TEEI

Convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació.

El Departament i el Comitè Intercentres hem compartit la valoració que el dia de la primera prova va transcorre sense cap incidència destacable. Ens han comentat que han participat 17 mares lactants.

Dels 4938 aspirants admesos es van presentar 2420 participants un 49% de les persones previstes.

Ara falta determinar el dia perquè puguin fer la prova aquelles persones que per motius justificats( COVID, maternitat…), no van poder assistir el dia 18 de setembre. Un cop realitzada, el Departament, publicarà els resultats de l’exercici tipus test.

TIS

Convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 73 places en règim de personal laboral fix d’integrador/a social del Departament d’Educació.

El Departament informa que la Funció Pública  arrel del procés de tramitació en el Congrès del Real Decret per reduir la temporalitat, introdueix uns nous terminis per les convocatòries que estaven aprovades. Per aquest motiu ens diuen que es prorroga el termini de publicació fins al final del 2022. Per tant actualment s’ha aturat l’aprovació de les bases i es posposa la publicació de la convocatòria de les 73 places del personal d’integració social.

Des de CCOO volem evidenciar la manca de normativa que justifiqui una pròrroga fins al desembre del 2022, considerem que aquesta manca de rigor genera confusió entre les treballadores implicades. A la reunió vam manifestar, un cop mes, el nostre compromís amb la reducció de la temporalitat a les Administracions Públiques i hem posat en valor la importància i la necessitat que es consolidin el nombre més gran de places vacants dins els terminis legals previstos.

Situació de la dotació de material informàtic al personal d’atenció educativa.

Lamentem que el Departament no contempli la dotació de material informàtic al personal PAE per problemes pressupostaris.

En la situació actual, és prioritari, l’ús de les xarxes i de les noves tecnologies per dur a terme la feina que es deriva de l’atenció directa a l’alumnat.

Des de CCOO en l’àmbit del Comitè Intercentres proposarem les accions necessàries per modificar aquesta decisió i exigir al Departament una rectificació!

Tenim la feina i no ens donen l’eina…

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.