Procés selectiu TEEI

El Departament informa que en aquest moment ja disposa dels espais on es desenvoluparan les proves, que està a l’espera que  les mesures anti Covid pel desenvolupament de les proves amb les millors garanties sanitàries siguin aprovades pel Procicat.

Tot i la nostra insistència el Departament no ens han concretat quan té previst publicar les llistes definitives i la data de la prova, però ha manifestat que es duran a terme en aquest curs en període no legtiu.

CCOO manifestem al Departament que no es pot mantenir aquesta incertesa per  més temps per respecte a les persones aspirants.

Consolidació de les places COVID

El Departament informa l’Acord de Govern de mesures extraordinàries pel  qual es va dur a terme la contractació dels suports COVID-19  finalitza a 31 d’agost, però que està treballant per l’aprovació d’un nou Acord de Govern pel qual se segueixi donant  resposta a les necessitats dels centres educatius en el marc de la pandèmia.

CCOO ha demanat que aquestes places deixin de formar part d’un programa i que esdevinguin places estructurals (vacants)

El Departament respon que en aquest moment això no és possible, ja que estan treballant amb el pressupost prorrogat, però que tindrà en compte la nostra petició.

Dotació de material informàtic al personal d'atenció educativa.

Davant la  insistència de CCOO respecte a la necessitat de  proporcionar material informàtic  al personal PAE  el Departament ens explica que en el seu moment es va fer una dotació parcial i que no a tots els professionals, ni a tots els centres   se’ls va dotar material informàtic.

En aquest moment el Departament està pressupostant l’ampliació de dotacions d’ordinadors per a la resta de professionals que falten inclòs  el personal d’atenció educativa PAE.

Comparteix.

Comentaris tancats.