Increment del 0,9%

Aquest increment correspon a l’actualització aprovada als Pressupostos de l’Estat, per als sous dels treballadors i de les treballadores de l’Administració pública. Pels acords d’analogia retributiva, tot el personal a pagament delegat té dret als mateixos increments.

L’increment s’aplica amb caràcter retroactiu des del mes de gener i els endarreriments generats, s’han abonat a la nòmina del mes de setembre

Aquelles persones que, per diferents raons, ja no estiguin al centre on van estar des de gener fins a finals d’agost, o el període des de gener fins al mes en què van finalitzar la seva relació laboral, han de sol·licitar l’increment del 0,9% al seu centre

RETRIBUCIONS 2021 PERSONAL A PAGAMENT DELEGAT
PERSONAL DOCENT
Sou Base Plus analogia Complement Específic
Professor/a titular i logopeda 1.688,36 € 420,55 € 35,95 €
Tècnic de grau superior 1.991,79 € 389,49 € 35,95 €
Tècnic de grau mitja anterior a  31/8/98 1.688,36 € 420,55 € 35,95 €
Tècnic de grau mitja posterior a 31/8/98 1.688,36 € …. 35,95 €
PERSONAL TÈCNIC
Fisioterapeuta 1.699,18€ 158,19 € 35,95 €
Educador 1.318,77 € 283,07 € …..
COMPLEMENT DE TUTORIA
58,22€
Estadis 1r.112,78 € 2n.118,61 € 3r.134,47 € 4rt.145,61 € 5è.127,47 €
Acumulat mensual 231,39 € 365,86 € 511,47 € 638,94 €
CÀRRECS DIRECTIUS
Director/a 529,96 €
Subdirector/a 376,21 €
Cap d’Estudis 376,21 €

Retorn de la paga extra del 2014

D’altra banda es compleix l’acord que CCOO i els sindicats amb representativitat a l’Administració pública vam signar al desembre de 2018 amb la Generalitat de Catalunya, que establia la recuperació de la paga arrabassada al 2014.

S’ha acordat finalment amb el Departament, després d’un llarg procés de negociació, que al novembre de 2021 rebrem el 55% d’aquesta paga extra.

Recordeu  que totes les persones que, per diferents circumstàncies, actualment jo no es trobin a l’escola, han de sol·licitar l’abonament de la paga al centre on van meritar-la de manera que l’entitat els l’aboni.

retribucions especial oct 2021
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.