El Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, va establir el dret a percebre una compensació econòmica a les persones beneficiàries d’una prestació per ERTO la quantia del qual s’hagués vist reduït en proporció al temps treballat per mantenir, en el moment del reconeixement inicial de la prestació, una o diverses relacions laborals a temps parcial no afectades per procediments de regulació temporal d’ocupació.

La sol·licitud d’aquesta compensació ha de realitzar-se fins al 30 de juny de 2021 a través de la presol·licitud.

A la infografia et mostrem els passos a seguir.

Pots trobar la sol·licitud a

https://bit.ly/erto-temps-parcial

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.