada de ràtios.                          CCOO t’informa – CCOO amb tu               

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.